50242

Hatékony családpolitikát sürgetnek az egyházak Szlovákiában. A demográfiai helyzet javítása érdekében ún. családpolitikai kiegészítéseket szorgalmaznak a törvényi rendszerben a keresztény-keresztyén egyházak és a zsidó hitközség képviselői.
Találkozójuk zárónyilatkozatában megfogalmazták, hogy a jelentős kulturális és szociális változások az elmúlt években a kedvező tendenciák mellett kedvezőtleneket is hoztak. A társadalomban növekszik az individualizmus és elharapózott a fogyasztói életmód, ennek következtében már két évtizede csökken a születések száma, ami távlatilag komoly társadalmi, kulturális és gazdasági következményekkel fenyeget. Véleményük szerint a kormányoknak és a politikai vezetőknek minden törvényi intézkedést előzetesen a családokra gyakorolt hatás szempontjából is meg kellene vizsgálni.
„Meggyőződésünk – fogalmaznak –, hogy Szlovákiának hatékony családpolitikára van szüksége. A család támogatásának mind az egyének, mind az állam részéről nyilvánvalóvá kell válnia a gazdasági és szociális döntésekben is. Óvakodni kell attól, hogy a gazdasági és szociális rendszer a szülővé válás akadályozója legyen.” Az egyházi vezetők nagyra becsülnek minden olyan lépést, amely a családokat segíti pótolhatatlan küldetése teljesítésében. A családnak minden kormány érdeklődésének a középpontjában kell állnia, vélik, mert a családok társadalmi helyzete csak így javítható.

NGYR, Felvidék.ma