55136

Az Áldomás márka név olyan új közösségi márka lesz a piacon, amelynek nem csak a beltartalma, de a külszíne is tudatos. A felvidéki termelőket is bevonják.
A Funkcionális Élelmiszerlánc Terméktanács az egészséges életmódról, tudatos táplálkozásról rendezett fórumot június 14-én, a magyarországi Lábatlanban. Alább a karvai Baán Szabó Ilona beszámolóját olvashatják.

Bodrogai Ferenc házigazda köszöntötte a résztvevőket, és ismertette az újszerű kezdeményezés célját. Mégpedig egy olyan magyar márka létrehozása, amely az egészséges életmód, humán bio élelmiszerek kereskedelmi lánca lenne. Már jelenleg is több mint 60 tagja van a szervezetnek, amely személyek szabad elhatározásból összejött rendszer. Egy alulról építkező kör. Cégek, gazdák, vállalkozók, termelők, kutatók olyan csoportja, akik az egészséges, tudatos táplálkozást hirdetik, s kezdeményezésüket a magyar állam is támogatja, hiszen a minisztérium nemrég elfogadta az egészséges életmód megőrzéséről szóló törvénytervezetet.

Az alkotók szigorú szabályrendszert állítottak fel önmagukkal és egymással szemben. E szabályoknak meg kell felelni a márkanév viselőjének, hogy jogosult legyen azt használni. Aki erre képtelen nem jut be. S a bennmaradáshoz folyamatos minőséget kell biztosítani, mert egyébként kizárják a rendszerből az alkalmatlan láncszemet.

A termőföldtől a fogyasztóig, a fogyasztó számára kedvező eljárások, minimális környezetbarát adalékanyag használata, a termék állapotát megőrizni képes korszerű technológia összessége alkotja a védjegyet.

Az egészségtudatos táplálkozás nagyon fontos lenne. E nemes cél érdekében nagyon sok lelkes szakember dogozik, olyan kutatók, vállalkozók, termelők és egyéb elszánt tenni akaró ember gyűlt össze, akik minden apró részletre odafigyelve, átgondolva hozták létre az új márkanevet és fáradhatatlanul dolgoznak az új közösségi márka építésén.

A Funkcionális Élelmiszerlánc Terméktanács – rövidítve FÉLT – elnöke Dr. Süth Miklós. Ez a rövidítés nekem nagyon megnyerő, mert ha megkérdezik az emberfiát mi az, amit legjobban félt?, szerintem az válaszolná: az életét, az egészségét. A márkajele egy malomkerék (s ha szimbolizálnám – pörög, mint az élet és őröl). S hogy mi az új márkanév? Az Áldomás szó.

Az ötlet pedig igazi magyar történelmi gyökérzetű, hiszen már a honfoglaló magyarok is győzelmeik, ünnepeik alkalmából áldást adtak, áldomást ültek, ahol a legfinomabb ételeket és italokat fogyasztották. Ez a jó szokásunk ma is megmaradt, csak már nem biztos, hogy annyira oda figyelünk arra, hogy a legfinomabb, s főleg legegészségesebb ételeket fogyasszuk.

Unger Zsolt márkaépítő elmondta, hogy a szimbólum nagyon fontos egy terméknél. A vásárló látja, hogy a termék jó minőségű, natúr, természetes alapanyagokat tartalmaz. Az Áldomás márka név olyan új közösségi márka lesz a piacon, amelynek nem csak a beltartalma, de a külszíne is tudatos, jól felismerhető, és az mellett hogy humánus, szerepe az is, hogy összefogja az olyan termelőket, akik a magyar piacon túl képesek lesznek a világpiacra is kitörni.
Növelik ezáltal a vidék fenntartó képességét, termelő és feldolgozó láncolatot hoznak létre, megfelelő minőségi árualapot biztosítanak. Önmagában minden egyes alkotó egy-egy csodálatos gyöngyszem, s ha e sok-sok gyöngyszem összefog, lánccá alakul s akkor el tudja érni a célját a szerveződés.

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy egy felvidéki csapat tagjaként részt vehettem ezen a fórumon, és ott lehettem az „Áldomás” közösségi márka bölcsőjénél. Igaz jó magam mint háztáji bio termelő és fogyasztó, de ott volt Karva község polgármestere Duka Gábor, mérnök mezőgazdász, aki egyben a Hídverő Társulás elnöke.
Megkérdezésemre elmondta, hogy számára azért volt fontos a részvétel, mert úgy látja, hogy a felvidéki termelőket is be lehetne vonni a hálózatba.
“Nagyszerű adottságai vannak térségünkben a mezőgazdasági termelésnek, s a minőségi termék biztos piaci lehetőség. Mivel falunk sokat fordít a turizmusra, az így megtermelt, minőségi szabványnak megfelelő termékek már megjelenhetnének a helyi kínálatban is. Egyébként már van is ilyen lehetőség, hiszen az öt éve működő „Duna korzó” rendezvények alkalmával már most is árusítanak a helyi termelők és kézművesek. Természetesen a közösségi márka sokkal magasabb színvonalú követelményeket támaszt a termelőkkel szemben, de ezek minden tenni akaró számára elérhetők” – mondta Karva polgármestere.

Varga Géza mérnök magánvállalkozó már most is jelen van a magyarországi piacon az almalével. Mint termelő, nem tartja kizártnak, hogy esetleg felveszi a versenyt az új közösségi márka címének megszerzéséért, mert ezáltal bővíteni tudná vállalkozását. Nem utolsó sorban a kis felvidéki csapat negyedik tagja Varga Péter mérnök, a Gazda Polgári Társulás elnöke s egyben a Karvai Szakközépiskola igazgatója. Mivel az iskola profilja a mezőgazdaság, kertész és szakács szak is működik az iskolában, sőt vállalkozási ismereteket, valamint közétkeztetésszakon folyik az oktatás, elképzelhető, hogy a szakközépiskola a jövőben kapcsolatba lép a FÉLT szervezettel.
A tudatos táplálkozás elsajátítása nem megy egyik napról a másikra, s a felnövekvő generációt meg kell tanítani az egészséges életmód elsajátítására.

Végezetül, kívánom mindnyájunknak, hogy próbáljunk meg tudatosan, egészségesen élni, mert aki egészséges az boldog is. Legyen áldás az „Áldomás”-on, és mindazokon, akik megalkották és életünkbe elhozzák ezen új közösségi márkát!

Baán Szabó Ilona/Felvidék.ma