52288

 Az Ipolysági Református Egyházközség a helyi evangélikus egyházközséggel karöltve közösen szervezi meg a tavaszi evangelizációs hetet. A március 13. és 21. között megrendezésre kerülő  eseménysorozat keretében  adománygyűjtést is szerveznek a kárpátaljai rászorulók megsegítésére.

Izsmán Jónás ipolysági református lelkész a Felvidék.ma kérdése elmondta: „Az evangélikus testvérekkel közösen már hosszabb ideje szervezzük  a tavaszi evangelizációs hetet. Ilyenkor általában három magyar és három szlovák nyelvű alkalmat tartunk. Úgy gondolom, szép jelképe ez a nemzetek közötti együttműködésnek.”

Az evangelizációs hét magyar részének központi témája: „Éheztem és ennem adtatok”. Ehhez kapcsolódva Hánykovich Lénárd kárpátaljai református lelkész az  istentisztelet mellett különféle előadásokat is tart. Hánykovich Lénárdnak felvidéki kötődései is vannak,  a komáromi Kálvin János Teológiai Karon végezte tanulmányait.

Az Ipolysági Református Egyházközség is csatlakozott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház indította adománygyűjtéshez. „Már régebb óta foglalkoztatott bennünket a kérdés, hogyan s miképp lehetne segíteni kárpátaljai testvéreinket. Ezért is hívtuk meg Hánykovich Lénárdot Kárpátaljáról. Aktívan kiveszi a részét a Kelet-Ukrajnából érkező menekültek és  beteg, béna gyerekek megsegítéséből” – hangsúlyozta Izsmán Jónás.

A helyi református és evangélikus egyházközség már hosszabb ideje együttműködik különféle alkalmak szervezésében, s ebben nem gátolja meg a felekezeti és nemzeti hovatartozás sem. „Szép példája ez a nemzetek és egyházak közötti együttműködésnek. Krisztus nem szétválaszt, hanem összeköt minket, hiszen akik Őt vallják Uruknak, Krisztus testét alkotják. Pál apostol így fogalmazza ezt meg: <<Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg>> (1 Korintus 12,27.13). Manapság sokan „veszélyesnek” tartják az ilyen alkalmak megtartását. A tapasztalatom az, hogy egyikünk nemzeti identitása sem csorbult ezeken az alkalmakon, csak gazdagíthattuk egymást, s erősödhettünk  Krisztusban” – fogalmazott a lelkész.

Az ökumenikus alkalmak egyik fontos hozadékának tartja azt, hogy a gyülekezet tagjai megismerkedjenek más, kívülálló előadókkal is. Ezek mindig valami újat hoznak az egyházi közösség életébe.  Mint kifejtette: „ajándék a gyülekezet számára, ha Istennek sokféle emberétől hallhatja Isten üzenetét. Az ilyen alkalmak gazdagítanak hitünkben, elindíthatnak a krisztusi úton, megerősíthetnek küzdelmeinkben. Isten különböző áldásait tapasztalhatjuk meg, aminek  pozitív hatása megmutatkozik az életünkben is.”

Hana Peničková evangélikus lelkésznő a Felvidék.ma-nak megjegyezte: több mint tíz évvel ezelőtt szervezték meg az első közös evangelizációt Pro Christ néven. Kezdetben semleges közegben műholdas kapcsolat lévén nézték a németországi találkozókat. “Nagyon örülök annak, hogy idén első alkalommal tarthatjuk az új református templomban. Vendég lelkészt hallgatni mindig megtisztelő s nagy ajándék számomra. Hiszem, hogy ezáltal a gyülekezetünk lelkiekben gyarapodik” – vallotta meg az evangélikus lelkész.

A kárpátaljai lelkész mellett a német Ulrich Hofius, valamint Stanislav Kocka és Ondrej Binder szlovák evangélikus lelkészeket is fogadja a tavaly szeptemberben felszentelt ipolysági református templom. Az ökumenikus alkalmakról az Eseménynaptárunkban is olvashat ITT>>>.

Pásztor Péter, Felvidék.ma
Fotó: szerző felvétele, archív
{iarelatednews articleid=”52149,50854,51765,49727,49078,48929″}