51009a

Dunaszerdahely díszpolgára, Tölgyessy György professzor a karácsonyi ünnepek alatt hunyt el. Január 27-én lett volna 85 éves.

Tölgyessy György 1931-ben született Dunaszerdahelyen. Érettségi után a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Vegyészeti Karán folytatta tanulmányait, a mérnöki oklevél megszerzése után itt kezdte pedagógiai és tudományos pályafutását. 28 évesen lett a tudományok kandidátusa, 31 évesen docens, 37 évesen nagydoktor, 42 éves korában professzor. Tölgyessy professzor a Comenius Egyetemen ismerkedett meg a magtechnika, magkémia tudományágakkal, majd publikációi révén széleskörű ismertségre tett szert. Összesen több mint 500 tudományos munkája, valamint 198 könyve jelent meg. Munkássága ezen a szlovák nyelvű oldalon tekinthető végig.

51009Prof. Ing. Tölgyessy György PhD., DrSc. Dunaszerdahely Díszpolgára kitüntetésben 2010-ben részesült. A Nagyszombat megyei napok keretében a megye tiszteletbeli polgára kitüntető címet 2013-ban kapta meg.
Tölgyessy György 2011-ben felkereste Dr. Hájos Zoltán polgármestert, abból a célból járt a városházán, hogy átadja és felajánlja a városnak egy korábbi rangos nemzetközi kitüntetését. Ekkor a polgármester átvette a nemzetközi hírnévnek örvendő professzortól azt az 1975-ben neki odaítélt Hevesy György-emlékplakettet, amelyet a tekintélyes Radioanalytical Chemistry szakfolyóirat adományozott Tölgyessy Györgynek kiváló kutatási eredményeiért. (A díj névadója világhírű magyar származású vegyészmérnök volt, aki 1943-ban kémiai Nobel-díjat kapott.) Hájos Zoltán megköszönte Tölgyessy professzor nemes gesztusát, és hozzáfűzte: a városházán megfelelő helyen állítják majd ki a város díszpolgárát méltató rangos szakmai elismerést.

Tölgyessy professzort hirtelen érte a halál 2014. december 25-én, temetésére január 2-án került sor, sok tudós társa, barátja, ismerőse kísérte utolsó útjára.

Felvidék.ma