48488

A Szlovák Alkotmánybíróság már több alkalommal elhalasztotta döntését a kettős állampolgárság ügyében. Meglehetősen mulatságos, miképpen vágja Szlovákia alkotmányossága és maga alatt a fát. Ha a nagykutyáknak nem kell betartaniuk a törvényt – vélheti az egyszeri polgár – akkor nekem miért kötelező?
Amint köztudott, ennek az országnak az alaptörvénye kimondja, akarata ellenére senkit sem lehet megfosztani szlovák állampolgárságától. Magyarán: erről személyesen kell lemondania. Nyilván írásban, hiszen a szóbeli nyilatkozat nem elegendő, akár félreérhető.
Addig nem is volt gond, míg Magyarország nem tette lehetővé a magyar állampolgárság megszerzését könnyített honosítás keretében. Az, hogy ezt Szlovákia már jóval korábban lehetővé tette, a szlovák nemzetatyákat nem érdekli. Qudlicet Iovi, non licet bovi. A magyar ökör és a szlovák Jupiter nem tartozik egy súlycsoportba, így nincsenek egyforma esélyei, jogai. Az EU meg csak asszisztál a vaksághoz.
A kettős állampolgárság megszerzése korábban különböző akadályokba ütközött, sőt egykor ismeretlen fogalom volt. Amikor például a Besztercebányán született Hugyec László, világhírű sanghaji magyar építész meg akarta szerezni a magyar állampolgárságot, akkor 1928-tól egészen 1938-ig kellett várnia, míg Csehszlovákia kegyeskedett elbocsájtani kötelékéből. Annak ellenére szeretik őt szlováknak hirdetni. Nemcsak az élőket, hanem a halottakat is előszeretettel reszlovakizálják. Ebben a vonatkozásban van egy előny,. Ők már nem tudnak tiltakozni! Felmenőik meg túl kényelmesek, hogy ezt megtegyék, ha élnek és ha egyáltalán tudomást szereznek róla. Van más gondjuk is, minthogy ilyen szűkkeblű ostobaságokkal törődjenek.
Mivel a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának honlapján nem találtam meg, hogy a kettős állampolgárságról szóló törvénymódosítás összhangjáról az Alkotmánnyal hány órakor tartják a tárgyalást, villámpostalevelet írtam. PhDr. Anna Pančurová, az alkotmánybíróság szóvivője postafordultával közölte, a tárgyalásra szeptember 17-én, délelőtt 10 órakor kerül sor. A Mészáros utcai bejáratnál kell bemenni a tárgyalásra. Aki időben jön, az bekerül a tárgyalóterembe, máskülönben csak kivetítőn nézheti a tárgyalást.
Ha a törvény betűjét komolyan vesszük, senki sem veszítheti el szlovák állampolgárságát akarata nélkül. Viszont az állampolgársági törvény módosítása – nem véletlenül – úgy fogalmaz, hogy (rosszindulatú) félreértelmezésre adjon lehetőséget. Ugyanis ez az okoskodás azt mondja, hogy aki felveszi egy másik ország állampolgárságát, az eleve tudja, el kell hogy veszítse a szlovákot. Tehát, tudatában van ennek, így voltaképpen automatikusan beleegyezik a szlovák állampolgárság elveszítésébe. Vagyis implicite ezt kérelmezi. Minden józanul gondolkodó ember tudja, hogy ez nincs így, de formális jogi szempontból ez a kibúvó megfelel a célnak. Hogy ez nem életszerű? Kit érdekel az ilyen apróság? Hogy családok, egzisztenciák mehetnek tönkre? Az államhatalmat ilyen „apróságok” nem hoznak zavarba. Fő, hogy a törvényesség érvényesül! Akár az emberek életének árán is. Végülis a Föld lakossága idén átlépte a 7 milliárdos küszöböt. Néhány száz személy meghurcolása nem éri el az egy ezreléket sem. Bagatell, elhanyagolható tétel! Nem igaz!?
Viszont, ha valaki nem lehet Szlovákia lakosaként kettős állampolgár, akkor kevesebb joga van, mint számos más európai ország állampolgárának. Akkor pedig állampolgársági deficitről beszélhetünk, ami az jelenti, egy lojális szlovák állampolgár kevesebb joggal rendelkezik, mint más országok polgára. Ebből következik, hogy a szlovák állampolgárság automatikusan kevesebb jogot biztosít, mint más államkötelékbe való tartozás! Így fölmerül a kérdés, miért legyek szlovák állampolgár, ha ez automatikusan jogok megvonásával jár? Ezt a kínos kérdést nyilvánvalóan az alkotmánybíróság nem fogj feszegetni. Kíváncsian várjuk a már többször elhalasztott döntést, mely akarva-akaratlanul bizonyítványt állít ki arról, hogy Szlovákia jogállam-e.
A tárgyalás után, amint a legutóbb, a közeli Márai-szobornál találkozunk!

Balassa Zoltán, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”48006,47994,46541,46472,45932,44194,43871,43744″}