51348

Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztény egyházak világszerte közös imahete, amely évről évre január 18-25 között megtartott állandó ünnep. Hagyományait tekintve a kezdeményezés gyökerei 1908-ra nyúlnak vissza, amikor is Paul Wattson (1863–1940), anglikán papima nyolcadra hívta a keresztény hitű embereket, felekezeti hovatartozástól függetlenül.

Ehhez a hagyományos ünnephez csatlakozva 2015-ben először Puss Sándor jezsuita szerzetes kezdeményezésére a körzetében szolgáló Dr. Somogyi Alfréd református esperes lelkésszel összefogva kidolgozták és megtartják az ökumenikus imahetet az apácaszakállasi református és az ekecsi római katolikus templomban.

A 2015-ös imahét témáját a brazíliai keresztények fogalmazták meg, mottója Jézus kérése a Szamáriai asszonyhoz: „Adj innom!” (Jn 4,7).

Január 19-én bibliaóra keretében Vámos Béla református lelkész az apácaszakállasi templomban elmondta, hogy a jelen társadalmi körülmények között nehéz Jézusra irányítani az emberek figyelmét és megmutatni nekik, mit adhat nekik Jézus a XXI. században. Kihangsúlyozta, hogy ezen az imahéten felekezettől függetlenül közösen imádkozzanak az egész világon élő nehéz sorsú keresztényekért.

Somogyi Alfréd esperes felolvasta a teljes 4. részt János evangéliumából, a Szamáriai asszony történetét, és elmondta, hogy Isten igéje élő vízzé válik a hívő ember számára.

Az ökumenizmus jelentőségét abban emelte ki, hogy a református templomban 200-300 évvel ezelőtt más felekezetű hívő nem jelenhetett volna meg, hát még egy jezsuita szerzetes, mint most Puss Sándor atya személyében.Történelmi pillantanak nevezte ennek az ökumenikus kezdeményezésnek a megvalósulását.
Puss Sándor atya az ökumenizmusról tartott előadást a jelenlévőknek, aminek a lényegét abban fogalmazta meg, hogy az ökumenizmusban otthon érezheti magát az ember felekezettől függetlenül, hiszen maga az egyház egységes és egyetemes. Nem tévedhetetlen intézmény, igyekszik nem tévedni, ha viszont bekövetkezik, akkor igyekeznie kell rendbe hozni, korrigálni, reformálni a dolgokat. A pontos igazság keresése, kutatása a megegyezésre való építkezés utána a hibák korrigálásával jött létre az ökumenizmus.
A közös ima és éneklés után az imahét további programjait rendhagyónak nevezték.

Erről kérdeztem Puss Sándor atyát, aki a Felvidék.ma-nak elmondta:

Több szempontból is rendhagyó, mert a megadott téma sosem kőtelező, csak javasolt – az én körzetemben 5 református kollégámmal együtt úgy véltük nekünk most égető gondjaink vannak, amik azonnali reagálást igényelnek. S mivel katolikus részről sokkal körülményesebb az együttgondolkodás, mint református oldalon, ezért mertem megtenni azt a lépést, hogy az évnek ezt a hetét használom ki arra, hogy katolikus mikrofonhoz engedhessem protestáns kollégáimat – én jezsuita, a protestantizmus eddigi legnagyobb ellensége. Református kollégákkal abban egyeztünk meg, hogy bár a jezsuiták közel 500 évig legnagyobb ellenségei voltak a reformációnak, azért ideje lenne megbékélni. Most már igazából nincs is miért protestálni, hiszen 1999-ben, mint közismert megegyezésre jutottunk. Ezét arra gondoltam, keressünk olyan területet, ami összeköt, nem pedig elválaszt.

Meggyőződésem, hogy ezek a közös gondok közelebb hoznak bennünket. Meghívtam a programba egy erdélyi katolikus lelkészt is, Boros Károly atyát, aki az imahét megnyitójában – a megadott témához szorosan kapcsolódva, Jézus kérése a Szamáriai asszonyhoz: „Adj innom!” (Ján 4,7) megőrzi az imahéthez való hűségünket is.

Melyek ezek a közös, gondok, problémák?

A helyi témaválasztás A közös teher… Keresztény – keresztyén jövőkeresés gyermekeink érdekében címet viseli kiegészítve az„Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét” (Gal 6,2) igével.
Ebben a témában fogalmaztuk meg, hogy gyermekeinknek jövőképre van szükségük,családjainknak pedig a jelenképe van veszélyben. Ezért idén első alkalommal a családok mellett a pedagógusokat is szeretnénk megszólítani, hiszen nagy szerepük van a gyerekek fejlődésének elősegítésében.

Mi a rendezvénysorozat célja?

Mint az előadásomban is elhangzott az ökumenizmus által a felekezetek közötti párbeszéd előmozdítása; az egymáshoz való közeledés; a közös gondok, közös megoldása; a gyermekek védelme az olyan jelenségekkel szemben, amelyek veszélyeztethetik egészséges szellemi fejlődésüket. Hiszen sokszor olyan ártalmatlannak tűnő hatások érik őket, mint a Harry Potter című könyvek sorozatai, amelyek által a gondolkodásuk kiszolgáltatottá válhat olyan erőknek, amelyek rossz hatásukat fejtik ki rájuk nézve.
Az imahét további programja az eseménynaptárunkban megtalálható.

Az eseményről készült képgaléria ITT tekinthető meg. 

HA, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”50663,51276,51201″}