50786

Az elektronikusan már benyújtott adatlap kinyomtatott és aláírt formájának és kötelezően csatolandó mellékletek postai beérkezésének és személyes benyújtásának határideje: 2015. január 22., 15.00 óra.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2014/2015-ös tanév tavaszi szemeszterében. Az elektronikus adatlap internetes beküldési határideje: 2015. január 21, éjjel 24.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).

Az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánják támogatni.

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2014/2015-es tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi állami vagy egyházi felsőoktatási intézményben.

Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
1. Teljes szemeszteres részképzés
Azon személyek pályázhatnak, akik
– szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
– legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester képzési ciklusban résztvevőkre –, és
– a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi állami vagy egyházi felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott nappali munkarendű alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján** – a fogorvosi képzés kivételével – teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.
Figyelem! Nem lehet pályázni a magyarországi felsőoktatási intézmények fogorvosi (osztatlan) képzésére!

A súlyozott (vážený priemer) tanulmányi átlag tekintetében a mester (master, magiszteri) képzési ciklusban részt vevők esetében az alapképzésük (baccalaureus, bachelor, bakalár képzésük) utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni.
Az Értékelő Bizottság a kategóriában (teljes szemeszteres részképzés) minimum átlagot (súlyozott átlag) határozott meg, melynek értéke 2,5. A teljes szemeszteres részképzés esetén a minimumátlagtól való eltérésre nincs lehetőség, annak elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el!
Az ösztöndíjat elnyert pályázó – amennyiben a részképzés megkezdésének időpontjában még nem rendelkezik abszolutóriummal – vállalja, hogy a magyarországi fogadó felsőoktatási intézménynél 20 kreditpontnak megfelelő tanegységet elvégez a 2014/2015. tanév tavaszi szemeszterében.
Az ösztöndíjat elnyert pályázó vállalja, hogy a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumában történő elhelyezés esetén egy szabadon választott szakkollégiumi kurzust elvégez a 2014/2015. tanév tavaszi szemeszterében.

2. Részképzős tanulmányút
Azon személyek pályázhatnak, akik
– szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
– legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester képzési ciklusban részt vevőkre –, és
– a megpályázott képzési idő alatt szakdolgozat elkészítése vagy egyéb tudományos kutatómunka céljából egy magyarországi állami vagy egyházi felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott nappali munkarendű alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján** – a fogorvosi képzés kivételével – egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban kívánnak részt venni.
Figyelem! Nem lehet pályázni a magyarországi felsőoktatási intézmények fogorvosi (osztatlan) képzésére!

A súlyozott (vážený priemer) tanulmányi átlag tekintetében a mester (master, magiszteri) képzési ciklusban résztvevők esetében az alapképzésük (baccalaureus, bachelor, bakalár képzésük) utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni.
Az ösztöndíj időtartama: 0,5 – 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2015. február 24. és 2015. június 15. között használható fel.

Mindkét (1. és 2.) pályázati kategóriára vonatkozó további pályázati feltételek:
A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó befogadó nyilatkozat akkor tekinthető érvényesnek, ha a fogadó tanár aláírása mellett azt a fogadó felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya vagy rektori/dékáni hivatala aláírással és pecséttel hitelesíti.
A pályázatok beadásának módja és határideje:

Figyelem! Az előző félévekben megszokotthoz képest változott a pályázatok beadásának módja!
1. Pályázni a Balassi Intézet elektronikus ÜGYFÉLKAPU felületén keresztül lehet: http://sao.bbi.hu
2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít, melyet a pályázó az ügyfélkapu felületén a nyomtatványai között talál.
3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt és határidőig a megjelölt elérhetőségen.

A befogadó nyilatkozat letölthető: ITT>>.
Felvidék.ma