53839

A TéKa – Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem Történelem Tanszékének az együttműködésével nemzetközi konferenciát szervez Modernizációs folyamatok a multietnikus nemzetállamokban Mentalitás-, társadalom- és művelődéstörténeti megközelítések címmel.
A kétnapos rendezvény május 19-20-án valósul meg. A konferencia első napja Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében kerül megrendezésre, a következő napon pedig a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetemen folytatódik.

A Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása (TéKa) 2011 óta működő polgári társulás, melynek célja, hogy olyan ifjúsági szervezetként működjön, mely a tudomány módszereivel segíti elő a szlovákiai magyar fiatalok tudományos és kulturális tevékenységének kibontakozását, miközben egyéneket és közösségeket fejleszt, nemzetközi kapcsolatokat ápol. Tudományos tevékenysége révén, szorosan együttműködve elsősorban a szlovákiai és magyarországi, valamint egyéb nemzetközi intézményekkel célja olyan stratégia kiépítése, amellyel a szlovákiai magyar fiatalok számára lehetőséget tud biztosítani a tudományos életben való aktív részvételre, szakmai előrehaladásra. Kutatási programjaiba, melynek fókusza főképp a dél-szlovákiai régió társadalmi, gazdasági, környezeti és kulturális fejlődését célozza, igyekszik minél több fiatalt belevonni.

A TéKa tevékenységei és programjai révén nem csak egyetemi fokozattal rendelkező személyekkel kíván foglalkozni, hanem mindazokkal, akik aktívan és elkötelezetten érdeklődnek a szlovákiai magyarok tudományos és kulturális tevékenysége iránt, akik útmutatást keresnek, vagy partneri kapcsolatokat szeretnének kialakítani.

mj, Felvidék.ma