47477

Tompa Mihályról sok eddig leíratlan anekdota és történet maradt fenn Gömörben, ezekből gyűjtött össze legújabb könyvében a szerző egy csokorra valót.
Nem a költőről ír benne, hanem az emberről; a hatalmas termetű, a szerelmes, a beteges és még sok jelzővel illethető Tompa Mihályról.
A kötet szerkesztője, D. Kovács József írja utószavában:
„A 146 éve halott költő emléke, ha már csak szűk körben is, még elevenen él Gömörben, elsősorban Hanván és környékén, ahol papként szolgálta híveit. Személyéhez fűződő történeteket, adomákat, anekdotákat szép számmal megőrzött a zsugorodó népi emlékezet, amelynek utolsó mohikánjai most ezeket, Farkas Ottó jóvoltából közkinccsé is tették.
A szerző, akárcsak korábbi könyveiben, most is értékmentő munkát végzett. Szinte oknyomozó riporterként kutatta fel az adatközlőket, futtatta végig a rejtélyes szálakat. A tankönyvekből és az irodalmi kánonból lassan kiszoruló Tompát, az A gólyához című, aktualitását sajnos nem veszítő legendás vers és számtalan kiváló lírai költemény íróját igyekszik emberközelbe hozni.
Arról kaphatunk tehát képet e dicséretet érdemlő kötet segítségével, miként őrizte meg a 19. századi hanvai papköltőt a szájhagyomány, milyen volt ifjú szerelmesnek, férjnek, lelkésznek vagy akár piacozónak, milyen kórok gyötörték a testét, mi járta át időnként a lelkét.
Levéltári források segítségével pedig helyükre kerülnek azok a momentumok is, melyek esetében a kollektív emlékezet megbicsaklott.
Külön örömünkre szolgálhat, hogy az ismeretterjesztő, a szülőföldhöz való ragaszkodás kialakulásában is segítő, tanulságos, sokszor mulatságos, sőt helyenként rejtélyes Tompa-történetek, így, ebben a formában is, egy csokorba gyűjtve, fennmaradnak az utókornak.”

A könyv megrendelhető a farkasotto8@gmail.com e-mail címen.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”42316,38359,38358″}