Szózat fejlec

A tartalomból:

Időszerű-
Bolyongások- Mindszenty József: Segítse a magyar a magyart!
Szívhangok- Kiss Jenő: Mise a Gizella-templomban, Pilinszky János: Ismerem,
Szabó Ferenc: Hajnali mise, Tamás Lajos: Az örök álom,
Túrmezei Erzsébet: A Wittenbergi oltárkép előtt, Wimberger Anna: Most elpihentél drága föld…
Magyar sors- Csighy Sándor: Népem szószólója vagyok, Dr. Ölvedi László: Futóhomok,
Merényi Gyula: Eljövendő nótás magyarság, Reményik Sándor: Nébó hegyén,
Tamás Lajos: Harcom a szavakkal, Túrmezei Erzsébet: Három üzenet idegenbe szakadó magyaroknak
Eszmék és tények- Herczeg Ferenc: Kisebbség és revízió
Líra- B. Palotai Boris: Költők, Erdélyi József: Írók és ivók,
Jankovics Marcell: A költemény és a próza, Komlós Aladár: Káinok és Ábelek,
Márai Sándor: A gyilkos aludni akart, Tornai József: Ars poetica

Emlékezet-
Szendrey Ákos: A népi élet társasösszejövetele
Ősi rögön- Erdélyi József: Zrínyi apródja
Trianon látomása- Ady Endre: Az eltévedt lovas
Válasz Trianonra- Serfőző Simon: Bűntelenül
Szerelem- Zrínyi Kata levele – férjének, Forgách Imrének

90 év- Erdélyi József: Vér/1925/
52 év- Erdélyi József: Vér/1963/

Líra- Baka István: Van Gogh börtönudvarán, Juhász Gyula: Petőfi szellemének,
Páll Miklós: Rodostói levél, Puszta Sándor: Dózsa-ikon, Rónay György: Wladimir Pachmann,

Értékeink-
Július, nyár- Áprily Lajos: Gyurgyalagok, Nadányi Zoltán: Balatoni ballada,
Sárközi György: Nyári ég zivatar előtt, Szabó Ferenc: Régi július,
Vályi Nagy Géza: Badacsony, Wimberger Anna: Nyárasszony ölén
Szerelem- Babits Mihály: Szerelmes vers, Csighy Sándor: Kedvesem névnapja van ma,
Garay János: Menyasszonyomhoz, Gyóni Géza: A te tisztító csókod,
Nadányi Zoltán: A két szemed szeretett legtovább, vitéz Somogyvári Gyula: Édes
Születésnap- Kálnoky László: A fény fonákja, Kannás Alajos: Emigránsok, Nagy László: Adjon Isten
Líra- Földes Sándor: A garabonciás érkezése, Nemes Nagy Ágnes: Hadijelvény,
Rakovszky József: Merengés, Sinka István: Csillag hulljon, csillag essen…
Szabó Lőrinc: Július csatája, Urr Ida: Sóhajos ének

Muskátli – Melléklet jó gyermekeknek és Örökgyerekeknek, 2015. július/ I. évfolyam / 11. szám
/Homoly Erzsó rovata Pósa Lajos nyomdokain/

Népköltés gyermekeinknek– A megölt legény, Fábián Pista, Kis Gergő Istvánné /magyar népballadák/
Mondák fiainknak– A besenyők megtámadják Magyarországot, A tök és a csikó, Az apuliai hadjárat
Egy esti mese- Túrmezei Erzsébet: Postás Peti
Irodalom- Jankovics Marcell: Magyarok a plakátok előtt

Komáromi János: Így is lehet élni
Nyírő József: Favásár
Határon túli magyar anziksz –

Felvidék- Győry Dezső: Látogató, Kersék János: Volt, nincs,
Márai Sándor: Afrika, Mészáros József: Én megállok,
Sárosi Árpád: Egy ibolyacsokor, Sziklay Ferenc: Öt lépés…
Kortárs-
Jóna Dávid- Szentjánosi Csaba: Gazduram
Líra- Arany-Tóth Katalin: LÉT-REFLEXIÓK, Báger Gusztáv: Ballada,
Fülöp Kálmán: Forma és utánzat, Füzesi Magda: Lamenta,
Lőrincz P. Gabriella: Csönd, Pethő László Árpád: SZÍVEDEN ÉLNEK,
Vasi Ferenc Zoltán: Felsóhajtás

Irodalom- Petrozsényi Nagy Pál: Kolbász
Első közlés- T. Ágoston László: Bónusz kilátó
Kitekintő- Mihkel Kaevats /Tallin/ észt költő, műfordító, esszéista
Líra- Mihkel Kaevats :Az utcán száraz szélvihar süvít…, Az esőhöz vagyunk hasonlóak,
Emlékszem, amikor először felismertem a sötétet,
Ó, az Isten minden éjjel megtalál minket szobáinkban/ Gaál Áron műfordításai/
Portré- Arcél önvallomással: Lengyel János, író, újságír
Líra- Lengyel János: Cipő, Édes Anna Kárpátalján, Sorompó
Ajánló- A könyvet megrendelhető az onody1@gmail.com drótpostacímen.

A tartalom a www.szozat.org címen érhető el.
Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”54181,53527,52926,52291,51779,50984″}