52245

A Szlovák Köztársaság Akkreditációs Bizottsága (a kormány tanácsadó szerve) által meghatározott ütemterv alapján március elsejéig kellett a Selye János Egyetemnek elkészítenie és leadnia az akkreditációs anyagait.

A felsőoktatási törvény által előírt komplex akkreditációs folyamat a felsőoktatási intézmények hat éves időszakát értékeli: méri a megvalósított tanulmányi programokhoz kapcsolódó tudományterületeken elért teljesítményt, továbbá ennek a folyamatnak a keretén belül újra akkreditáltatni kell az összes eddig megvalósított és a jövőben is kivitelezni kívánt tanulmányi programot.

Az akkreditációs anyagokat egy speciálisan erre kifejlesztett elektronikus információs rendszeren keresztül kellett benyújtani, ami a megadott szerkezeti és formai követelmények ellenőrzésével van összekapcsolva. Örömmel jelenthetjük be, hogy a Selye János Egyetem határidőn belül február 27-én, pénteken sikeresen, formai hibák nélkül nyújtotta be az akkreditációs anyagait.

A benyújtott akkreditációs kérelem alapján a Selye János Egyetem összesen 34 tanulmányi program akkreditációját kérvényezi: szám szerint 15 alapszintű, 14 mesterszintű, 1 összevont (ötéves) mesterszintű és 4 doktoranduszi tanulmányi programot. Fontos megjegyezni, hogy egy tanulmányi program kivételével minden jelenleg bebiztosított tanulmányi program esetében kérvényeztük annak újbóli akkreditációját, továbbá két új mesterszintű és két új doktoranduszi program akkreditációját is kérvényeztük.

Az értékelt időszakban (2009-2014) az egyes karokon megvalósult tudományterületek értékeléséhez az egyes intézmények karai a meghatározott feltétel- és értékelési rendszer alapján egy önértékelési anyagot állítanak össze, amely tartalmazza a tudományterületen elért eredményeket: publikációs kimeneteket, a környezeti és elismerési jellemzőket. Az intézmény egyetemi besorolásához három kritériumnak kell megfelelni. Ha az intézmény a komplex akkreditáció első körében nem teljesíti a megszabott besorolási kritériumokat, akkor a felsőoktatási törvény szerint az intézmény egy további évet kap a hiányosságok eltávolítására ahhoz, hogy teljesítse a feltételeket az egyetemi besoroláshoz.

Az első kritérium kimondja, hogy mindazon tudományterületeken, ahol mesterszintű és/vagy doktoranduszi hallgatók végeztek, ezek legalább 60%-án legalább B (számszerűsítve legalább 2,75-ös, megjegyezzük, hogy a lehető legjobb érték a 4,00) értékelést kell elérni. A Selye János Egyetemen jelenleg négy ilyen tudományterület van: egy a Gazdaságtudományi Karon, egy a Református Teológiai Karon és kettő a Tanárképző Karon. A benyújtott önértékelési jelentések alapján a Gazdaságtudományi Kar Közgazdaság és menedzsment tudományterületén B+ (3,25), a Református Teológiai Kar Humán tudományterületén A- (3,55), a Tanárképző Kar Pedagógia tudományterületén A- (3,65) valamint a Humán tudományterületén B+ (3,25) értékelést tudunk felmutatni, azaz mindegyik tudományterület eleget tesz a feltételeknek. Amennyiben az önértékeléseink helyesek, és az Akkreditációs Bizottság munkacsoportja az ellenőrzés folyamán nem rontja ezt le nagymértékben, ebből jól látható, hogy a Selye János Egyetem az első kritériumot teljesíti.

A második kritérium kimondja, hogy mindazon tudományterületek 60%-án, ahol doktoranduszi tanulmányi program volt akkreditálva az értékelt időszakban, a doktoranduszok (végzett vagy disszertációs vizsga után állók) kimeneteinek legalább C+ (számszerűsítve 2,25-ös) értékelést kell elérni. A Selye János Egyetemen jelenleg két ilyen tudományterület van: egy a Református Teológiai Karon és egy a Tanárképző Karon. Az önértékelési jelentések alapján a Református Teológiai Kar Humán tudományterületén B (2,97) és a Tanárképző Kar Humán tudományterületén B (3,00) értékelést tudunk felmutatni, azaz mindkét tudományterület eleget tesz a feltételeknek. Amennyiben a kimenetek besorolása helyes, és az Akkreditációs Bizottság munkacsoportja az ellenőrzés folyamán nem rontja ezt le nagymértékben, szintén jól látható, hogy a Selye János Egyetem a második kritériumot is teljesíti.

A harmadik kritérium kimondja, hogy mindazon tudományterületeken, ahol alap és/vagy mesterszintű tanulmányi program van akkreditálva az értékelt időszakban, ezek 60%-án doktoranduszi képzés valósul meg. A Selye János Egyetemen 5 ilyen tudományterületet van: kettő a Gazdaságtudományi Karon (Informatika, Közgazdaság és menedzsment), egy a Református Teológiai Karon (Humán) és kettő a Tanárképző Karon (Pedagógia, Humán), viszont jelenleg ebből csak kettő tudományterület keretein belül tudunk doktoranduszi képzést felmutatni. 2013 tavaszán a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara új doktori program akkreditációs kérelmét nyújtotta be a Közgazdaság és menedzsment tudományterületen belül, amelyet azzal utasítottak el, hogy az 2008-as komplex akkreditációnál ez a tudományterület értékelése nem érte el a 2013-es kritériumokban megszabott B értékelést. Hogyan is érhette volna el, ha csak 4 éves múltra tekintett vissza az egyetem, nem volt doktori iskolája (a kritériumrendszer alapján az egyik legfontosabb mutató), sőt nem voltak ezen a tudományterületen még végzős mesterszintű hallgatói sem! Ezeket az indokokat is felsorakoztatva kérvénnyel fordultunk az akkori oktatásügyi miniszterhez Dušan Čaplovič úrhoz, hogy ezeket a tényeket figyelembe véve saját hatáskörében engedélyezze a doktori iskola elindítását.

A kérelmünket a miniszter úr elutasította, bár Ľubor Fišera a Szlovák Köztársaság Akkreditációs Bizottságának az elnöke egy januári nyilatkozatában (SME, 2015 január 23.) megerősítette, hogy voltak olyan esetek, amikor a mindenkori miniszter élt ezen jogával és engedélyezte az Akkreditációs Bizottság által nem javasolt tanulmányi programok indítását is. Ennek alapján a Selye János Egyetem, hasonlóan sok más nagyobb múltú egyetemhez, egyelőre ezt a kritériumot még nem teljesíti, de bízva abban, hogy a komplex akkreditáció során sikerül a 2 új benyújtott doktori tanulmányi program közül legalább még egynek a jogait megszerezni, továbbá a hiányosságok eltávolítására szánt időszak alatt arra doktoranduszt felvenni, így ez a kritérium is teljesíthetővé válik – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”49443,37648,37131,51653,52080,51876,47817,35010″}