54007

A Szlovák Köztársaság mint többnemzetiségű ország rendkívüli jelentőséget tulajdonít a többségi nemzet és a nemzetiségek harmonikus együttélésnek, összhangban a rögzített nemzetközi normákkal – olvasható a kisebbségi kormánybiztos hivatala és a kormányhivatal által kidolgozott dokumentumban. A kabinet szerdai ülésén elfogadta a Nemzeti kisebbségek helyzetéről és jogállásáról szóló 2014-es 74 oldalas jelentést.

Sokak szerint ez a jelentés évről évre frázisok halmaza, általában egy felsorolás, mi minden adatott meg az itt élő kisebbségeknek, illetve szándékok felsorakoztatása, amelyek megvalósítása ugyancsak döcög, sőt a gyakorlatban sokszor az ellenkezője valósul meg. Petőcz Kálmán, a kormány emberi jogi és kisebbségi tanácsának tagja szerint sem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani ennek az anyagnak. Úgy véli, jelentések helyett már a konkrét cselekvések ideje jött el, például egy kisebbségi törvény elfogadtatása, amelytől (egy másik jelentés alapján) a kormány sem zárkózik el. De addig is vissza a szándékokhoz.

A jelentés deklarálja, hogy Szlovákia támogatja az európai értékeket kisebbségi kontextusban is, az interkulturális és interetnikai párbeszéd híve. A kormány a kisebbségekre úgy tekint, mint a modern szlovák társadalom tartós alkotóelemeire, támogatja aktivitásaikat az ország területén, hiszen a nemzetiségek jelentős mértékben hozzájárulnak a kulturális sokszínűség formálásához, fejlődéséhez, így a szlovák társadalom fejlődésének is hagyományos és elválaszthatatlan részét képezik.

A Fico-kabinet „kulcskérdésnek tekinti ebben az összefüggésben a nemzeti kisebbségek megmaradását, fejlődését és jogainak támogatását, olyan rendszerszintű intézkedéssorozat megvalósítását, amely helyzetük javulását eredményezi”. A dokumentum szerint kiemelt jelentősége van a kormányhivatal támogatási programjának, amely keretében 3 829 250 eurót osztottak szét a pályázók között (ebből 1 983 057 euró a magyar közösség részére) , megtudható belőle, hogy két magyar nyelvű kőszínház és egy táncszínház működik az országban, hogy három magyar érdekeltségű párt működik az országban. Leszögezi a jelentés, hogy a kisebbségi nyelveken történő oktatást végző intézmények egyenrangúak a szlovákokkal, és azokon a településeken, ahol mondjuk magyar és szlovák iskola is működik, kettővel csökkenthető a megszabott minimális osztálylétszám.

Összesen 234 önálló igazgatású magyar tannyelvű iskolát tartanak számon, közös igazgatásút pedig 27-et. A kisebbségi nyelvhasználat terén a kisebbségi kormánybiztos hivatala metodikai segítséget nyújt a közigazgatás számára, a hivatal honlapján már elérhető a szlovák-magyar terminológiai szótár. A törvény értelmében 512 településen a hivatalos érintkezésben is használható a magyar nyelv. Szóval, ahogy a jelentés készítői fogalmaznak, tömör és objektív képet kívántak adni a Szlovákiában élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről, a dokumentum pedig alapjául szolgál a kisebbségi stratégiának, amelynek elkészültét már elfogadta a kormány.

Ebből eredően 2015-ben a kormányhivatal figyelme a kisebbségi akcióterv kidolgozására fog összpontosulni. És ahogy Petőcz Kálmán hozzáteszi, erre kell összpontosítania most a szlovákiai magyar szervezeteknek is.

BA, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”53545,53304,53173,53100″}