50380

Megkezdte munkáját a rimaszombati önkormányzat. A régi-új polgármester mellett a tizenkilencből tíz teljesen új képviselő. Maradt tisztségében Rigó László alpolgármester (MKP). A másik alpolgármester Viliam Vaš (KDH) lett.

Rimaszombat újonnan megválasztott képviselő-testülete december 2-án, kedden az egykori vármegyeháza nagytermében tartotta alakuló ülését. A szokásos napirendek mellett már némi munka is folyt az első ülésen.
A szlovák himnusz elhangzása után Štefan Baláž, mint korelnök köszöntötte a polgármestert, a képviselő-testület tagjait, valamint a vendégeket, majd a polgármester eskütételéig ő vezette az ülést.
Az ünnepi ülés megnyitása után Dana Dirbáková, a városi választási bizottság elnöke ismertette a 2014-es önkormányzati választások hivatalos eredményét, melynek értelmében Rimaszombat eddigi polgármesterét, Šikmo Józsefet a választók újra megerősítették tisztségében. Ismertette annak a 19 képviselőnek a névsorát is, akik az egyes körzetekből jutottak a képviselő-testületbe: Rigó László, Eva Bornayová, Főző Zsolt, Samuel Urban, Bán Zoltán, Csirmaz Miklós, Auxt Ferenc, Andrea Andrášiová, Varga Szilvia, Štefan Baláž, Viliam Vaš, Ivan Hazucha, Erik Klaubert, Július Sojka, Anna Zsóriová, Miroslav Bitala, Sliva Tamás, Cziprusz Zoltán és Tóth József.
Ezek után ünnepélyes pillanatok következtek: először Šimko József, újonnan megválasztott polgármester tette le hivatali esküjét, majd átvette a város címerét ábrázoló medállal ellátott polgármesteri láncot. Ezt követően a megválasztott 19 képviselő az új polgármester előtt tette le az esküt. Fogadalmat tettek, hogy munkájukban mindig a város érdekeit tartják szem előtt, amit aláírásukkal is megerősítettek, majd a választási bizottság elnökétől átvették a megbízóleveleiket.
A polgármester székfoglaló beszédében megköszönte a város lakosainak a választásokon való részvételüket, és külön köszönetet mondott azoknak, akik újra bizalmat szavaztak neki. Elmondta, hogy az emberek egyértelműen a változásra szavaztak, amit az is bizonyít, hogy a képviselő-testületbe 10 új képviselő került. “Az ígérgetések ideje immár lejárt, most már az ígéretek teljesítésének az ideje jött el, és erre mindenkinek lehetősége lesz” – mondta. Az előző négyéves időszak értékelése után röviden ismertette programját: folytatja a megkezdett munkát a város fejlődése érdekében.
Az alakuló ülés ünnepi részét követően még néhány napirendi pont került a testület elé. A polgármester javaslatára a honatyák megválasztották a városi tanácsot, melynek Rigó László, Viliam Vaš, Miroslav Bitala, Sliva Tamás, Cziprusz Zoltán és Tóth József lettek a tagjai. Ami pedig a polgári esküvők teendőit illeti, ezeket az elkövetkező négy év során az alábbi személyek látják el: Auxt Ferenc, Štefan Baláž, Miroslav Bitala, Anna Zsírosová, Samuel Urban és Eva Bornayová.
A vita keretén belül több képviselő is köszönetét fejezte ki választóiknak azért a bizalomért, amellyel a négy év során mindenképpen élni szeretnének. Auxt Ferenc és Cziprusz Zoltán magyarul is szólt.
Bán Zoltán MKP-s képviselő rövid hozzászólásában arról beszélt, hogy a testületen belül néhány napja Közösen Rimaszombat felvirágoztatásáért néven 12 taggal az ő vezetésével egy új klub alakult, melynek tagjai: Auxt Ferenc, Bán Zoltán, Csirmaz Miklós, Cziprusz Zoltán , Főző Zsolt, Rigó László, Andrea Andrášiová, Sliva Tamás, Varga Szilvia, Viliam Vaš, Anna Zsóriová, és Tóth József.
Az alakuló ülés után a jelenlevők közösen helyezték el a kegyelet virágait a Tompa téren a szovjet hősi emlékműnél és Petőfi Sándor szobránál, illetve Š.M.Daxner szobránál, valamint a holokauszt emlékműnél. A koszorúzás végeztével a polgármester és az új képviselők az Aranybika Szállóban egy közös ebéden vettek részt.

Csomós Elemér, Felvidék.Ma
{iarelatednews articleid=”49976,49945″}