49653

A szlovák parlamentben a Most-Híd által benyújtott állampolgársági törvény vitájára október 31-én került sor. A vitában Vörös Péter képviselő az alábbi véleményét mondta el:
Tisztelt Képviselőtársaim, Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak az állampolgársági törvény általunk benyújtott módosításához. Először egy kis visszatekintés arról, hogyan is fejlődött az állampolgársági törvény története, és hogy mi is az aktuális helyzet. Ahogy az ismeretes, a jelenleg érvényes törvény 2010-ben került elfogadásra, mégpedig meglehetősen kapkodva és átgondolatlanul. A szlovák törvény a Magyarországon elfogadott állampolgársági törvényre reagált, amely kedvezményes honosítást biztosított mindazoknak, akiknek felmenői magyar állampolgárok voltak, és akik bírják a magyar nyelvet.
A beterjesztők – az akkori Fico-kormány – célja az volt, hogy megakadályozzák, hogy a szlovákiai magyarok tömegesen felvegyék a magyar állampolgárságot. Ez a félelem azonban véleményem szerint akkor is és ma is teljességgel megalapozatlan. A szlovákiai magyarok szempontjából ugyanis ez tisztán szimbolikus gesztus Magyarország részéről. A Szlovákiában 2010-ben elfogadott állampolgársági törvény még azt a feladatot sem tudta betölteni, amelyre létrehozták, ugyanis az államnak semmilyen lehetősége nincs arra, hogy megállapítsa, ki az, aki valójában felvette más ország állampolgárságát, kivéve, ha azt maga az állampolgár önként bejelenti.
Ez annyit jelent, hogy az államnak semmilyen megbízható információja nincs arról, hány állampolgárnak van más, a szlováktól eltérő állampolgársága. Ebből pedig egyértelműen az következik, hogy a jelenleg érvényes szankcióknak az égvilágon semmi értelme. 2010. július 17-től 2014. szeptember 5-ig csaknem kilencszázan, pontosabban 886 személy vesztette el szlovák állampolgárságát azért, mert felvette egy másik országét. Meg kell említenem azt is, hogy ezeknek az embereknek a döntő többsége nem a magyar állampolgárság megszerzése miatt veszítette el szlovák útlevelét. A legtöbben cseh, német, osztrák és brit állampolgárságot szereztek. Ezek az állampolgárok sajnálatos módon gyakorlatilag csak ráfizettek a fölösleges, értelmetlen, diszkriminatív és – a mi véleményünk szerint – alkotmányellenes törvényi szabályozásra.
Az állam alaptörvénye a Szlovák Köztársaság Alkotmánya. Az Alkotmány előnyt élvez minden más törvénnyel szemben. Pontosabban, minden egyes törvénynek összhangban kell lennie az alkotmánnyal. A szlovák alkotmány 5. cikkelye 2. bekezdése pedig a következőképpen hangzik: Senki sem fosztható meg szlovák állampolgárságától akarata ellenére. Ahogy azonban láthatjuk, a törvény legutolsó módosítása óta eltelt négy évben az emberek anélkül veszítik el szlovák állampolgárságukat, hogy ezt akarnák. A médiáknak sokan közülük azt nyilatkozták, érthetetlen számukra, hogy csak azért fosztják meg őket szlovák állampolgárságuktól, mert felvették egy másik ország állampolgárságát. Ezek az emberek azt mondták, hogy nem örülnek a szlovák állampolgárság elvesztésének, ez akaratuk ellenére történt. Én nem kívánok most foglalkozni azzal a kérdéssel, miért nem volt képes a Szlovák Alkotmánybíróság évek óta dönteni arról, hogy a szóban forgó 2010-es törvénymódosítás összhangban van-e az alkotmánnyal vagy sem. Nagyon sajnálatos, hogy ez az egyik legfelsőbb közjogi instanciánk nem tudott dönteni, de ezzel most már nem sokat kezdhetünk. Egy azonban biztos – és ezt több alkalommal Kaliňák belügyminiszter is megerősítette -, ezt a szerencsétlen és mindenki számára kellemetlen helyzetet itt, a parlament talaján kell megoldanunk.
Tisztelt kollégák!
Mi, a Híd parlamenti képviselői ismerünk egy végtelenül egyszerű módot, amellyel ezt a közvéleményt évek óta traumatizáló helyzetet megoldhatjuk. Pofonegyszerű ez, kérem. Mielőtt életbe lépett volna a 2010-es módosítás, senkit sem büntettek azért, mert felvette egy másik ország állampolgárságát. Nem igényel ez semmilyen hosszadalmas tárgyalásokat, bonyolult törvénymódosításokat, de még csak szélesebb körű társadalmi egyeztetésre sincs szükség. Semmi mást nem kell tennünk, csak visszaállítanunk az eredeti állapotot, azt a törvényt, amely 2010 előtt volt érvényben. Abban az esetben olyan törvényünk lesz, amely összhangban lesz a Szlovák Alkotmánnyal.
Ezért arra kérem Önöket, hogy az erre irányuló javaslatunkat támogassák. Ezzel a döntéssel Önök is hangot adhatnak annak a véleményüknek, hogy a jelenlegi helyzet elfogadhatatlan és hogy az ehhez hasonló átgondolatlan és érzelmektől átitatott törvénymódosítások soha nem szolgálják a polgárok megelégedését – mondta felszólalásában Vörös Péter.

Felvidék.ma
Forrás: most-hid.sk, fotó: televizio.sk
{iarelatednews articleid=”49633,49608,49532,49259,49192,48674″}