53702

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2015. februárjában összegyházi gyűjtést hirdetett a kárpátaljai református testvérek megsegítésére. Ennek megszervezésével és lebonyolításával az SZRKE Diakóniai Központját bízta meg, amely közleményben mondott köszönetet az adakozóknak.

„Hálás szívvel mondhatunk köszönetet minden adakozónak, gyülekezetnek és magánszemélynek, hogy megtiszteltek bizalmukkal és ránk bízták az adományaikat. A meghirdetett gyűjtés eredményeként 62 100 euró gyűlt össze erre a célra. Ez a példaértékű összefogás nagy örömmel és egyben alázattal tölt el, hisz sokan nem kis áldozatot hoztak azért, hogy ilyen módon segíthessenek.

Az adománygyűjtés első részlete március 24-én jutott el Kárpátaljára, amiből 3000 euró értékben 400 élelmiszercsomagot vásároltunk Ukrajna területén és osztottunk szét Beregszász környéki családoknak. Ez a humanitárius segélyakció a kárpátaljai Beregszászi Református Egyházközség diakóniájának képviselőivel együttműködve jött létre, akik tevékenyen részt vállaltak az előkészítésében és segítettek a végrehajtásában is. Az élelmiszersegélyen kívül 2000 euró  készpénzadomány is átadásra került, amely egyéni, célzott támogatásként szolgál konkrét családoknak, főként fűtési kiadások enyhítéseként.

A céladomány-gyűjtés eredménye viszont lehetővé teszi, hogy ne csak egyszeri élelmiszerosztással támogassuk a rászoruló családokat, hanem akár több hónapig is hatékonyan tudjunk segíteni. A márciusi ottlétünk során meglátogatott családok elmondása és főként a Kárpátaljai Református Egyház képviselőivel történő egyeztetések szerint erre még inkább ősszel és télen lesz szükség.
Meglátásaink szerint a rászorulók részére napi melegétel-osztást lenne jó szervezni – működésükhöz élelmiszerek megvásárlásával hozzájárulni. Az ilyen hosszabb távú segítségnyújtás azért is hatékonyabb lenne, mert közben a személyes kapcsolattartással a gyülekezeteket is lehetne építeni, lelkileg támogatni. Mindemellett az ottani családok és intézmények (iskolák, gyermek- és idősotthonok) jelentős fűtési gondokkal küszködnek, ez is megoldandó feladat.

Rendkívül fontos, hogy a ránk bízott pénzadományokkal Istentől elkért bölcsességgel, nagy körültekintéssel és felelősséggel sáfárkodjunk, hogy lehetőségeinkhez képest igazán ott és úgy segítsünk, ahol arra a legnagyobb szükség van. E célból egyeztető tárgyalásokat folytatunk a kárpátaljai református esperesekkel, hogy feltérképezzük a helyzetet és kidolgozzunk egy megfelelő stratégiát a segítségnyújtás további lépéseire.
Mindenkinek szeretnénk megköszönni az eddigi támogatást, hálásak vagyunk, ha továbbra is figyelemmel kísérik a kárpátaljai történéseket és segítik az ottani testvéreinket!” – olvasható a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

A kárpátaljaiak levélben mondtak köszönetet
A Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztályának vezetője, Nagy Béla a rászorulók nevében levélben köszönte meg az adományokat az SZRKE Diakóniai Központjának. „Különös örömmel és Isten iránti hálával tartozunk azért református testvéreinknek, hogy fáradtságot nem ismerve indultak el és mutatták ki együttérzésüket a kárpátaljai magyarságnak. (…) Önzetlen segítségükkel alátámasztották együttérzésüket a nehéz körülmények között élő emberek felé a közös megmaradás jegyében. Felemelő érzés az, hogy közös erővel, egy cél érdekében volt lehetőségünk segíteni számos nehéz körülmények között élő embernek, akik nehézségekkel küzdenek nap, mint nap” – fogalmazott levelében Nagy Béla.

(A képek kattintással nagyíthatók!)
53702a53702b53702c

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”53558,53276,53107,52833,52815,52689,52333,52149,52156″}