47838

A község területfejlesztési tervezésének korlátozásától tart a Via Iuris társulás és a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása az építési törvény tervezett módosításai miatt.
A közlekedési, építésügyi és régiófejlesztési minisztérium törvénytervezetének társadalmi és tárcaközi vitája jelenleg folyik, a két szervezet ezért a közvélemény tömeges véleményezését is szervezi. Az új törvény ugyanis – szerintük – jelentős mértékben megnövelné az állam ellenőrző szerepét a falvak és városok területfejlesztési tervezésében, s úgy látják, az állami hivatalnokok olyan lépésekre kényszeríthetnék az önkormányzatokat, amilyeneket a lakosok elleneznek.
A módosító javaslat újdonsága, hogy a megyei önkormányzatok a városban vagy községben konkrét területeket jelölhetnének ki műszaki létesítmények, pl. kőolajvezetékek, szennyvíztisztítók, hulladéklerakatok, atomtemetők vagy csatornahálózatok elhelyezése céljából. Tehetnék mindezt nagyobb közösségi vagy állami érdekare hivatkozva.
A Via Iuris észrevételeiben azt is kiemeli, hogy az építési engedélyek kiadásának során jelentős mértékben korlátoznák az érintett lakosság beleszólási jogát. Véleményük szerint az eddiginél nagyobb mértékben rekesztenék ki a lakosságot az engedélyezési eljárásból, így a községeknek még arra sem lesz lehetőségük, hogy lakosságuk egészségét és környezetüket megfelelő módon védjék.
Mivel a társulás különböző szervezetektől és magánszemélyektől több mint 500 támogató aláírást gyűjtött össze észrevételeihez, a társadalmi vita részeként velük is megbeszélést kell folytatnia majd a minisztériumnak. A törvény parlamenti vitáját az őszi ülésszakra tervezik.

NR, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”47795″}