Stolárik püspök

Mons. Stanislav Stolárik lett a Rozsnyói Egyházmegye új püspöke. A hivatalba való beiktatás Nepomuki Szent János ünnepén történt, aki a rozsnyói Szűz Mária Mennybemenetele-székesegyház patrónusa.
Ebbéli funkciójába március végén nevezte ki őt Ferenc pápa. A katolikus egyházfő azon a napon fogadta el a 75. életévét betöltött Mons. Vladimír Filo lemondását a kánonjog alapján.

Stolárik rozsnyói születésű, ott is keresztelték. Amint nyilatkozta, hatvan év eltelte után az Úr ismét szülővárosába vezérelte őt. Ünnepélyes beiktatásakor köszönetet mondott elődjének. A székesegyházba Mons. Bernard Bober kassai érsek vezette be, aki mellett korábban kassai segédpüspökként szolgált. A bevezető szertartások után felolvasták az új püspök kinevezésérül szóló pápai bullát.

BevonulásStolárik püspök homíliájában először a papokhoz szólt, köszönetét fejezve ki kitartásukért és hűségükért, majd a hivatali elődökhöz, illetve a Kassai Egyházmegyéhez és annak vezetőségéhez intézett köszönet következett, ahol mint mondotta, nagyon sokat tanult. Arról is szólt, hogy tudatában van a rá háruló feladat nagyságának, s annak, mekkora elvárásokkal kell megbirkóznia. „A legnagyobb elvárásokat azonban az Úr rója ránk. Az Úr feladatot ró mindannyiunkra, minden egyes papra, mindenkire, akit megkereszteltek, aki magához vette a bérmálás szentségét, s minden apára, anyára, és természetesen rám, a püspökre is. De mindannyian, akik egy hajón utazunk és közös a célunk, Ferenc pápa szavai szerint közösen megfelelhetünk az Úr elvárásainak”, mondta Stolárik püspök.

De nemcsak a híveihez, hanem a más felekezetekhez tartozókhoz, az ateistákhoz és a társadalmi élet minden egyes rétegének képviselőihez is szólt, akik hivatottak a jóra, a társadalom jólétének megteremtésére. Felszólított a közös nyelv keresésére és meglelésére.
RésztvevőkAz új rozsnyói püspököt beiktatása alkalmából több szlovákiai püspök köszöntötte. A szertartáson megjelent Magyarországról Beer Miklós váci és Csehországból Ján Vokál, Hradec Králové püspöke is. Nem hiányozhattak a többi egyház és vallás képviselői sem. Állami részről jelen volt Ján Figeľ, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke, Zdenko Trebuľa, a Kassa Megyei Önkormányzat elnöke és Pavol Burdiga, Rozsnyó polgármestere. Köszöntötték őt továbbá több egyetem rektorai és a társadalmi élet más bel- és külföldi képviselői.

Apostoli áldással érkezett Mons. Mario Giordana apostoli nuncius, aki tolmácsolta a Szentatya jókívánságait Stolárik püspök beiktatása alkalmából. Méltatta továbbá Stolárik hivatali elődjének, Mons. Vladimír Filonak az érdemeit is. A Szlovák Püspöki Konferencia jókívánságait Mons. Stanislav Zvolenský tolmácsolta.
Köszöntések
Stanislav Stolárik 1955. február 27-én született Rozsnyón egy nyolcgyermekes család hetedik gyermekeként. Kassán nőtt fel, ahol alap- és középiskolai tanulmányait végezte. Ezt követően teológiai tanulmányokat folytatott 1973 és 1978 között Pozsonyban, később pedig teológiából és filozófiából doktori fokozatot szerzett. 1978. június 11-én szentelték pappá a Szent Márton-székesegyházban. Tőketerebesen, Homonnán, Eperjesen, Aboson és Hernádcsányon szolgált. 2004 januárjában segédpüspökké nevezték ki a Kassai Egyházmegyében, emellett a Szlovák Püspöki Konferencia állandó bizottságának tagja és a liturgia püspök-felelőse lett.

nzs, Felvidék.ma
Fotó: Vaš Vilmos, gemerland.sk {iarelatednews articleid=”52710,52637,51557,51502″}