szozat

Már olvasható a www.szozat.org novemberi száma. A tartalomból:

Bolyongások
§  Bazsó-Dombi Attila: A Magyar Engesztelő Kápolna Isten akarata szerinti felépítése
§  Mindszenty József: A prímás válasza a kommunista támadásokra

Szívhangok
§  Berda József: Vespera Esztergomban,Endrődi Sándor: Isten,Faludi Ferenc: Az Úr Jézushoz,Harsányi Lajos: Vers az égi asszonyhoz,Mécs László: De profundis!,Rab Zsuzsa: Miatyánk

Magyar sors
§  Agyagfalvi Hegyi István: Levél Amerikába,Arany János: Rendületlenül,Bella István: Halotti beszéd,Buda Ferenc: Himnusz haza,Döbrentei Kornél: Betilthatatlan szívdobogás,Móricz Zsigmond: Kesergő,Sajó Sándor: Magyarnak születtem,Sulyok Vince: Hazád és anyanyelved,Tornai József: A nemzet szelleme,Vas István: Branyiszkó,vitéz Somogyvári Gyula: Panaszkodnak a magyar szelek,Vörösmarty Mihály: Szózat

Eszmék és tények
§  Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz /részlet/,Törőcsik Attila: A zsidó-keresztény kultúrkör paradoxona,Török András István: A szocialista-liberális eszme és gyakorlat iskolapéldái

Líra
§  Agócs Sándor: Széchenyi látomásai,Horváth Imre: Ékírások,Kovács István: TörténelemTornai József: A 20. század mocsarai,Tűz Tamás: Vonjátok be a zászlót,Vajda János: A virrasztók

Emlékezet
§  Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében, Radna /XV. rész/,Takáts Sándor: Polgármesterválasztás Budán 1694-ben

Halottak napja
§  Botz Domonkos: Halottak napjára,Czipott György: Mindenszentek

Ősi rögön
§  Ágh István: Árpád-házi katalógus,Garay János: A szent korona,Gulyás Pál: Óda a Turulhoz

Trianon látomása
§  Ady Endre: Intés az őrzőkhöz,Alföldi Géza: Üzenem,Lendvai István: Átok Behemótra
Válasz Trianonra
§  Egyed Emese: Ébredés,Gavallér János: 1920. június 04.,Kannás Alajos: Kiáltvány
Szabadságharc 1956
§  Oláh János: Szabadság,Sinka István: Üdv néked Ifjúság,Sík Sándor: Forradalom

Szerelem
§  Vörösmarty Mihály levele – feleségének, Csajághy Laurának
Líra
§  Benjámin László: Kinizsi,Erdélyi József: Barátok a Tapolca partján,Rónay György: Gyászének Réti József halálára,Sértő Kálmán: Kosztolányi hagyatéka,Szőcs Kálmán: Rodostó, 19 novemberis 1724,vitéz Somogyvári Gyula: Lajtai felkelők búcsúénekeViz Zoltán: Szent Imre jubileumára

Értékeink
Születésnap
§  Keresztury Dezső: Széljegyzetek Bernáth Aurél festményeihez,Tornai József: Illyés
Ősz, november
§  Baka István: November,Szabó Ferenc: Őszi készülődés,Thaly Kálmán: Őszi harmat után,Tompa László: Őszi szántás székely hegyek alatt,Wass Albert: Őszi csokor,Zas Lóránt: Novemberben
Líra
§  Keresztury Dezső: Barbár hattyú,Nagy László: Adjon az Isten,Radnóti Miklós: Köszöntő,Rakovszky József: Hahó szabadság,Szabó Lőrinc: Az örök Magyarországhoz,Takáts Gyula: Onnan itass

Muskátli – Melléklet jó gyermekeknek és Örökgyerekeknek/Homoly Erzsó rovata Pósa Lajos nyomdokain/

Népköltés gyermekeinknek
§  Nagyon régi ima,Nóta Dakó Sándorról,Ó, én édes jó Istenem…
Mondák fiainknak
§  A csodaszarvas,A prágai kaland,Szabács viadala
Egy esti mese
§  Túrmezei Erzsébet: Andris útravalója
Irodalom
§  Herczeg Ferenc: Megszolgált
§  Szabó Dezső: Kálvinista legenda
§  Tamási Áron: Erdélyi társaság
§  Tatay Sándor: Baleset a kék tavak között /VI. befejező rész/

Határon túli magyar anziksz
Erdély
§  Bágyoni Szabó István: Egy XXI. századi költőtáborhoz,Czegő Zoltán: Nosztalgia,Gittai István: Pipacs,Paizs Tibor: Szemek,R. Berde Mária: Sirály,Zsiskú János: Sirató
Kortárs
§  Jóna Dávid-Szentjánosi Csaba: Gazduram-november, 
A betűk is egyre fázósabbak már, összebújnak egy versbe-n… 
Gazduramék szeretettel küldik hidegebb napokra, felmelegítő soraikat
Líra
§  Bíró András: Mária vallomásai – Ötödik vallomás,Czipott György: Rézágyú,Gaál Áron: Nyelv a máglyán,Lengyel János: Rossz versPethő László Árpád: Rémlik a való,Oravecz Diána: Sorsfogó
Irodalom
§  Vasi Ferenc Zoltán: 1956 – A szenvedés alkímiája,Vasi Szabó János: Rakéták és kövek avagy posztmodern zarándokút Medjugorjébe
Portré
§  Arcél-önvallomással: T.Ágoston László író
Irodalom
§  T.Ágoston László: Aki fart vet a halálnak…
Kitekintő
§  Szabó Lőrinc: Kétszáz év Goethe
Líra
§  Johann Wolfgang Goethe:Üdvözült vágy,Vadrózsa,Rád gondolok

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”49084,48408,47990,47199,46185″}