54558

A Nagykürtösi járás több települését bevonva az Ipoly-hidakkal kapcsolatos szakmai értekezletet tartottak június 25-én. A szakmai megbeszélés tárgyát a szlovák-magyar határszakaszon új határátkelő helyek létesítése, illetve további Ipoly-hidak megépítése képezte.

Az értekezletet Ipolyhídvégen kezdték, ezt követte a tervezendő Ipoly-hidak helyszíneinek a bejárása. Az értekezlet résztvevői ellátogattak az Ipolyhídvég–Drégelypalánk, a Kóvár–Újkóvár, valamint a Hugyag–Szécsénykovácsi és és Ipolyvarbó-Őrhalom között tervezett hidak térségébe.

Amint azt Lőrincz Mária, a Középső Ipoly-mente Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója elmondta, a rendezvény  szervezője elmondta: a jelen szakmai értekezlet a május 19-i Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tanácskozásának eredményeképpen szerveződött meg. „A találkozó célja volt, a pályázandó partnerek érdekeinek és feladatainak az összehangolása az új uniós pályázati időszakra készülve.” A szakmai értekezleten szlovák részről részt vett a közlekedési minisztérium munkatársa,  Besztercebánya Megyei Önkormányzata beruházási osztályának vezetője, jelen voltak továbbá az érintett települések polgármesterei és az Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás tagjai is. Magyarországot a Külgazdasági és Külügyminisztérium,a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Közlekedési-fejlesztési Koordinációs Központ, valamint Nógrád megye Közgyűlése képviselte, s az értekezleten  az érintett községek is képviseltették magukat.

Amint az igazgató kifejtette: a terepbejárással régiófejlesztési szempontból felmértük, mely hidak megépítése a legfontosabb. Besztercebánya megyében hat határátkelőt kellene megnyitni a nemzetközi megegyezés alapján. Ám mindez pályázatok által nem lehetséges. Mindkét fél fontosnak tarja a Drégelypalánk-Ipolyhídvég és az Őrhalom-Ipolyvarbó közötti híd mielőbbi felépítését.

Megegyeztek továbbá abban, hogy a magyar fél elkészít egy tanulmányt az ún. csökkentett műszaki tartalmú hidak kivitelezéséről.  A megszületendő javaslat a helyi körülményeket figyelembe véve ésszerű megoldásokat kínál a megépítésre. Lőrincz Mária hangsúlyozta, hogy ezzel a megoldással az uniós forrásokból több hidat lehetne felépíteni. „Mi nagyon bízunk abban, hogy belátható időn belül megépülnek a térség hídjai. A térség régiófejlesztése szempontjából az ipolyhídvégi, valamint az ipolyvarbói híd megépítése a legfontosabb, ezek a Besztercebánya megye prioritásai között is szerepelnek” – fogalmazott az igazgató.   A tervezett hidak meglétének nem csupán gazdasági hozadéka lenne, hanem kulturális és turisztikai szempontból is jelentősen hozzájárulnának a térség fejlődéséhez – jegyezte meg.

Lestyánszky Viktor, Ipolyhídvég polgármestere a Felvidék.ma-nak elmondta: „A közúti híd  jelentősen segítené aTerep bejárás két község fejlődését. Nemcsak gazdasági szempontból, hanem az Ipoly két partján élő közösség megerősítését is jelentősen fokozná az Ipoly-híd megléte.” Mint hozzátette, Ipolyhídvéget és Drégelypalánkot évszázadokon át híd kötötte össze, a hídfők ma is megtalálhatók a falu központjában. Több évtizedes elzártságot követően az ezredfordulón született a kezdeményezés egy turisztikai gyalogoshíd megépítésére. Mintegy tíz évvel ezelőtt felépült a faszerkezetű gyalogoshíd. Lestyanszky Viktor kifejtette: az uniós pályázati lehetőségeket kihasználva a közeljövőben létrejöhet a közúti összeköttetés a két település között. Ipolyhídvéghez legközelebb a mintegy tíz kilométerre található Ipolyságon keresztülhladva juthatnak át a folyó túlpartjára az emberek.

Ipolyvarbó polgármestere, Fagyas Marcel szintúgy fontosnak tarja az Ipoly-hidak építését. A hídnak köszönhetően a magyarországi Őrhalom és Ipolyvarbó hosszú évszázadokon keresztül összeforrott.  Ideiglenes fahidat ebben a községben is emeltek, ennek köszönhetően gyalogosan megközelíthető Őrhalom és környéke. „A közlekedés szempontjából a híd segítené a községünk lakosságát, mivel elérhető távolságra lenne Balassagyarmat és Budapest is” –nyilatkozta a Felvidék.ma-nak az ipolyvarbói polgármester. Az ipolyvarbói utazók jelenleg a Szlovákgyarmat-Balassagyarmat, vagy Petőpuszta–Pösténypuszta közúti hídon juthatnak át leggyorsabban az Ipoly túloldalára.

Pásztor Péter, Felvidék.ma
Fotó: RRA
IpolyhídvégenŐrhalomonSzakmai értekezlet résztvevői

{iarelatednews articleid=”48065,47797,47056,45531,45460,39559″}