54229

Az albári római katolikus Szent Anna templomban megszólaltak az ünnepi harangok, melyek azt jelezték, hogy ünnepélyes keretek között elsőáldozók először vették magukhoz az Úr Jézus testét június 7-én.

Az ünneplés már reggel nyolc órakor elkezdődött, amikor a gyermekek a plébánián ünnepi reggelin vettek részt a ministránsokkal, valamint Mgr.Szalay Gyula esperes úrral, aki e nagy esemény előtt még egy kicsit elbeszélgetett velük. Fél tíz órakor ünnepélyes bevonulással folytatódott, a gyerekek a plébániáról vonultak a csodálatosan feldíszített templomba.
Az ünnepi szentmisét Mgr. Szalay Gyula esperes-plébános celebrálta, aki szentbeszédében az Oltáriszentségről elmélkedett és a gyermekekhez szólt.

,,Isten erejére van szükség, hogy az élet nehéz keresztjeit elviselhessük. Itt van előttünk az erősek Kenyere! Ő táplálni, erősíteni akarja lelkünket az örök életre. Kedves gyerek, a ti lelketeket is táplálni és erősíteni fogja az Oltáriszentség, melyet ma először fogtok magatokhoz venni. Jézus Krisztus a kenyér színe alatt van jelen és érkezik ma hozzátok” – üzente az esperes.

A szentbeszéd után a a húsvéti gyertyáról meggyújtották az elsőáldozók gyertyáit, melyek fényénél a gyerekek tiszta lelkülettel megvallották hitüket és ellene mondtak a bűnnek. Majd egyenként léptek az esperes úr elé, és áhítattal, meghatódva vették magukhoz az Oltáriszentséget. A szentmise után elhangoztak a himnuszok. Az első szentáldozás a gyerekek számára biztosan felejthetetlen marad, hiszen először tér be szívükbe a jó Isten, hogy oda örömet, boldogságot vigyen.

Boráros Pál/Felvidék.ma
Fotó: illusztráció (Híd-tan)