50309

Advent első vasárnapján, november 30-án a Pátria rádió a perbetei református templomból Istentiszteletet közvetített. Igét hirdetett Erdélyi Zoltán lelkipásztor. Az istentiszteleten az ima- és a liturgia szolgálatát Erdélyiné Szuh Adél lelkipásztor végezte.

Az igehirdetés a Jelenések könyvének 22. részében írtak alapján szólt. Isten kegyelméből ennek az esztendőnek is megélhettük az adventjét. Többszörös ünnep ez a keresztények életében, egy új kezdet lehetőségét adja mindannyiunk számra. Alkalmunk van arra, hogy Isten igéjét a szokottnál jobban hallgathatjuk, s elgondolkodhatunk azon, hogy mi az, amit az Isten elkészített számunkra – kezdte prédikációját Erdélyi Zoltán.
Át kell értelmeznünk az életünket, s rá kell ébrednünk, hogy helyes úton járunk-e. Az elcsendesedésben meg kell hallanunk Isten szavát. Lehetőséget kapunk, hogy odafigyeljünk a erre, mert prófétai dolgot közöl velünk az Isten” – mondta.
Kifejtette, ebben az időszakban meg kell fogalmazódnia a hálaadás szavának. Az Isteni üzenet az, hogy merjük életünket Isten kezébe helyezni, ő meghallgatja dolgainkat. Nem szabad elcsüggedni, a várakozást feladni, mert Istennek gondja van az övéire, a népére. Szól hozzánk, vigasztal. Isten válaszol a kérdésekre az igéjén keresztül, ma úgy erősít, hogy azt mondja, higgyétek az igét, mert az biztos.
Ilyenkor mindenki el kezdi sorolni, hogy a karácsony a szeretet, az ajándékozás ünnepe. Az Isten Jézusban elkészítette mindannyinknak azt a reménységet, hogy Isten meghallgatja mindenki szavát. A kérdés az, hogy mi valóban megismerjük, felismerjük-e őt, elfogadjuk-e őt.
Rá kell ébredni, hogy nem tudhatjuk, mikor és hogyan küldi el a Megváltót, mert ő maga mondta, hogy visszajön. Mi adventben az ő eljövetelét várjuk.
Keressük az útját, hogy hogyan lehet szeretteinket összehozni, ilyenkor minden fényáradatba öltözik, meggyújtják a gyertyákat, fénylenek a bevásárlóközpontok, az utcák, s be hívogatnak. A kérdés az, hogy erre van-e szükségünk? – tette fel a kérdést az igehirdetésében.
Mint mondta, ennek a világnak szüksége van a világosságra. Minden természetellenes fényözön ellenére az ember sötétségben él. Céltalan utakon bolyong nagyon sok ember, nagyon sokan azt mondják, hogy nekik mindegy. Semmilyen elkövetkezendő vágyakozás nincs a szívükben.
A fényáradat sokszor csak megvakít, elhomályosítja látásunkat. Lelki értelemben homályban maradunk, azt nem poroljuk le. Egy olyan irányba kellene beállítanunk életünket, amelybe befogadjuk a Krisztust, amely a sötét közegben felragyogtatja előttünk a fényt, amely irányba el lehet indulni” – tette hozzá.
Akkor tudjuk helyre állítani a mindennapjainkat, ünneplésünket, közösségeink életét, ha megszűnik ez a belső felsőség, s középütt, a szívben nem más él, mint Jézus, aki megtanít szeretni.
Akik alázatos szívvel behívják őt az életükbe, azoknak ad egy lehetőséget, hogy legyen célja az életnek. Bizalommal és hittel mindenkor készülődnünk kell. Legyen előttünk az a tudat, hogy nekünk van egy olyan Istenünk, aki számára fontos az életünk, s fontos, hogy ne céltalanul bolyongjunk, hogy megtaláljuk a helyes utat, ami hozzá vezet” – mondta többek közt.

Az adás ismétlésére a Pátria rádióban hétfőn, december 1-én 13.05 órakor kerül sor.

Felvidék.ma
Fotó: archív, facebook