52490

Ma kerül a standokra, könyvesboltokba “A 100 legsikeresebb szlovákiai magyar” című magazin, amelyet Győry Attila, a Családi Könyvklub alapítója álmodott meg és készített el munkatársaival.

Március 16-án este Dunaszerdahelyen, a városi művelődési központ moziterme szinte teljesen megtelt, nagy érdeklődést váltott ki a magazin bemutatója. Győry Attila, a kiadvány főszerkesztője elmondta, több mint tíz éve érlelődik benne az ötlet, hogy a szlovákiai magyar közösség számára példaképnek tekinthető, kiemelkedő teljesítményt nyújtó 100 kortárs személyiséget bemutató írásokat egy kötetbe gyűjtse.
A legnagyobb kérdés az volt, milyen módszerrel válasszák ki a száz személyt. Hosszas előkészület, adatgyűjtés, konzultáció előzte meg a kiadvány megjelenését, Pozsonytól Királyhelmecig, kisebb településeken és nagyobb városokban is egyeztetett véleményformáló, közélet iránt érdeklődő emberekkel, és kérte, hogy tegyenek javaslatot, szerintük ki a legsikeresebb felvidéki magyar. Az első névsorban kétszáz név gyűlt össze, ezért a második fordulóban ismét nagy körben ezt a névsort küldte szét, hogy a megszólítottak a kétszáz jelöltből válasszanak ki százat. A szavazás során túlnyomó részt ugyanarra a száz személyre érkezett a legtöbb jelölés…
Ezután olyan munkatársakat keresett, akik a jelöltekkel beszélgetést készítettek, és arra törekedtek, hogy ne lexikális adatok, dátumok és az érdemek száraz „felsorolásából” álljon a jelölt bemutatása, hanem olvasmányos legyen a magazin. A beszélgetéseket Csenger Ferenc, D. Kovács József, Juhász László és Kiss Balázs készítették, az igényes grafikai előkészítés dunaszerdahelyi Moon KFT-nek köszönhető. Ábécé sorrendbe állítva minden személy egy oldalt kapott a magazinban, fényképekkel, idézetekkel színesítve.
Győry Attila elsősorban feleségének, Nagy Andreának mondott köszönetet a sok munkáért, amivel hozzájárult a magazin megjelenéséhez, és azért is, hogy elnéző volt, amiért hónapokon át ennek a magazinnak rendelte alá a családi tennivalókat, és teljesen lekötötte a figyelmét.
A száz sikeres személy közt húsz nő van, ehhez Győry Attila hozzátette: Mivel minden sikeres férfi mögött  egy nő áll, úgy gondolja, a hölgyek nincsenek alulreprezentálva a magazinban. A magazinban szereplők mindannyian magyar iskolában tanultak, többségük a középiskolát is magyar nyelven végezte. Sikerüket itt, a szülőföldön érték el, de vannak köztük olyanok, akik Budapesten, Prágában vagy a tengeren túl élnek. A sportolók esetében többen nagy nemzetközi klubok tagjaiként tevékenykednek. A szülőföldjükhöz való ragaszkodásuk azonban megkérdőjelezhetetlen, annak számtalan jelét adják.
A magazinban szereplők kilencven százaléka ma is itt él, a Felvidéken, ma is tevékeny, alakítja a közéletünket, alkotnak, kutatnak, tanítanak, azaz a mindennapjaink részét alkotják.
Érdekes adat az is, hogy a százból 35-en születtek és élnek városban, 65-en kisebb településről indulva lettek sikeresek, például egy kis gömöri faluból a NASA kutatója lett. A magazinban szereplők 85%-a egyetemi végzettségű.
A legnagyobb csoportot, a bemutatottak 40 %-át a tudományban jeleskedők alkotják, ezt követi a művészetben sikert elérők 30%-kos csoportja, 10% a közélet egyéb területéről került ki, újságírók, népművelők, közösségszervezők, véleményformáló emberek, akik közösségükre hatni tudnak.
A siker nehezen mérhető, talán a sportteljesítményt lehet a legkönnyebben kimutatni, ennek köszönhető, hogy a jelöltek húsz százaléka sportoló. Kiss Balázs, az egyik szerkesztő-riporter elmondta, számára a legizgalmasabb a sportolókkal, olimpikonokkal való személyes megismerkedés volt. A magazinban szereplő szlovákiai magyar sportolókról elmondható, mindannyian bennünket, a felvidéki közösséget is képviselték, amikor a dobogó felső fokára állhattak.

A politikai életben ma is aktív személyiségek közül senki sem kapott helyet a sikeres felvidékiek közt. Földrajzi elosztást tekintve, az Ipolyságtól keletebbre eső régióhoz tartozók közül tizennégyen szerepelnek a magazinban, a többiek Nyugat-Szlovákiához köthetőek.
Győry Attila a közönségnek elmondta, tisztában van azzal, hogy a száz személy kiválasztása szubjektív meglátás eredménye, és találóan azt mondta, legyünk büszkék arra, hogy a magazint lapozva még hány olyan személy neve jut az eszünkbe, akik méltán helyet kaphattak volna a magazinban. Először készült ilyen összeállítás, és mivel a számok bűvöletében élünk, ragaszkodni kellett a száz jelölt kiválasztásához…
Kiss Balázs ehhez hozzátette, öt-tíz év múlva, az akkor tevékeny sikeres személyekről készülő magazinban már minden bizonnyal egy új generáció szerepel majd.
A könyv utolsó lapján a magyarországi világutazót, Rakonczay Gábort ismerhetik meg az olvasók, akire azért esett Győry Attila választása, mert az óceáni evezős, aki egymaga evezett át kenuval az Atlanti óceánon, példaképe lehet mindenkinek, aki a céljai eléréséhez erőt akar meríteni. Ő volt a magazin bemutatására szervezett est díszvendége.
A 100 legsikeresebb szlovákiai magyar magazin megrendelhető a Családi Könyvklub webáruházában is ITT>>>.

Felvidék.ma