54414

Törökország tranzit országnak számít a szlovákiai közúti fuvarozók számára a Grúziába, Szíriába, Iránba, Örményországba vagy Azerbajdzsánba való fuvarozásaik során. Szlovákiának ezért érdeke a Törökországgal való gazdasági kapcsolatok fejlesztése, ezt kívánja elősegíteni a Szlovák Köztársaság és a Török Köztársaság közti nemzetközi közúti személyi és teherfuvarozásról szóló szerződés.

A szóban forgó szerződés tartalmát a szlovák törvényhozás képviselői a soros ülésük második tárgyalási napjának bevezetőjében tárgyalták meg. „A beterjesztett szerződés standard kétoldali szerződés, amilyeneket Szlovákia a kereskedelmi együttműködések fejlesztése, de a tranzitforgalom megkönnyítése érdekében is kötni szokott” – érvel a közlekedési minisztérium.

Hasonló szerződést kötött már Szlovákia Bosznia-Hercegovinával, Montenegróval, Horvátországgal és Macedóniával is. A szerződés szabályozza a személyi forgalmat, az alkalmi autóbuszforgalmat, a transzfer- és teherforgalmat, valamint a fuvarozók kötelességeit és a szerződés rendelkezéseinek esetleges be nem tartásáért kiróható bírságokat is.

A szlovákiai fuvarozóknak ennek alapján joguk lesz a szerződő országok területei közt és területeiken keresztül alkalmi autóbusz-fuvarozásra, nemzetközi személyi transzfer szolgáltatásra és teherfuvarozásra a Török Köztársaság illetékes szerveinek bárminemű engedélyeztetése nélkül.

A jelen szerződés hatályba lépése után érvényét veszti a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Török Köztársaság kormányai közt 1981-ben aláírt Szerződés a nemzetközi közúti forgalomról.

dé, Felvidék.ma