53713

Az intézmény fenntartója, a Nyitra Megyei Önkormányzat részéről feltételekkel megítélt támogatás a Párkányi Rendelőintézet számára felkorbácsolta a térségben élők indulatait. A megyei önkormányzat feltétele alapján a párkányi készültség további fenntartásához szükséges támogatás egyharmadát Párkány városnak kellene állnia, noha formálisan a rendelőintézethez semmi köze sincs.

Ennek kapcsán érdemes felidézni egy korábbi párhuzamot, amely a fenti három résztvevő közreműködésével történt meg 2009-ben. Megalakulását követően az Ister-Granum Európai Területi Társulás (EGTC) első célkitűzései között vázolta fel a térség egészségügyi ellátásának rendszerbe foglalását. Az elképzelés alapján a térség fekvőbeteg-ellátását az esztergomi Vaszary Kolos Kórház látná el, míg a térség polgárai számára a járóbeteg-ellátást az akkortájt korszerűsített, átépített Párkányi Rendelőintézet.
Az Interreg Program irányító hatósága 2009-ben meghirdette pályázati felhívását a határon átnyúló egészségügyi ellátás korszerűsítésére. A két egészségügyi intézmény vezetője elkészítette a közös pályázatot, majd megyei képviselőként jóváhagyásra benyújtottam a Párkányi Rendelőintézet fenntartójához, a Nyitra Megyei Önkormányzat képviselőtestületéhez. Nem sokkal később gondok merültek fel a megyei önkormányzatban a rendelőintézet és az esztergomi kórház partnerpályázatának elfogadásával.

Majd Ján Oravec, Párkány város akkori polgármestere nagyvonalú, bölcs javaslatot tett. Amennyiben Nyitra megye nem kívánja a projekt mellé társítani a fenntartó 5 százalékos önrészét, helyette Párkány városa azt megteszi. A párkányi képviselőtestület a polgármester javaslatát jóváhagyta, az erről szóló határozatot elküldték Nyitrára. Ez sem hatotta meg a Nyitra megyei képviselőket, másodjára sem fogadták el a pályázat beterjesztését. A projekt ezzel 2009-ben megbukott. Ekkor a Pátria Rádióban egy teljes műsoridőt szenteltek a témának, én a stúdióban ülve, míg Oravec János távkapcsolással mondta el Miklósi Péter szerkesztőnek és a hallgatóságnak a különös történetet.

Miért tűnik mégis a párhuzam ellentmondásosnak? Amikor beruházásról, egy egészségügyi rendszer létrehozásáról volt szó, a megyei önkormányzat nem fogadta el a párkányi önkormányzat támogatását. Ellenben amikor ma, a megye támogatásáról lenne szó, amikor egy fontos tevékenységet, a párkányi készültség további fenntartását kellene bebiztosítani, akkor pedig arra kötelezi az ügyben nem illetékes helyi önkormányzatot, hogy fizessen, járuljon hozzá a költségekhez. Különös tehát a megyei önkormányzat hozzáállása: amikor korszerűsítésről, beruházásról van szó, elutasítja a város segítségét, amikor pedig toldozásról, foltozásról van szó, akkor pedig határozatban szólítja fel a várost, hogy támogassa a megyei fenntartású költségvetési intézményét. Különös.

Eközben a legfontosabbról, a páciensről feledkeznek el az illetékesek. Mert bár a párkányiak és környékbeliek egy részének fekvőbeteg-ellátása a közeli, esztergomi kórházban időközben megoldódott, köszönhetően az egyik magán egészségbiztosító konstruktív hozzáállásának, ám tovább kellene lépni. A sürgősségi ellátásnál is kézenfekvő lenne, hogy az infarktussal vagy agyvérzéssel diagnosztizált pácienst a gyorsmentő ne az 50 kilométerre (Bényből és Kiskesziről 70 kilométerre) található érsekújvári kórházba szállítsa, hanem a 2 kilométerre található esztergomi kórházba. A páciens felépülési esélyeinek megnövelése és egyáltalán, az alapvető ésszerűség végett.

Farkas Iván, Felvidék.ma
A szerző Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője