54741

Mostohán kezelt régiónkban a legfontosabb célkitűzés helyi fejlesztések megvalósításával megerősíteni a gazdasági helyzetet, mindezt vidékeink adottságaira alapozva, minél hatékonyabban kihasználva a lehetőségeket.

Az Ung-vidék és a Bodrogköz számára kiemelt jelentősége van a határon átnyúló fejlesztéseknek, elsősorban a szomszédos magyarországi térségekkel közösen. Az Európai Unió által támogatott Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program az elkövetkező időszakban komoly lehetőségeket jelent az önkormányzatok számára is, hogy közös fejlesztéseket valósíthassanak meg a határ menti térségekben. E régiók hasonló természeti, gazdasági és kulturális adottságokkal rendelkeznek, így már „csak” megfelelő partnerségre, szakmai hozzáértésre és elhatározásra van szükség egy-egy sikeres projekthez. A 2015-ös év első félévében több konkrét előrelépés történt a régióban:

Nagykapos város önkormányzata nagyon fontosnak tartja a határon átnyúló együttműködések hatékonnyá tételét, ennek konkrét példája volt, hogy 2014 decemberében a helyi MKP frakció javaslatára az önkormányzat létrehozta a Határon Átnyúló Együttműködési Bizottságot, azzal a céllal, hogy erősítse a magyar-szlovák határ menti együttműködést.

Gazdaságdiplomácia tekintetében kiemelt jelentőségű volt Magyar Leventének, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkárának és Czimbalmosné Molnár Évának, Magyarország pozsonyi nagykövetének nagykaposi látogatása. A megbeszélések fő célja az volt, hogy megvitatásra kerüljenek azok a lehetőségek, amelyek segítségével a magyar kormány hatékonyan hozzá tud járulni a nehéz helyzetben lévő térség fejlődéséhez, fejlesztéséhez.

Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja első hivatalos Ung-vidéki látogatásán Nagykapos város egyházi, oktatási, civil, önkormányzati és közéleti vezetőivel folytatott hivatalos egyeztetést. A találkozó keretén belül a főkonzul tájékoztatta a jelenlévőket a főkonzulátus által elindított Keleti Határvidék Programról, melynek egyik lehetséges stratégiai eleme, hogy a magyarországi határ menti településekkel karöltve közös mezőgazdasági termelői és feldolgozói beruházások jöjjenek létre a régióban.

Ahhoz, hogy az önkormányzatok időben fel tudjanak készülni az egyes projektek megvalósítására, nagyon fontos a megfelelő szakmai háttérrel rendelkező lehetséges magyarországi partnerek felkeresése, kiválasztása. Ennek érdekében több stratégiai tárgyalás is megvalósult.

A tavasz folyamán több szakmai egyeztetést tartottunk az MKP Ung-vidéki polgármestereivel, akik egy alkalommal, szervezett találkozó keretében a Kassa Megyei Önkormányzat székházában tájékozódhattak a várható EU-s pályázati lehetőségekről.

A közelmúlt további jelentős fejleménye, hogy Nagykapos képviseletében Petrikán Péterrel, Nagykapos város polgármesterével szakmai találkozón vettünk részt Miskolcon. Kriza Ákossal, Miskolc polgármesterével hivatalában értekeztünk a közös együttműködési lehetőségekről, elsősorban az idegenforgalom területén. Kriza Ákos komoly lehetőségeket lát Nagykapos és Miskolc turisztikai fejlesztéseiben. A megyei jogú város polgármestere biztosította a nagykaposi küldöttséget arról, hogy Miskolc partner minden olyan pályázati részvételben, amely a két város érdekeit kölcsönösen szolgálja. Kriza Ákos továbbá hangsúlyozta, a jövőbeni közös pályázatok benyújtásán túl az oktatási-nevelési kapcsolatok kiszélesítésében is számítani lehet Miskolcra.

A határon átnyúló gazdasági fejlesztési lehetőségekről Egerben is sor került egy egyeztetésre, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával. A megbeszélés elsődleges célja azoknak a gazdaságfejlesztési lehetőségeknek a feltérképezése volt, amelyek alapján közös projektek valósulhatnak meg a közeljövőben, a hamarosan megjelenő határon átnyúló uniós együttműködési programok keretén belül. Több konkrétum is terítékre került. Kiemelt jelentőségű a hely kis és középvállalkozókat segítő „inkubátorház”- fejlesztési projektkoncepció. A program, azon túlmenően, hogy infrastrukturális fejlesztésre is sor kerülne a két városban /Eger, Nagykapos/, elsősorban az érintett térségek, Ung-vidék és Heves megye gazdasági szereplőit támogatná a kölcsönös gazdasági kapcsolatok kialakításában, közös rendezvények, workshopok, képzések és üzletember-találkozók segítségével.

Bizakodásra ad okot az is, hogy Miskolc városa és a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az elmúlt időszakban több jelentős EU-s gazdaságfejlesztési projektet valósított meg, ami megfelelő alapot jelenthet a közös programok elindításához.

Mindent összevetve elmondható, hogy több olyan hiánypótló lépés is megvalósult az elmúlt félév folyamán, ami jó kiindulási alapot jelenthet régiónk önkormányzatai, civil szervezetei és további intézményei számára. Az elkövetkezendő időszakban azon van a sor, hogy az elért eredményeket a gyakorlatban is kamatoztassuk. Közös érdek, hogy a határon átnyúló együttműködésesekben rejlő lehetőségeket minél hatékonyabban kihasználjuk, mindezzel hozzájárulva térségünk, az Ung-vidék és a Bodrogköz fejlesztéséhez.

Mihók Gábor, Felvidék.ma
A szerző az MKP Nagymihályi járási elnöke