49506

A koszorúzási ünnepségre egybegyűlt galántaikat és környékbelieket Mézes Rudolf, a Csemadok Galántai Területi Választmányának titkára köszöntötte, az ünnepségen fellépett a Galántai Kodály Zoltán Alapiskola Gyermekkara. Ünnepi beszédet Csáky Pál, az MKP EP-képviselője mondta.

A Csemadok létrejöttét az akkori kommunisták azért engedték, mert azt tervezték, hogy majd a párt ideológiáját fogja hirdetni a felvidéki magyar társadalomban, azonban visszájára fordult a dolog. A felvidéki magyar társadalom élni akarása és jövőt akarása tükröződött, kristályosodott ki a Csemadokban, amely a „mindenné vált”, ami a társadalomban a felvidéki magyarság számára nem adatott meg, s amire az akkori társadalomban fel lehetett használni – jelentette ki Csáky Pál európai parlamenti képviselő a mátyusföldiek október 24-ei ünnepi megemlékezésén tartott koszorúzási ünnepségen, a Csemadok galántai székházánál, a társadalmi szervezet megalakulásának 65. évfordulója alkalmából.
Amint azt Csáky beszéde további részében kifejtette, bár a Csemadok sohasem alakult politikai párttá, ez volt az a szervezet, amelyben a felvidéki magyarok a 70-80-as években tulajdonképpen politizálni tudtak.
„Ott tudtuk megbeszélni azokat a közösségi dolgainkat, amelyek a felvidéki magyarság számára fontosak voltak. Kulturális fórummá vált, több tízezer olyan jól képzett felvidéki magyart adott ennek a társadalomnak, akik a felvidéki magyar társadalom gerincét alkották és alkotják máig” – fogalmazott Csáky, aki mint beszédében kifejtette a Csemadok keretében rengeteg olyan csoport működött, amely a kultúra számos területén kifejtett tevékenységével ennek a kisebbségi néptöredéknek a lelki-kulturális felemelkedésén fáradozott. „És ami a legfontosabb, máig ez a fórum jelenti azt, amelyben a legtisztábban a legteljesebben megélhetjük magyarságunkat, megélhettük az egypártrendszerben és megélhetjük most is” – mondta az EP-képviselő.
Csáky beszédében hangsúlyozta, nincs még egy társadalom a demokratikus világban, ahol a társadalomnak ekkora százaléka egy szervezetben aktív tevékenységet fejtene ki, ami nemcsak hogy büszkeséggel kellene, hogy eltöltsön bennünket, de kötelez is bennünket arra, hogy ezt a folyamatot továbbvigyük.
„Aki ebben a szervezetben tevékenységet vállalt, vagy akár csak a rendezvényeire eljárt az a hozzájárulásával ezt a közösséget erősítette. Ez az önzetlenség, ez az odaadás, ez a közösségi kohézió erősítése továbbra is meg kell, hogy maradjon, szükségünk van rád, Csemadok, tovább kell vinni ezt a lángot, ezt a gondolatot, valószínűleg a megváltozott világ körülményihez igazodva, de nem feladva semmit azokból az értékekből, amelyet elődeink és mi magunk is az elmúlt időszakban kitermeltünk” – fogalmazott Csáky ünnepi beszédében.
Az ünnepi megemlékezés további programpontjai a Városi Művelődési Központban zajlottak, a kultúrház földszinti és emeleti folyosójában az egybegyűltek megtekinthették azt a kiállítást is, amelynek összegyűjtött anyaga a Csemadok Galántai Területi Választmányának történetét mutatta be. Ezt követően került sor az ünnepi megemlékezésre, amely során az ünnepi köszöntőkön kívül kitüntetések átadására és Rózsa Ernő könyvének átadására is sor került.
Száraz Erzsébet, a Csemadok TV elnöke mondott köszöntőt. “A kultúra nemcsak hagyomány, nemcsak dal, vers és tánc, kiejtett szó, hanem elsősorban közösség. Nyelvében, zenéjében, táncában, művészetében összetartozó, értékteremtő és értékmegőrző közösség. Mert hiszem, és remélem mindannyian úgy hisszük, hogy minden nehézség, baj és válság ellenére is létezik összetartozás, és lehet együttműködés is. Ha mindenki jó szívvel megteszi azt, amit saját erejéből megtehet, akkor a közösség megmarad, nem vész el.
Mindenki, aki a Csemadokban tevékenykedik, őrzi a hagyományokat, élteti a kultúrát, az nemzetőrző, közösség formáló munkát is végez. Nagyon örülök annak, hogy az elvégzett munkánknak meg van a látható eredménye, hogy szinte mindenütt ott vannak a fiatalok, akiknek a képzeletbeli fáklyát tovább lehet adni.
Ez a biztosítéka annak, hogy 65 éves szövetségünkre ne úgy tekintsünk, mint egy nyugdíjba vonulóra, vagy mint valaminek a befejezésére, hanem úgy, mint egy új kezdetre, egy új mérföldkőre. Engedjék meg, hogy mindenkinek, aki az elmúlt 65 év alatt bármilyen formában hozzájárult szövetségünk munkájához, akik mindenkor segítő kezet nyújtottak, vagy akik – „csak egyszerű tagkén” – voltak jelen, de velünk éreztek, szurkoltak nekünk, terjesztették jó hírünket, tiszta szívből megköszönjem” – mondta köszöntőjében Száraz Erzsébet elnök.
Majd Maťašovszky László, Galánta polgármestere üdvözölte a jelenlévőket. Ezután Mézes Rudolf a TV titkára tartott beszámolót, melyet itt olvashatnak el.
Ezt követően 65 a járásban kiemelkedő személyiséget tüntettek ki. A Csemadok megalakulása 65. évfordulójának alkalmából az alábbi személyek kaptak kitüntetést Galántán: Katona Andrea Alsószeli, Pukkai Judit Alsószeli, Zsalkovics Ildikó Alsószeli, Baros Jolán Deáki, Bende Gabriella Deáki, Császár Vilma Deáki, Jobbágy Lilla Deáki, Major József Diószeg, Szabó Antal Diószeg, Árendás Tamás Farkasd, Mátyus Rózsa Farkasd, Varga Anikó Farkasd, Énekes Rozália Feketenyék, Fodor István Feketenyék, Varjú Erzsébet Feketenyék, Soka József Felsőkirályi, Bartos László Felsőszeli, Deák Béla Felsőszeli, Nogely Mónika Felsőszeli, Bartalos Ottmár Galánta, Hanus Jenő Galánta, Kontár Judit Galánta, Sztoklasz Katalin Galánta, Takács Imre Galánta, Vincze Piroska Hidaskürt, Görföl Vince Jóka, Szabó Lajos Jóka, Szabó Mária Jóka, Szabó Zoltán Jóka, Schnábelt Dóra Királyrév, Suľan Mária Kismácséd, Prágai Erzsébet Nagyfödémes, Sebők Károly Nagyfödémes, Sercel Tibor Nagyfödémes, Vajda Gabriella Nagyfödémes, Czakó Mária Nádszeg, Rózsa Beatrix Nádszeg, Varga Edit Nádszeg, Perneczky Pál Nemeskajal, Modrovics Etelka Nemeskosút, Borsányi Gyula Pered, Jurás Gábor Pered, Jurás Lívia Pered, Varga Zsuzsa Pered, Špenát Irén Sókszelőce, Panyik Ernő Taksony, Papp Jenő Imre Taksony, Hagony Ilona Tallós, Horváth Katalin Tallós, Balogh Margit Tornóc, Molnár Károly Tornóc, Szilvási Marcela Tósnyárasd, Forró Anna Vága, Simkó Mária Vága, Gyepes Ágnes Vágkirályfa, Majlinger István Vágkirályfa, Császár Pál Vágsellye, Kardos László Vágsellye, Takács Ibolya Vágsellye, Varsányi Zsuzsa Vágsellye, Svitek Gizella Vezekény, Kozma Géza Vízkelet, Óvári Mária Vízkelet, Mészáros Ilona Zsigárd, Tanító Ernő Zsigárd.
A kitüntetések után Rózsa Ernő szólt a könyvéről, melyben az életét vázolja. A kiadványt ünnepélyesen átadta a TV elnökségi tagoknak, ezután pedig a vendégeknek, jeles hazai személyiségeknek is. A könyvátadás után a vendégek köszöntői következtek.
Az ünnepi műsorban pedig bemutatkoztak az elmúlt évi országos rendezvények, versenyek és fesztiválok régióbeli díjazottjai, az Alsószeli Magyar Dalkör férfikara, a Diószegi Dió-Héj Citerazenekar, a Felsőszeli Mátyus Néptáncegyüttes, Juhos Tamara mesemondó Felsőszeliből, a Peredi Nőikar, Renczés Viktória versmondó Deákiból és Žiaček Margaréta népdalénekes Zsigárdról. Az ünnepségről fényképeket a Képgalériánkban ITT>>> tekinthet meg.
A megemlékezést megtisztelte jelenlétével többek közt Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés volt elnöke, Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke, Kneifel Imre, a székesfehérvári Kodály Zoltán Gimnázium igazgatója, aki egyben a Magyar Kórusok Énekkarok Szövetségét képviselte, jelen volt Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke.

49506 149506 249506 349506 449506 549506 6

dé, Felvidék.ma