54618

A zarándokokhoz a kassai vasútállomáson Dr. Juhász Attila, tornai plébános és Takács Dénes, jánoki egyházközségi kormányzó vezetésével 39 zarándok társult a régióból.
Dr. Székely János esztergomi, Tamás József gyulafehérvári segédpüspök és Bátor Botod pálos szerzetes irányításával indult a 927 résztvevővel a vonatos zarándoklat június 22-én Budapestről Czętochowába.

Szesztay Ádám szavaiA Kassára érkező zarándokokat Dr. Szesztay Ádám, kassai főkonzul, Ing. Zachariás István, megyei alelnök és Mons. Bernard Bober, érsek – metropolita nevében Gábor Bertalan, szepsi esperes plébános köszöntötte, tolmácsolva az érsekfőpásztor köszönetét a 2012. június 27-ei vonatos zarándoklat kassai látogatásáért és a Boldog Salkaházi Sára testvér szobrára átadott pénzadományért. Amint arról már hírt adtunk, a szobor a Társaság megalapítása 90. évfordulóján, a kassai Árpád-házi Szent Erzsébet Dómban, ahol Sára testvért megkeresztelték, 2013. május 12-én ünnepélyesen el lett helyezve és meg is lett áldva.

Az érsekfőpásztor imáiról biztosította a zarándokokat, örömét fejezte ki, hogy a régió hívei ilyen szép számmal részt vettek a jubileumi zarándokúton, akiknek elsődleges célja az volt, hogy a pálos atyák ősi Fényes Hegyén a Szepsiben 2015. szeptember elsején megnyíló magyar tannyelvű Boldog Salkaházi Sára egyházi intézményt első szent királyunk példájára, a Szűzanya oltalmába ajánlják. Az induló iskolát 10 diák és Nagy István, kinevezett igazgató képviselte, akik a szerdai szentmisében ünnepélyesen elimádkozták a felajánló könyörgést.

Dr. Erdő Péter bíboros és a többi főpap Boldog Sára testvér a szepsi templomban elhelyezett képének kicsinyített mását kapták emlékbe, tisztelettel kérve őket és a többi zarándokokat, imádkozzanak, hogy a nyíló iskola diákjai és pedagógusai Boldog Sára testvér példájára Isten akaratát mindig és mindenütt felismerjék és a nekik szánt sajátos feladatot hűségesen elvégezzék. Legyenek szent jelek a végvárakban, a peremeken. Legyen bennük sorsközösséget vállaló áldozatkész lelkület. Életük legyen csendes, alázatos visszhangja Boldog Sára testvér életmottójának: Alleluja! Íme, itt vagyok, engem küldj! Valamint Szent Fausztina nővér életüzenetének: Jézusom, bízom benned!

GB, Felvidék.ma
SzentmiseFőcelebránsZarándokok a szentmisén{iarelatednews articleid=”51256,50887,50852,50841,50851″}