53860

A szézesztendős rimaszombati cserkészet a fő témája a Gömörország negyedévi lap 2015-ös tavaszi számának. A lap folytatja megszokott sorozatait, ahogy olvashatjuk Mester Györgyi novelláit, valamint Szászi Zoltán köszönti Mikszáth Kálmánt 168. születésnapján.
Tavaly emlékeztek a rimaszombati cserkészet kezdetének 100. évfordulójára. „A magyar cserkészfiúk és a magyar diákság volt a mi kisebbségi életünk reménysége, szemefénye. Pusztulásra ítélt nemzetünk, nemzeti hitünk véldelmezőjét, erejét, reménységét láttuk bennük” – írja róluk ifj. Rábely Miklós. Horváth Zoltán, Győry Dezső, Mátrai-Makovits Jenő, Tóth Béla és fiai, Gaál Gyula, József és Lajos, Kálmán László, Vörös Attila – hogy csak pár nevet említsünk a rimaszombati cserkészet százesztendős történetéből. Ezzel kapcsolatban olvashatjuk Szombathy Viktor és Győry Dezső írásait is. Ez utóbbi három idézi meg a Gömörországban a kalandokban, fordulatokban és közösségi létezésben ugyancsak gazdag évszázadot. Puntigán József a losonci és füleki cserkészet eltelt évtizedeit vázolja fel a kezdetektől napjainkig. Molnár Imre történész Esterházy Lujzának a csehszlovákiai magyarság érdekében vállalt közéleti szerepét és emigrációs tevékenységét vázolja fel, míg Danis Tamás a poltári, osgyáni és jánosi határt is felölelő dombvidéken, a Luzsénszkyek és Malatinszkyak hatalmas földbirtokain elterült egykori tanyavilág egyik pásztorcsaládjának történetét eleveníti fel. Kiss László a Palócföld orvosait bemutató sorozatának 29. részében Maximilian Stoll munkásságát eleveníti fel, Gaál lajos és Prakfalvy Péter a Nógrád természeti örökségét bemutató sorozatában a romhányi és karancsberényi gömbköveket mutatja be, Vágás István a losonci gimnázium egykori igazgatójának, a 110 esztendeje született Sipos Lajos életútjáról számol be, míg Csáky Károly a nényei s néhány filiális egyházi iskola múltjába pillant be. A Gömörország tavaszi számából megtudhatjuk még, hogy több évtizedes hányattatás után végre sor kerül a losonci zsinagóga felújítására, megújult az ajnácskői vár tanösvénye, s arról is olvashatunk a lapban, hogy Écsi Gyöngyi és Kováts Marcell bemutatták Busa Viktor rimaszécsi mesemondó egyik szép történetét.

A folyóirat kapható a rimaszombati és tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltokban, de megrendelhető a szerkesztőség címén (Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület, Vasutas u. 1, 979 01 Rimaszombat) is.
jdj, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”48569,47019,44064,42725,39415″}