50145

A Balassi Intézet keretein belül működő Márton Áron Szakkollégium vendége volt Gubík László, a felvidéki Via Nova ICS elnöke. Gubík széleskörűen felvázolta Felvidék aktuálpolitikai helyzetét, illetve ismertette saját kettős állampolgárságának az ügyét, annak jelenlegi státuszát. A hosszas interaktívvá vált diskurzus folyamán szó esett az autonómiák lehetőségeiről Felvidék esetében, illetve gyakorlatilag terítékre került az összes olyan közéleti kérdés, mely a szlovákiai magyar közösséget érinti – mint pl. az asszimiláció, az elvándorlás, a társadalmi leszakadás, az elöregedés, a munkanélküliség stb. Mindazonáltal Gubík saját profilja révén az ifjúságpolitika is alaposan ki lett vesézve, kiemelten saját szervezetén, a Via Nován keresztül.
A Márton Áron Szakkollégium egy olyan anyaországi szellemi gondozóműhely, melyben kiváltképp a határon túli magyarság ügyeivel foglalkoznak.Fő feladatai közé tartozik a Magyarországon tanuló határon túli hallgatók támogatása, tehetséggondozása, kollégiumi elhelyezésük és szakkollégiumi képzésük biztosítása. Továbbá a Kárpát-medence valamennyi régiójára kiterjedő kutatásokat, nyári egyetemeket és konferenciákat is szerveznek. Kutatói ösztöndíjpályázatokat bonyolítanak a kiemelkedően tehetséges határon túli magyar hallgatók és doktoranduszok részére, a kiváló eredményeket elért hallgatóknak pedig segédkeznek a szülőföldjükön elhelyezkedni, pl. szakmai gyakorlatok ösztöndíjazásával, illetve a szülőföldi többségi nyelvek oktatásával – szinten tartásával.
Ezen túlmenően közéleti beszélgető eseteket, fórumokat szerveznek Márton Estek néven, melyre ismert szakelőadókat vagy közéleti személyiségeket invitálnak meg.
tsák, Felvidék.Ma
{iarelatednews articleid=”48625,45925,45619,44624″}