55138

A Pro Futuro Villa Kezw polgári társulás támogatóinak első találkozóját rendezték meg Bátorkeszin.

Felgyorsult világunkban egyre nehezebbé válik a múlt értékeinek megőrzése, kutatása. Fontos feladat az enyészetnek kitett tárgyak, a lakókörnyezet, a lakóhely történelmének és történetének megismerése, a tudás, a hagyományok megőrzése, kutatása, ápolása és ezek megismertetése az ifjabb és eljövendő nemzedékkel. Hiszen jövőnk alapja a múlt tudásából, hagyományaiból épül.

Az embernek szüksége van egy támpontra, egy kapaszkodóra, amihez vissza tud nyúlni, ha eltéved a minden irányból ömlő idegen „kultúra” kavalkádjában. Szeretnék közelebb hozni a múlt megbecsülendő értékeit. Keressük a múltunkat mindannyian, hiszen ez hozzátartozik életünkhöz. Meg kell ismerni múltunkat és emléket állítani a jövőnek. Ebben támasz a közösségünk tudása, értéke, hagyományai.
Ebből a meggondolásból alakult meg Bátorkeszin a Pro Futuro Villa Kezw Polgári Társulás, amely feladatául tűzte ki a helyi hagyományok, a népi kultúra, illetve a mindennapi élet eszközeinek felkutatását, gyűjtését és megőrzését a jövő számára.

„Tavaly júliusban a Bátorkeszi története iránt szintén érdeklődő Gál Istvánnal, Varga Júliával, Pallag Gáborral és Pallag Györggyel együtt úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy polgári társulást, amelyet augusztusban Pro Futuro Villa Kezw (Bátorkeszi jövőjéért) néven jegyeztettünk be a belügyminisztériumban” – árulta el portálunknak Zsok Gizella.

Mivel még nem rendelkeznek egy faluház vagy falumúzeum kialakítására épülettel, bemutatkozásként a helyi kultúrházban rendeztek több kiállítást. Először a tavaly szeptemberben zajló falunap alatt régészeti leleteket, építészeti és néprajzi értékeket, fotókat, hajdani tárgyakat tartalmazó falutörténeti kiállítási anyagot állítottak össze. Majd áttértek a tematikus kiállítások rendezésére. Azok sorában a helyi műkedvelő színjátszás 1920 és 1970 közti fél évszázadát bemutató anyaggal indítottunk, mivel ezen időszakban jeles amatőr színjátszó csoportokkal büszkélkedhetett Bátorkeszi. Olyan gazdag képanyag gyűlt össze, hogy pályáztak egy kapcsolódó tematikus kiadvány megjelentetésére. Azt tervezik, hogy a további kiállításaikhoz is legalább egy-egy füzetecskét kiadnak. Visszatérve e kiállításra: a múltból megmaradó jelmezeket is a nagyközönség elé tárták, az itteni régi bútorokból pedig hozzáillő díszleteket is készítettek.

Régebben legnagyobb számban katolikusok, reformátusok és zsidók éltek Bátorkeszin. A helyi zsidóság java része azonban nem tért vissza az auschwitzi koncentrációs táborból, a hazatérő közel húsz zsidó lakos pedig külföldre távozott, ezért napjainkban zsidók már nem élnek a faluban.

„A falu egykori zsidóságáról szóló dokumentumokat is kiállítottuk a zsidó Hanukáról, valamint a reformátusok és katolikusok karácsonyáról decemberben összeállított újabb kiállításunkon. Onnan a megterített ünnepi asztal sem hiányozhatott – feltüntettük, hogy egy-egy vallás képviselői mit szoktak fogyasztani ezeken az ünnepnapokon. Ízelítőt nyújtottunk a szokásaikból, a történetükből, és felsoroltuk a hajdani papok és rabbik nevét is, valamint sok fényképet és tárgyat is közszemlére bocsátottunk. Például akkoriban akarták kidobni a katolikus templom régi ajtaját és az áldozókerítést, amelyeket szintén átmentettünk-elhoztunk e tárlatra” – mondta el Zsok Gizella.

Ugyancsak a tél folyamán Hol volt, hol nem volt címmel rendezték meg a fél évszázaddal ezelőtti gyermekkort visszaidéző kiállítást.

„A helyi lakosokat megkértük, hogy adják kölcsön a még meglevő régi játékaikat, gyermekruháikat, a témához kapcsolódó fényképeiket – azok között alapiskolai osztályképeket is. Hajdani kisingek, gumibugyik, pelenkák, gyermekbútorok is összegyűltek. Talán az volt az eddigi legnépszerűbb kiállításunk, mert a gyermekeket játszani is engedtük az érdekes ósdi játékokkal. E tárlatra a helyi óvodásokon és alapiskolásokon kívül a szomszédos településekről is több gyerekcsoport érkezett, örömmel fogadtuk az érdeklődésüket” – tett hozzá.

A 10. Bátorkeszi Borfesztivál alatt a Vigad a falu című anyag volt látható az első szabadtéri kiállításukon, amelyet a polgári társulás egyik tagja, Gál István pincéjénél, egy katonai sátorban rendeztek meg. „Ez alkalommal a szőlőtermesztéssel és borkészítéssel kapcsolatos tárgyakat meg a témához kapcsolódó fotókat mutattuk be az érdeklődőknek. Mindezt kiegészítettük a falusi bálok és búcsúk hangulatát is felelevenítő képekkel meg némi történelmi összefoglalóval, hiszen e fesztivál során több ezren látogattak el Bátorkeszire. A sátor mögötti épület volt az egykori Vigadó, amely a mai 80-90 év körüli lakosoknak nagyon sokat jelentett: ők 1945-ig ugyanis itt, az erdő melletti akácos korzónál tartották meg a hétvégi mulatságokat” – mondta el Zsok Gizella.

A polgári társulás a Facebookon is megtalálható, ahol folyamatosan tesznek közzé Bátorkeszi múltját bemutató fotókat. Ezekből – Zsok Gizella állítása szerint – már közel 7 ezret gyűjtöttek össze.

„Szeretnénk egy saját faluházzal vagy falumúzeummal rendelkezni, ezért keressük az e célra legmegfelelőbb épületet. Egy nagyobb udvaros épületre lenne szükségünk, amely egyik részét elkülönítenénk a tervezett állandó kiállításunknak, a másik részben pedig a jövőben időszaki kiállítások válthatnák egymást, hiszen már nagyon sok anyag vár bemutatásra. Az udvarban pedig majd a falusi hagyományokat, így például a lekvárfőzést, a disznóölést és egyebeket is bemutatnánk az érdeklődőknek” – nyilatkozta Zsok Gizella, aki a községgel karöltve egy igényesebb kiadványt is szívesen megjelentetne Bátorkeszi múltjáról.

A bátorkeszi Pro Futuro Villa Kezw Polgári Társulás megtartotta támogatóinak és a helytörténetet kedvelőknek első találkozóját. A modern hírközlési módok lehetőséget nyújtanak a társaságnak arra, hogy felvegyék a kapcsolatot a Bátorkesziről elszármazottakkal is. A facebook-csoport tagjai több szlovákiai településen, Csehországban, Magyarországon és Ausztráliában élő volt bátorkesziek, illetve leszármazottak. Az első találkozó lehetőséget nyújtott arra is, hogy a társaság ilyen módon is megköszönje annak a közel 150 támogatónak segítség ét, akik az eddig eltelt időszakban bármely módon segítséget nyújtottak, akár fényképek, tárgyak kölcsönzésével, ajándékozásával, akár más jellegű támogatással. A találkozó gazdag programmal várta a résztvevőket. Először részt vehettek egy rendhagyó falutúrán, Bátorkeszi Fő utcáján. Az egykori bátorkeszi emberekkel megtörtént eseményeken keresztül megismerhették Bátorkeszi történelmét. A kultúrházban pedig a pár éve megjelent Esztergom és vidéke című kiadvány egyik szerzője, Peragovics Ferenc mutatta be a kötetét, majd a Bátorkeszi 19. századi történelmében jelentős szerepet játszó Kobek-Kugler család leszármazottja, Mehl Krisztina mesélte el családfakutatásainak eredményét.

A község középpontjában állt a Kobek család kastélya. A Pálffy grófok mellett a legjelentősebb birtokos családja a környéknek. A találkozón részt vett az egyik Budapesten élő leszármazott, Mehl Krisztina, akinek kutatásaiból megtudtuk, hogy az 1830-31-es lengyel felkelés után érkeztek a Kobekek erre a környékre, inkább úrilaknak nevezhető kastélyuk a millennium körül épült, de nem sokáig lehetett a falu dísze, mert tűzvész pusztította el az 1920-as évek elején.

A Kobekek érdekeltségébe tartoztak az említett ipari létesítmények, de Kobek Kornél időszakában a rossz gazdálkodás miatt a tönk szélére kerültek, ezért eladták a közeli bélai kastély tulajdonosának, Ullmann Adolfnak. Kobek Kornél országgyűlési képviselő és hadügyi államtitkár is volt, Trianon után Budapesten élt egészen haláláig.

A találkozó résztvevői sétájukon megtekintették a zsinagógát, majd visszatérve a kultúrházba Perogovics Ferenc tartott rövid könyvbemutatót. A szerző Múltunk határok nélkül – Esztergom és környéke a kezdetektől az Ister-Granum Eurorégióig című kötetéről szólt.

„Ha egy gyerek ismeri a települését, annak épületeit, a múlt örökségét, akkor felnőtt korában is védeni fogja azt, mert kötődni fog a megismert értékekhez. Ezért a jövő nemzedékének felnevelése során értékeink megismertetését mára gyermekkorban el kell kezdeni. Nagyobb öröme alig lehet a művészetet szerető embernek, mint amikor a valóságban is megtapasztalja azt, és gyakorlati eredményét is látja annak, hogy a művészet ereje nyomán valami változik, valami történik, valami létrejön, valami gyarapodik, fejlődik. Továbbra is fontos feladatunk a múlt értékeinek megőrzése és a jelenben való útkeresés” – zárta nyilatkozatát Zsok Gizella.

A társulás tervei között szerepel, hogy még az idén két kiállítás rendez. Az egyik az esküvő, a másik a ház körüli munkák témája köré épülne, valamint a nagy érdeklődésre való tekintettel megszervezik a Pro Futuro Villa Kezw Polgári Társulás második találkozóját is.

(A kép kattintással nagyítható!)
55138

Miriák Ferenc/Felvidék.ma