51769

Lezajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat tizenkettedik képviselő-testületi ülése. Az ülésen az ógyallai Magnólia Nyugdíjasotthon számára 20 ezer eurós támogatást szavaztunk meg a tűzvész okozta károk enyhítésére, a leégett épületszárny helyreállítására.
A Párkányi Rendelőintézet sikeres pályázatával 823 ezer euró összegben nyert el európai uniós támogatást épületfelújításra, orvosi műszerek és berendezések, diagnosztikai eszközök beszerzésére. A képviselő-testületben megszavaztuk az intézmény fenntartójának hozzájárulását, társfinanszírozását a beruházás sikeres végrehajtásához, 41.166 euró összegben.

Szigeti László javaslatára a megyei képviselő-testület elfogadta az általános érvényű rendelet módosítását a megye területén tevékenykedő középiskolák első osztályainak számát illetően, amelyben az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium a 2015/16-os tanulmányi évben mégiscsak két elsős osztályt nyithat.

Az előző képviselő-testületi ülésen is nyilvánvalóvá vált, hogy komoly nézetkülönbség tapasztalható a megyei hivatal és a képviselő-testület között a megyei önkormányzat és a megye területén tevékenykedő régiófejlesztési ügynökségek viszonyát illetően. Az előző ülésen is alapvetően módosítottuk a megyei hivatal határozati javaslatát, hiszen a képviselő-testületben továbbra is a régiófejlesztési ügynökséget megyei támogatásában, felkarolásában vagyunk érdekeltek. A most kezdődő uniós fejlesztési időszak kezdetén szeretnénk felkarolni a régiófejlesztési ügynökségeket, amelyek berkeiben komoly tudásbázis és tapasztalat gyülemlett fel. A megyei hivatallal szemben úgy gondoljuk, hogy a megye érdekét szolgálja, ha az uniós pályázatok tekintetében továbbra is megfelelő szakmai színvonalon tudják szolgálni a helyi önkormányzatokat, civil társulásokat és a vállalkozókat. Emiatt a megyei hivatal idevágó anyagát, határozati javaslatát a napirendről levettük és javasoltuk, hogy a megyei hivatal javaslatát vitassák meg az illetékes szakmai bizottságok valamint a megyei tanács.

A megyei önkormányzat elfogadta a feleslegessé vált megyei ingatlanok kínálati eljárásának meghirdetését. Hamarosan megyei ingatlanok kerülnek értékesítésre a megye déli részéből, a Komáromi járásból. Konkrétan komáromi, őrsújfalusi és karvai ingatlanokat érint a kínálati eljárásról szóló határozat. Bővebb tájékoztatás a megye honlapján található: www.unsk.sk
A Nyitra Megyei Önkormányzat Pest megyével együtt Európai Területi Társulás létrehozását kezdeményezte. A tervek szerint az alapító tagok mellé később csatlakoznának Budapest megyei jogú főváros valamint Nyitra, Léva városa illetve más települések. A megyei képviselő-testület a vonatkozó határozatot egy emberként megszavazta. Érdekességképpen, mivel az Ipoly alsó folyása Nyitra megyét és Pest megyét köti össze, a frigynek éppen az Ipoly-hidak végett lehet komoly jelentősége.

Mivel az elmúlt héten az Ipoly-hidakról kósza hírek jelentek meg az országos médiában, interpellációval fordultam a megye elnökéhez. A témában, a 2013 novembere óta tartó választási időszakban a megyei képviselő-testület ezidáig semmilyen határozatot nem fogadott el. Emiatt arra kértem a megye elnökét, hogy a következő képviselő-testületi ülésen számoljon be, milyen konkrét lépéseket tett ő illetve a megyei hivatal az Ipoly-hidak újjáépítése érdekében. Az országos médiában ugyanis arról értekezett a megye sajtótitkára, hogy az Ipoly-hidak ügye a magyarországi partner tétlensége végett nem mozdult előre.

Farkas Iván, Felvidék.ma
A szerző Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője

{iarelatednews articleid=”51697,51518,51346,51278,51059,50439,50320″}