50470

A szepsi Inkubátor Ház nagytermében adventi lelki délutánra invitálták az érdeklődő szülőket, tanárokat és nevelőket a 2015. szeptember 1-jén megnyitandó Boldog Salkaházi Sára egyházi iskolaközpont megbízott szervezői december 7-én.
A helyi alapiskola diákjai rövid adventi énekléssel kedveskedtek a megjelenteknek. A bevezető elmélkedő előadást Pacsai János, encsi esperes parókus tartotta „Hogyan tekintsünk a gyermekre?” címmel.
Madarász Róbert, a komáromi Marianum iskolaigazgatója
„Kezdésünk, küszködésünk és közösségünk Komáromban” című hozzászólásával beszámolt a kezdeti nehézségekről, de az örömökről és a bizonyosságról, hogy Isten nem hagyja el az ő népét.
Barta József, az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda iskolaigazgatója
„Egyházi iskola, görögkatolikus szemmel és szívvel” bátorította a megjelenteket a nem könnyű, de az okvetlenül fontos feladat elvégzésére.
Orémus Zoltán, kassai református esperes
„Egyházi iskola, református keresztyén szemmel és szívvel” című hozzászólásában örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez, hasonlóképpen Drenko Zoltán, barkai református lelkész is, aki hosszú éveken állt a rozsnyói református iskola élén„Kezdésünk, küszködésünk és közösségünk Rozsnyón” mondta el bátorító és jövőt ígérő szavait.
Vakles Attila, szesztai görög katolikus parókus
„Kezdésünk, küszködésünk és kudarcunk Királyhelmecen” foglalta össze az ottani kezdeményezés sikertelenségét, majd végezetül Nagy István, megbízott iskolaigazgató „Kezdésünk és kilátásaink” címmel körvonalazta a megnyitandó iskolába való jelentkezés módját, idejét, mikéntjét és hogyanját.
A lelki délután végén Gábor Bertalan, esperes plébános, megbízott lelki vezető, az előadóknak és néhány cselekvően támogató személynek a köszönet és a hála jeleként örömmel adta át a közelmúltban felszentelt Boldog Salkaházi Sára testvér templomi képének mását: Ikrényi Annának, anyagi hozzájárulásáért, Sýkora Ilonának, volt iskolaigazgató-asszonynak és Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkipásztornak az erkölcsi támogatásért, és Szafko Frantiska, kassai orsolyita nővér, katekétának, mint Sára testvér tanítónőinek kései utódának.

GB, Felvidék.ma
Fotó: Zborai Imre {iarelatednews articleid=”43839,39713″}