48940

A Selye János Gimnáziumban egy újabb lelkes fiatal német önkéntes tevékenykedik az UNESCO Kulturweit Alapítványának köszönhetően. Ez a szervezet koordinálja a német fiatalok külföldi önkéntes munkavégzését, amely nagyon sok német fiatalt vonz, mert általa lehetőség nyílik tapasztalatszerzésre, segíthet a jövőbeni karrierépítésben, illetve bizonyos társadalmi elismertséget is jelent.
Iskolában harmadikként Anna Kley-t üdvözölhetik az 2014/15-es tanévben, aki Baden-Württemberg tartományból, a Stuttgarthoz közeli Pliezhausenből érkezett Komáromba. A 19 éves fiatal a szakközépiskola elvégzése után, főiskolai tanulmányai megkezdése előtt szeretne megismerni egy számára új országot, nyelvet, kultúrát. Vonzza őt az értékteremtő munka a lehetősége, amely kihívást jelent számára. A civil munkába már középiskolás korában bekapcsolódott: a helyi evangélikus egyház ifjúsági munkáját segítette, de foglalkozott idősekkel is.
Anna délelőttönként segédkezik a némettanároknak: digitálisan feldolgozza a régi dokumentumokat, faliújságot készít, rendezi a könyvtárt, fénymásol. Délutánra kreatív foglalkozásokat szervez a diákok számára, segíti felkészülésüket a tantárgyi versenyekre, köröket tart a „déesdéseknek” (a DSD I. és DSD II. német nyelvvizsgára készülőknek). Feladata lesz a német nap megszervezése és a projektekben való segédkezés is.
Anna szeretne bevezetni egy újdonságot: heti egy alkalommal, egy délutáni órában korrepetálja azokat a tanulókat, akik hiányoztak, gyakorolni szeretnék a tananyagot, vagy „csak” beszélgetnének németül. Reményeik szerint, sok tanulónk kihasználja majd az ingyenes nyelvtanulás lehetőségét! Anna szabadidejében szívesen olvas, fest, találkozik barátaival, kézilabdázik, zumbázik és síel. Mottóját így fogalmazta meg: „Az itt töltött időt mások megsegítésére úgy kihasználni, hogy az nyeremény legyen az én számomra is.”
Az új iskolaév „német” újdonsága az is, hogy a váci Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégiummal valamint a Český Krumlov-i gimnáziummal együtt megpályáztak egy Comenius-projektet, amelybe reményeik szerint bekapcsolódik még egy osztrák és egy szlovén középiskola is. A projektben intézményenként 25 tanuló vehet részt. A diákokat egyrészt az érdekes téma motiválja, másrészt a diákcsere lehetősége, de fontos az is, hogy a kommunikáció nyelve a német.
A projekt címe „Ma mi főzünk”, a feladat pedig a régi, K. und K. korszak ételreceptjeinek összegyűjtése, ezek lefordítása németre, kipróbálása a nemzetközi találkozók alkalmával és végtermékként egy szakácskönyv összeállítása és megjelentetése.
A gimnázium vezetése felfigyelt a pozsonyi Goethe Intézet felhívására is, amely így hangzik: „Nyerjetek iskolai kirándulást Berlinbe és Lipcsébe! Tervezzetek eredeti, kreatív plakátot a német újraegyesítés 25. évfordulója alkalmából.” A lelkes komáromi csapat a kvarta osztály öt diákjából áll, akik már dolgoznak a pályamunkán, amelyet október 12-ig kell beküldeniük.
A felvételen Anna Kley német önkéntes. 

Szénássy Edit, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”46256,43740,42739,38818,38116,37742″}