48063

Szlovákia az uniós alapok nem megfelelő felhasználása miatt elesik a támogatások egy részétől, erősítette meg a hírt a kormányjelentés.
„Az Európai Unió jogszabályainak megsértése miatt az Európai Tanács döntése alapján Szlovákia a továbbiakban nem jogosult 165,8 millió euróra, amelyből 135,67 millió euró az EU költségvetéséből származna”, áll mindez abban a brüsszeli jelentésben, amely a TREND.sk hírportál birtokába került.
Brüsszel a tizenegy operatív programból kilenc esetében leállította az uniós alapokból történő kifizetéseket, s Szlovákia számára a mai napig nem folyósítottak 413 millió eurót.
2013 novemberében ugyanis a brüsszeli könyvvizsgálók komoly hiányosságokat tártak fel a közbeszerzési eljárások terén.
Az említett hírportál birtokába került az Európai Tanács és a szlovák kormány közötti legfrissebb levélváltás, melyből kiderül, hogy a legkomolyabb kifogások Brüsszel részéről a Társadalom Informatizálása Operatív Program (OPIS) kapcsán merültek fel.
Brüsszel a jelentésben megjegyzi, hogy amíg nem hozzuk meg a kellő intézkedéseket a hiányosságok kiküszöbölésére, nem folyósítják a tavalyi kiadásokat sem, amelyek térítését a pénzügyminisztérium még 2013 decemberében kérvényezte.
Walter Deffae, a DG REGIO vezérigazgatója a levélben arról tájékoztat, hogy a hazai ellenőrző szervek nem fedték fel azokat a szabálytalanságokat, amelyekre a brüsszeli könyvvizsgálók rámutattak.
Ebből adódóan az Európai Tanács jogosulatlan kiadásnak minősítette az olyan projekteket, amelyek egyebek között a Szlovák Nemzeti Galériát, a Statisztikai Hivatalt, valamint a Szlovák Köztársaság Geodéziai és Telekkönyvi Hivatalát érintik.
Ha Brüsszel nem nyitja meg a pénzcsapot, az említett projekteket az államnak a saját költségvetéséből kell finanszíroznia.

A brüsszeli jelentés itt megtekinthető.
forrás: TREND.sk, hcs, Felvidék.ma