49657

Október 31-én, a reformáció emléknapján Luther Márton kiszögezte nevezetes 95 tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára. 497 évvel később a kassai református templom előtt a munkások két táblát helyeztek el a templom előtti utca kövezetében: Kálvinovo námestie, Kálvin tér.

Süli János mérnök, az Óváros egykori polgármestere volt az ötletgazda. Megszólította Richard Raši főpolgármestert és Štefan Lásky mérnököt, önkormányzati képviselőt, aki az Óváros polgármesteri posztjáért száll ringbe a közeledő önkormányzati választáson. Mindhárman 70 euróval támogatták a kezdeményezést, a 210 euró pedig elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy megvalósulhasson Süli János terve.
2009-ben ünnepeltük Kálvin János születésének 500. évfordulóját és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kassai Szlovák és Magyar Egyházi Testülete kérvényezte az önkormányzatnál, hogy a meglehetősen bugyuta utcaelnevezést változtassák meg Kálvin térre.
Az utca a középkorban a Festett utca nevet viselte, mivel ott, ahol ma a református templom tornya alatti bejárat van, egykor a Festett Kapu állt. A 16. sz. végén kapta a Tömlöc utca nevet, mivel itt városi börtön állt. Majd valamikor az 1960-as években a Miklós-börtönről kapta a meglehetősen nyakatekert Ulica pri Miklušovej väznici (Miklus-börtön melletti utca) nevet: időközben ugyanis Miklósból valahogy Miklušsá reszlovakizálódott. Az elnevezés azonban egy másik oldalról is problémás: Miklós, II. Rákóczi Ferenc állítólagos hóhéra egyszerűen nem létezett. A korabeli forrásokban neve sehol sem szerepel. Az 1910-es évek második felétől 1945-ig ez a közterület a Kálvin tér nevet viselte.
Hiába támogatta több önkormányzati képviselő a javaslatot, a szakértők, élükön Kirst Józseffel, a városi levéltár igazgatójával, azt elutasították, így szavazásra sem bocsátották. Mégis néhány magyar sajtóorgánum azt a téves hírt röppentette világgá, hogy a képviselő-testület ezt jóváhagyta. Érdekes, hogy figyelmeztettem őket, annak ellenére nem közöltek helyreigazítást és az interneten mindmáig megtalálhatók a félrevezető cikkek. A terület azóta is ezt a körülményesen bugyuta és történelmietlen nevet viseli.
Az ellenérv az volt, hogy Kálvinnak semmi köze Kassához, de akkor az utcanevek közül törülhetjük Kuzmányt, Moyzest, Štefánikot, Rooseveltet, Puskint és még számos ember nevét is. Viszont olyanoknak, akiknek közük volt Kassához, 1945 után elveszítették utcájukat. „Utcátlanokká” lettek a városban, melynek történelmét alakították. Az erdélyi fejedelmek és magyar királyok is utca nélkül maradtak.
Most tehát Süli remek ötlete nyomán, ezentúl az utcakövek a régi nevet őrzik. Kálvin – születésének 505. évfordulóján – visszatért. Köszönjük!

(A képek kattintással nagyíthatók! Képaláírások: 1. A ref. templom előtt, 2. A kacifántos utcanévtábla, 3. A másik oldalról a tábla már hiányzik, 4. Süli János a kassai Kálvin téren, 5. Süli János.)
01 A református templom előtt02 A kacifántos utcanévtábla03 Szembe már hiányzik04 Süli János a kassai Kálvin téren05 Süli János

Balassa Zoltán, Felvidék.ma