54936

Rajkán egy szép forró júniusi vasárnapon nagy és egyedi esemény részesei lehettek, akik részt vettek a Lourdes-i barlang újra áldásán, mely délelőtt 10:30-kor kezdődött ünnepélyes szentmisével ft. Drobilits József nyug. bezenyei plébános celebrálásában. A mise végén a hívek meghallgatták a dunabogdányi Cecília-kórust, a Rajkai Templomi Kórus és Dunakiliti Község Vegyeskarának énekeit. Ezután közösen átvonultak a Szabadság-térre, ahol pontban délben kezdődött a barlang újraszentelése. A megjelentek üdvözlését követően a vendégkórusok közös előadásában egy Mária-ének következett, majd a Békefi Ernő Általános Iskola diákjai, név szerint Fisher Daniella és Holzmann Anita szavalták el Greta Marzig Neuberger rajkai származású költőnő versét német nyelven. Végül Kalmár Zsolt előadásában egy Szűzanya imádságot (Az út szélén áll egy szobor) hallhattak a kilátogatók.

Kiss Vince polgármester úr ünnepi beszédében kiemelte, nagy eseményre gyűltek össze, hiszen egy szobor újraszentelése egyedi alkalom egy község életében. Kitért a szobor eredetére, mely 1913-ra nyúlik vissza. Ekkor ugyanis Hennin Károly gróf és neje Lourdes-i zarándoklatukról hazatérve Rajkára, a kastélyuk parkjában egy emlékhelyet állítottak, a Lourdes-i csodatevő kegyhely másolatát.

Erről a 102 évvel ezelőtti eseményről említést tett a Mosonvármegye 1913. június 13-ai száma is, melyből a polgármester úr idézett. “A nép processzióban vonult az emlékhez, majd Gaibl pozsonyi prelátus-kanonok szentbeszédet mondott s megáldotta a szobrot. Ezt követte egy lakoma rendezése a gróf részéről.”

Ez év márciusáig a kastély hátsó udvarán állt a szobor. Ekkor kezdődött meg ugyanis annak áthelyezése a kastély elé, jól frekventált helyre, a Dózsa György és a Szent István utcák sarkára. Külön kiemelte és köszönetét fejezte ki a szobor rendbehozóinak, a Németh testvérpárnak, Frigyesnek és Ferencnek, valamint a Rajkai Hármashatár Kft.-nek a helyreállítási és parkosítási munkálatokért.

Hangoztatta, Rajka ettől a naptól tulajdonképpen zarándokhellyé is vált egyben, ahová ellátogathatnak a hívek hálájukat, köszönetüket kifejezni, a Szűzanyának segítségét kérni, aki nekünk Nagyasszonyunk és Pátrónánk, hiszen Szent István halála előtt neki ajánlotta oltalmába a magyar hazát.

Az ünnepi beszéd elhangzása után Drobilits atya felszentelte a barlangot s kiegészítendő polgármester úr szavait hozzátette: fontos, hogy életünkben a nehéz időkben mindig, mielőtt döntenénk, beszélgessünk el Égi Édesanyánkkal, hallgassuk meg tanácsait, ahogy tette Szent II. János Pál pápa is, mielőtt hivatását megkezdte volna.

Záróakkordként még néhány ének következett a kórusok közreműködésével, majd a meghívott vendégeket egy kellemes ebédre invitálták. Ebéd után kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre, sőt dalolásra, nótázásra is lehetőség nyílt a két helyi harmonikás és a dunabogdányi kórus vezetésével. Nagyon szép esemény részesévé válhatott az, aki jelenlétével megtisztelte vasárnap az újraszentelést. Hálás köszönet Rajka Község Önkormányzatának, a Rajkai Német Önkormányzatnak és a Rajkai Templomi Kórusnak a színvonalasan lebonyolított eseményért.

Zilizi Kristóf, Felvidék.ma
BentKórus{iarelatednews articleid=”48540,17911,17867,15201″}