48359

Tőzsér Árpád sokműfajú alkotó, a költészet mellett műveli az irodalomtörténetet, ír irodalomkritikát, napi publicisztikát, nyelvészkedő jegyzeteket, sorra jelennek meg naplókönyvei is.
A Kossuth-díjas szlovákiai magyar író Faustus címmel, már korábban is írt drámai darabot, amely a Faustus Prágában címmel jelent meg. A kötet jelentős részét interjúk töltik ki, amelynek egyike a kötet fő címét viseli. A magyar irodalom Szenci Molnár Albertet nevezi magyar Fausztusznak. Bedecs László készítette a riportot, amelyben az interjúk során Tőzsér Árpádot faustuszi alkatnak titulálja, aki Pozsonyban alkot. Innen származik tehát a cím is. Mittel úr, a közép európaiságnak s annak metaforája kíséri végig az író életének munkásságát. A műben Közép-Európára Európát, Mittel Ármin helyére Faustus figuráját igyekszik telepíteni a korábbi műveiben egyfajta közép-európai Mittel-mítoszt megteremtő költő.
Felvidék.ma