52684

A Comenius Pedagógiai Központ és a Magyar Közösség Pártja a jogkörcsorbításra figyelmeztet. A törvénymódosítás következtében a jövőben az iskolafenntartók az igazgatóválasztásnál nem lennének kötelesek figyelembe venni az iskolai önkormányzatok döntését.

Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Központ igazgatója felhívta az iskolák figyelmét, egyben tájékoztatta a Felvidék.ma-t is, hogy az oktatásügyi minisztériumban elkészítettek egy, az 596/2003 számú törvényt (Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) módosító tervezet.
Ez korlátozná az iskolatanácsoknak az igazgatóválasztás folyamatában meglévő jelenlegi kompetenciáját, és megteremtené annak lehetőségét, hogy a fenntartók (polgármesterek, megyei elnökök, járási elöljárók stb.) az iskolatanács döntésével szemben más pályázót nevezhessenek ki.

A törvénytervezetet elektronikusan is elérhető, ITT.

Fodor elmondta, hogy a módosítás ellen “Chceme vedieť viac” elnevezéssel tiltakozás is kezdetét vette, amihez bárki csatlakozhat.
Hozzátette, hogy a cikk végén öt segédanyag (minta) található, amelyet az iskolatanácsok, a tantestületek, a szülői szövetségek és a községi képviselőtestületek használhatnak, amennyiben csatlakozni kívánnak a tiltakozók táborához. Az egyénileg tiltakozók ugyancsak megtehetik ezt elektronikus formában ITT.

„Ezúton kérjük Önöket, mérlegeljék az iskolatanácsok fent említett jogkörcsorbításának a következményeit, veszélyeit, s amennyiben egyetértenek a tiltakozást meghirdetők álláspontjával, csatlakozzanak ahhoz április 2-ig. Egyúttal kérjük, hogy erről minél szélesebb körben értesítsék az érintetteket.  Az iskolai önkormányzatiság megvédésében vállalt segítségét és együttműködését tisztelettel köszönjük” – tette hozzá Fodor.

A. Szabó László: a kormány hosszú távon az iskolák államosítására törekszik
Az oktatási minisztérium a Tt. 245/2008. számú közoktatási törvény módosítása keretében (amely révén többek közt áprilisra tolódna ki az alapiskolák beiratkozási időszaka, valamint Szlovákia figyelembe venné az Európai Unió egyes jogi normáit) az oktatási államigazgatásról, illetve az iskolai önkormányzatokról szóló jogszabályt is módosítani kívánja.
A szóban forgó javaslat elsősorban arra irányul, hogy az iskolafenntartók az igazgatóválasztásnál a jövőben ne legyenek kötelesek figyelembe venni az iskolai önkormányzatok döntését, és ha második nekifutásra se azt a személyt javasolja az iskolaszék, akit a fenntartó szeretne, saját hatáskörben nevezhessen ki egy bizottságot az igazgatói pályázat lefolytatására – figyelmeztet A. Szabó László, a Magyar Közösség Pártjának oktatási alelnöke.

A Magyar Közösség Pártja úgy véli, hogy ez a javaslat az iskolai önkormányzatok azon jogköreinek megnyirbálását szolgálja, amely az 1989-es rendszerváltás egyik vívmánya volt, s amelyet a Slavskovská-éra idején egyszer már megvontak a tanács tagságát alkotó szülőktől, pedagógusoktól és nem pedagógus alkalmazottaktól.

“Bár egyesek számára logikusnak tűnhet, hogy aki fenntartja és működteti az oktatási intézményt, dönthessen a vezető személyéről is, ám az óvodák és iskolák olyan sajátos intézmények, melyek irányítása közvetlenül érinti a tanácsok tagjait. Az ő véleményük megkérdőjelezése vagy figyelmen kívül hagyása egyértelműen a bizalmatlanság jele.
A módosítás eredményeképp számos településen nem az emberi és szakmai alkalmasság lenne a fő kritérium, hanem politikai döntések alapján történhetne az igazgatói poszt betöltése. A javaslat főképp olyan értelemben veszélyes, hogy a kormány hosszú távon az iskolák államosítására törekszik” – fejtette ki A. Szabó László,
az MKP oktatási és kulturális alelnöke.

Az MKP egyben úgy gondolja, hogy amennyiben a tárca saját kezdeményezésében megnyitotta a közoktatási törvény módosítását, akkor mindenekelőtt az iskolák minimális osztálylétszámairól szóló rendelkezés hatályon kívül helyezését kellene szem előtt tartania. Ez ugyanis sokkal súlyosabb következményeket vonhat maga után.

Az előterjesztés tárcaközi egyeztetése 2015. április 2-ig tart, a vele kapcsolatos negatív véleményt a http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=798397 oldalon lehet kinyilvánítani.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”15273″}