49634x

A finanszírozás szempontjából egyre nagyobb problémát jelentenek a kislétszámú iskolák, ezért az iskolahálózat optimalizálása (racionalizálása) elkerülhetetlen, állítja az Iskolaügyi Minisztérium, de ezt ajánlják az OECD szakemberei is (www.minedu.sk).

A 2013. december 4-én elfogadott közoktatási törvény (T.t. 245/2008) módosítása meghatározza az iskolák osztályainak minimális létszámát és ezzel biztosította a jogi kereteket az osztályok bezárásához, 

ill. az osztályindítás megtagadásához.A minimális és maximális tanulói létszámok alakulása (a 2013. december 4-én elfogadott törvénymódosítás után): A törvény hatályba lépése: 2015. szeptember 1.
Megjegyzés
A zárójelben feltüntetett létszám akkor érvényes, ha a községben vegyes (szlovák-magyar) iskola, ill. szlovák és magyar iskola is működik.49634 1
A  minimális létszám tovább csökkenthető, ha
a) 6 km-es távolságon belül nincs hasonló iskolatípus;
b) 6 km-es távolságon belül nincs nemzetiségi (tehát magyar) iskola;
c) a tanulók több, mint 80%-a szociálisan hátrányos környezetből származik;
d) egyéb „különlegesnek” számító esetben.

Középiskolák
Gimnázium és szakközépiskola
Osztálylétszámok 17 – 31
(A levelező tagozat minimális osztálylétszáma 8)
Szakközépiskola
a) A minimális létszám 13-ra csökkenthető (levelező tagozaton 5-re), ha a szakirány, ill. szak a hivatalos besorolás szerint hiányszakmának számít;
b) Rokonszakok esetében az oktatás közös osztályban is folyhat.

A közös osztály úgy is működhet, hogy az elméleti szaktantárgyak tanításakor az egyes szakokat látogató diákokból csoportokat hozunk létre, minimálisan 8 tanulóval.
Az iskolák számára levonható tanulság:
El kell készíteni a „B”-tervet. El kell döntenünk, hogy mit tegyünk akkor, ha a „mi” iskolánk is veszélybe kerül.

Lehetőségek:

a) Kitartunk a végsőkig (míg iskolánkat be nem zárják).
b) Tárgyalásokat kezdünk a szomszédos kisiskolával, kisiskolákkal egy összevont kisiskola létrehozásáról.
c) Becsatlakozunk egy közeli (a legközelebbi) teljes szervezettségű iskolába.
d) Tárgyalásokat kezdünk a régió iskoláival, polgármestereivel, szülőkkel stb. egy nagyobb létszámú (párhuzamos osztályokkal működő) kistérségi iskola létrehozásáról.
e) Tárgyalásokat kezdünk a régió alap- és középiskoláival, polgármestereivel, szülőkkel stb. egy iskolaközpont létrehozásáról.
f) Egyéb megoldást keresünk (?).
Nagyon fontos az időtényező (a minimális létszámokat meghatározó törvénymódosítás ugyanis 2015. szeptember 1-jén hatályba lép)!
Ki kell használnunk a lépéselőnyt, ezért a „B”-terv kidolgozása nem tűr halasztást!
Ha a minimális létszámokra vonatkozó törvényt a közeljövőben nem módosítják, akkor a kislétszámú (sajnos iskoláink többsége ilyen) sorsa valószínűleg megpecsételődött. De még ebben az esetben sem kellene a megoldást (a bezárásokat, összevonásokat stb.) az érzéketlen hivatalokra bízni. Célravezetőbbnek tartjuk a megelőzést még ha sok munkával, lemondásokkal, kompromisszumokkal jár is együtt.
Véleményünk szerint nekünk (polgármestereknek, iskolavezetőknek és szülőknek) kell megfogalmazni azt, hogy milyen iskolahálózatot, milyen iskolákat kívánunk működtetni és hogyan képzeljük el iskoláink színvonalának és minőségének javítását.
De még ez sem elég. Tenni kell érte! Mert „a hajó is előbb-utóbb a sziklához csapódik, ha a sorsra bízzuk. Vedd kezedbe az irányítást, hogy a motor erejét kihasználva a kívánt célállomásra kormányozd a hajót”, – fogalmazta meg Rhonda Byrne.
A színvonal és a minőség szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy több tucat „vérszegény” intézményt működtetünk, vagy ennél kevesebb, de lehetőleg párhuzamos osztályokkal rendelkező, színesebb pedagógiai programokat kínáló, magas színvonalú és jó minőségű iskolákat, esetleg iskolaközpontokat tartunk fenn.
A felvidéki magyarság fennmaradásának záloga ugyanis a jó iskola – a jó magyar iskola!

Albert Sándor, Felvidék.ma