51444

A közgyűlés határozatképességének megállapítása után az egyházmegye elnökségén kívül titkos szavazással megválasztották az egyházmegye tanácsának lelkészi, illetve világi tagjait a Lénártfalván január 25-én tartott közgyűlésen.

A szavazás eredményeként a tisztségeket az újabb hatéves ciklusra a következő személyek töltik be:
Egyházmegyei lelkészi jegyző: Szőkéné Orémus Zsuzsanna
51444 szavazólapEgyházmegyei világi jegyző: Miklós Aladár
Egyházmegyei tanács lelkészi tagja: Fazekas Ágnes, Rákos Lóránt, Molnár Sándor
Egyházmegyei tanács lelkészi póttagja: Szaszák Malvina, Gál László
Egyházmegyei tanács világi tagja: Fürjes László, Miklós Aladár, Samu András
Egyházmegyei tanács világi póttagja: Juhász Elemér, Kolozsy Zoltán
Egyházmegyei lelkészi tanácsbíra: Bihari László Rihárd, Szaszák Malvína, Gebe László
Egyházmegyei lelkészi helyettes tanácsbíra: Gál László, Abaházi Fejes Ágnes
Egyházmegyei világi tanácsbíra: Balogh Janette, Madarász Béla, Nyitray László
Egyházmegyei világi helyettes tanácsbíra: Deme Antal, Pósa Dénes
Egyházmegyei ügyész: Rákos Lóránt
Missziói előadó: Szarvas László
Diakóniai előadó: Mikos Annamária
Sajtóelőadó: Abaházi Fejes Ágnes
Egyházzenei előadó: Szarvas Erzsébet
Egyházmegyei pénztárnok: Boros Éva
Egyházmegyei számvevők: Bihari László Rihárd, Pósa Zoltán

Miután az eredményt kihirdették, néhány frissítő falat után az egyházi elöljárók a meghívott tagokkal és vendégekkel egyetemben átvonultak a gyülekezet templomába, ahol kezdetét vette az alakuló közgyűlés ünnepélyesebb része. A rendhagyó istentisztelet rendhagyó módon kezdődött, hiszen a közelről s távolabbról összesereglett embereket a Szózat eléneklése mosta össze egy szívvé és szájjá. Miután elhangzottak nt. Nagy Ákos Róbertnek, a Gömöri Református Egyházmegye esperesének köszöntő szavai, a gyülekezet még két ének eléneklésével készülhetett a hirdetett ige áldásainak befogadására.

Az ünnepi alkalmon ft. Fazekas László szolgált szószéki igehirdetéssel. A második ciklusát kezdő püspök János 6, 67–69 alapján szólította meg a híveket. Prédikációjának elején kiemelte, hogy az új választási ciklus sokban hasonlít egy új esztendő elkezdéséhez, hiszen az ember ilyenkor mindig vesz egy nagy levegőt, és új lendülettel próbál indulni, megpróbál tovább lépni és esetleg korrigálni azokon a dolgokon, amik nem úgy sültek el, ahogyan eltervezte. Elmondása szerint az egyházi tisztségviselők azt a feladatot vállalják, hogy előállnak az igével akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Azért is fontosak az ilyen alkalmak, amikor a megválasztott elöljárók fogadalmat tesznek, mert tudatosíthatjuk, hogy tulajdonképpen mit is vállalunk. Jézus Krisztus ugyanis komoly döntést vár el az övéitől. Ezért kérdi meg a tanítványokat: „Vajon ti is el akartok menni (János 6, 67b)?”
Jézus tudni akarta mi a terve a az övéinek, hogy hat-e még rájuk a világ? Mert aki Őt akarja követni, annak nem lehet kétfelé sántikálni, ahogy két úrnak sem lehet szolgálni. Az Úr Jézus ma is határozott döntést vár el azoktól, akik az Ő szolgálatába állnak. A püspök végül kiemelte, hogy a Krisztusnak való elkötelezettség azért is fontos, mert manapság egyre jobban kiéleződik a határ a világi liberális értékrendek és a konzervatív keresztyén értékrendek között. Ebben a kiélezett helyzetben, hogy ki tudjunk állni megtartó értékeink mellett, úgy mint a család, a kultúra és a nyelv, valamint gyülekezeteink és egyházunk megerősítése érdekében, magunkévá kell tennünk Péter vallástételét: „Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van tenálad (Jn 6, 68).” Aki ezeket a szavakat magáénak vallja, az elismeri ezzel, hogy egyedül Isten beszéde vezet az életre, csak ez az, ami örök értékeink megőrzését szolgálja, minden más a halált hordozza magában.

Az igehirdetést lezáró imádság, illetve a Miatyánk közös elmondása, valamint egy énekvers eléneklése után, sor került az egyházmegyei elnökség fogadalomtételére. Az újra megválasztott esperestől, nt. Nagy Ákos Róberttől, és a szintén újraválasztott egyházmegyei gondnoktól, Bán Zoltántól ft. Fazekas László vette ki a hivatali esküt.

Az esperes, beiktatása után a gömöri emberek, és leginkább az itt szolgálatot teljesítő egyházi és világi elöljárók nevében, mintegy válaszképpen az alapigében szereplő jézusi kérdésre határozott nemmel felelt. Rövid beszédében kifejtette, hogy úgy érzi, az itteniek valóban maradni szeretnének. Maradni elsősorban Krisztus mellett és a nemzetiségünk megőrzését segítő értékeink mellett, mert az ilyen emberekre Gömörben igen nagy szükség van.

Az elnökség eskütételét és az esperes beszédét az egyházmegyei tisztviselők és egyházmegyei tanácsbírák fogadalomtétele követte, de az ünnepi istentisztelet keretében tették le esküjüket a következő tisztségek betöltői is:
Egyházmegyei főjegyző – Boros István
Egyházmegyei világi főjegyző – Pósa Zoltán
Zsinati lelkészi rendes képviselő – Boros István és Nagy Ákos Róbert mellett Szaszák Malvina
Zsinati lelkészi pótképviselő – Gál László, Szőkéné Orémus Zsuzsanna
Zsinati világi rendes képviselő – Bán Zoltán, Fürjes László, Kolozsy Zoltán
Zsinati világi pótképviselő – Pósa Zoltán, Pósa Dénes, Miklós Aladár

51444 Tompa Mihály VegyeskarAz egyházmegye megújult vezetésének eskütételét követően az alkalmat verses, énekes illetve szóbeli köszöntések tették még emlékezetesebbé. Előbb a lénártfalvai gyerekek (Babus Linda, Czigány Zsófia, László Fruzsina, Lőkös László) jóvoltából hangzott el egy költemény, majd a Hanvai Református Gyülekezet Tompa Mihály Vegyeskara szolgált két énekkel.
Az ünnepi istentiszteleten köszöntőbeszédet mondott: Fekete Vince főgondnok, Szesztay Ádám Magyarország Kassai Főkonzulja, nt. Szőnyi Tamás, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese, illetve Madarász Béla, lénártfalvai gondnok.

Az új tisztségviselők felé intézett jókívánságok és igei biztatások között jutott hely egy leköszönt szolgálattevő munkájának méltatására is. A református egyház püspöke, főgondnoka, illetve a gömöri egyházmegye esperese egy a Prédikátor könyvéből származó igével, néhány kedves szóval, és egy szép virágcsokorral köszönte meg nt. Orémus Ilona nyugalmazott lelkipásztornő több éves odaadó szolgálatát.

A köszöntések sorát Páko Mária zárta, aki néhány tanítványával együtt, gitárral kísérve adott elő két, Pósa Lajos megzenésített költeményt.

Az egyházmegyei alakuló közgyűlés végül az ároni áldással, valamint a Himnusz eléneklésével ért véget, ám a kötetlen beszélgetés az istentiszteletet követően még sokáig folytatódhatott, hisz a lénártfalvai gyülekezet jóvoltából a meghívott vendégeket bőséges szeretetvendégség várta.

Az egyházmegyei alakuló közgyűlésen készült fényképeket itt lehet megtekinteni.

refgomor.sk nyomán Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”51276,51241″}