49370

Az idei év úgy tűnik, Losoncon is a jubileumok jegyében telik. Az őszi kulturális rendezvénysorozat legutóbbi előadása ezúttal részben a 100 éve, 1914. július 9-én, Budapesten elhunyt Pósa Lajosról, a magyar gyermekirodalom megteremtőjéről szólt.
A Pósa Lajos Emlékév rendezvényeit több mint 30 szervezet és intézmény készítette és készíti elő. Az emlékév kiemelt célja, hogy a szélesebb nyilvánossággal is megismertesse Pósa Lajos életútját, munkásságát. Megnyitójára 2014. január 31-én került sor a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban és 2015. január 11-én Rimaszombatban zárul. A költőre való megemlékezés jelentőségét az is jól érzékeltetni, hogy az programfüzetben meghirdetett eseményeken túl is vannak – és feltehetőleg még lesznek is – események. Közéjük tartozott a losonci rendezvény is, amely a Pósa Lajos „ki örömét mással megossza, megsokszorozza azt” gondolatának jegyében szerveződött.
Mint azt Praznovszky Mihály és Csipka Rozália előadásaiban is elhangzott Pósa Lajosnak több mint 50 kötetnyi gyermekverse jelent meg. Közel 800 dalt megírt, melyek többségét megzenésítették, a zeneszerzők közül Dankó Pistát és Lányi Gézát kell kiemelten megemlíteni.
A losonci rendezvényt Demecs Anita, a Csemadok Losonci Alapszervezetének elnöke nyitotta meg október 16-án. Azon a meghívott előadók, Praznovszky Mihály, irodalomtörténész, a Pósa emlékév védnöke, Csipka Rozália, a Siker Kiadó vezetője, Lázár Balázs, a budapesti Vígszínház színművésze mellett megjelent többek közt Pósa Judit, a Pósa Lajos Emlékbizottság elnöke és Kun Miklós Jenő, Pósa kutató is.
Praznovszky Mihály előadása első részében arról szólt, hogy Pósa Lajos azon költők közé tartozik, akik kétségtelen értékeik ellenére hosszú időn keresztül nem kerültek az irodalmi közélet előterébe. Neki magának is újra kellett őt felfedezni, s tette is ezt örömmel, hiszen évekkel ezelőtt a Siker Kiadó őt kérte fel arra, hogy felfedje és közzétegye Pósa Lajos életét és életművét (a kötet 2006-ban jelent meg Pósa Lajos, a szelíd költő címmel). „Pósa nem tűnt el, sohasem lehetett eltüntetni” – állapította meg többek között.
A Siker Kiadó tevékenységét Csipka Rozália, a kiadó vezetője mutatta be. Kiemelve a Pósa Lajos gyermekverseiből összeállított kötetet (Váltogatja ecsetjét címen jelent meg), melyet gyönyörű gyermekrajzok illusztrálnak, valamint Pósa Lajos verseiből összeállított Őszi napfény és Apró történetek c. köteteket, melyekből Lázár Balázs előadásból hallhattunk idézeteket. Ismertette a Pósa emlékév eddigi eseményeit és az alkalomból megjelent munkákat is. Kiemelten szólt a Palóc Társasággal való szoros együttműködésről is, amely szervezet az idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
Praznovszky Mihály a tőle megszokott, finom iróniával és humorral telített előadásában szintén szerepet kapott Pósa Lajos, de a fő témáját a jubilánsok ill. a jubilánsokhoz kötődő személyiségek alkották. Így hallhattunk Krúdy Gyulásról, Balassi Bálintról, Pulszky Ferencről, Szontágh Pálról, Nagy Ivánról, Paulay Edéről. És nem maradhatott ki Madách Imre sem, akikkel és akivel kapcsolatban megállapította, hogy meggyőződése volt, hogy a tudás nélkül nem lehet élni. Madách Imre zseni volt, akit a sors arra teremtett, hogy megírja az Ember tragédiáját.
Zárásául Böszörményi István Kubányi Lajos Madách Imrét ábrázoló festmény – „A kardos Madách” – másolatát adta át Csúsz Péternek, a Kármán József Alapiskola és Óvoda igazgatójának. A festmény érdekessége, hogy az a rendezvénynek helyet adó Kármán teremben függött – Kubinyi Lajos a losonci gimnázium részére festette meg azt. Kalandos út után jelenleg az alsósztregovai Madách Múzeumban őrzik.

Puntigán József, Felvidék.ma
További fényképek a Képgalériánkban ITT>>> tekinthetők meg.