55085

A Nyitra Megyei Önkormányzat Képviselőtestülete megtartotta 16. tervezett tanácskozását. A képviselőtestület elfogadta határozati javaslatomat, amely arra kötelezi a megye elnökét vagy a megyei hivatal igazgatóját, hogy a következő, 2015. szeptember 7-én sorra kerülő képviselőtestületi ülésre jóváhagyásra nyújtsa be határozati javaslatát a Helemba és Ipolydamásd közötti híd megépítésére, amelynek megépítését közösen vállalja Pest megyével illetve a NIF Zrt.-vel. Egyúttal vállalja a rá eső önrész megtérítését, az építési költségek felének 5 százalékát.

Rendeződött végre a Párkányi Rendelőintézet ügye, a megyei képviselőtestület törölte korábbi határozatát, amelyben Párkány városát arra kötelezte, hogy a készültség költségei fedezésének egyharmadát vállalja magára. A hiányzó egyharmadnyi részt az intézmény fenntartója, Nyitra megye nem vállalta magára, vagyis a rendelőintézet az eredetileg kérvényezett fenntartói támogatás kétharmadára számíthat, immár feltétel nélkül.
A megyei önkormányzat jóváhagyta a fenntartó, Nyitra megye támogatását a Komáromi Általános Kórház belgyógyászati osztálya épületének teljes felújítására. A támogatás az üzemeltetővel, az Agel r.t.-vel való egyeztetést követően alacsonyabb, mint amire a kórház üzemeltetője számított, ám a szükséghelyzet megoldására elegendő lehet. Lehetőség nyílhat arra, hogy a felújítás költségeit egyenlő arányban megosztva a fenntartó és az üzemeltető között, a várva várt átépítés végre kezdetét vegye.

A Nyitra Megyei Önkormányzat Hivatala a képviselőtestület elé jóváhagyásra nyújtotta be a megye területrendezési terve széleskörű módosítását. Mintegy félévnyi társadalmi és politikai véleményezést követően két órás vitát igényelt a célegyenesbe ért vaskos anyag megvitatása. A társadalmi vita keretében tavasszal mintegy 60 önkormánzyat és civil társulás nyújtotta be módosító indítványát arról, hogy az R7-es nyugat-keleti irányú déli gyorsforgalmi út Érsekújvár városát délről kerülje el (a hivatal javaslatába a várost északról elekerülő változat került, amely egyetlen város, Nagysurány régiójának felel meg), amely változat Érsekújvár, Gúta, Ógyalla, Komárom, Párkány, Zselíz városok kistérségének felel meg. Illetve arról, hogy az észak-déli irányú R3-as gyorsforgalmi út a Garam alsó folyása mentén húzódjon, vagyis a Garamszentbenedek-Léva-Zselíz-Párkány nyomvonalon, ne pedig a hivatal által benyújtott Zólyom-Korpona-Ipolyság nyomvonalon. Az előző Nyitra megyét 70 km hosszúságban szeli át, míg az utóbbi csupán 12 km hosszúságban. A véleményezés folyamán az anyag beterjesztője, a megyei hivatal arra hivatkozva utasította el a csoportos módosító indítványt, hogy szöges ellentétben áll a magasabb rendű, országos területrendezési tervvel, amely a közlekedési tárca és a Nemzeti Autópálya Társaság véleményét tükrözi. Ennek ellenére az MKP képviselőcsoportja nevében benyújtottam ügyrendi javaslatomat, hogy az anyag beterjesztője vonja vissza javaslatát és dolgozza át, a megye számára sokkal kedvezőbb változatban iktassa az anyagba az R7-es és az R3-as nyomvonalát – noha ellentétben lesz az országos területrendezési tervvel – mivel a módosító javaslat a megye illetve az érintett régiók lakossága alapvető érdekeit tükrözi. Ne feledjük el, a korszerű utak a gazdaság ütőerei. Amerre haladnak, ott tapasztalható gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés. Procedurális javaslatomat a képviselőtestület elutasította. Elutasította Gyarmati Tihamér hasonló értelmű módosító javaslatát is, aki a területrendezési terv szöveges részébe javasolta lefektetni, hogy a megye illetékesei a módosításra váró, általunk beterjesztett nyomvonalakban érdekeltek és a jövőben el szeretnék érni az ilyen jellegű változást. Elfogadták viszont határozati javaslatomat, amely a régióink számára hátrányos nyomvonallal elfogadott területrendezési terv mellett arra kötelezi a megye vezetőit, hogy az R3-as gyorsforgalmi út nyomvonala jövőbeni módosítása érdekében – amely a megye alapvető érdekeit szolgálja – tárgyalásokat folytatnak a közlekedési tárcával és a Nemzeti Autópálya Társasággal e célkitűzés elérése érdekében. Miután a megye képviselőtestülete megszavazta a megye területrendezési tervének módosítását, a tervről szóló általános érvényű rendelet megvitatása következett. Ennél a képviselők elfogadták Szigeti László javaslatát, mely szerint az R3-as gyorsforgalmi út nyomvonala megváltozik, majdan a Garamszentbenedek-Léva- Zselíz-Párkány nyomvonalon húzódik. Ezzel a módosítással lett minősített többségben elfogadva a megye területrendezési tervéről szóló általános érvényű rendelet.
A megyei képviselőtestület kínálati eljárást hirdet feleslegessé vált megyei ingatlanok értékesítésére. 16 épület illetve telek kerül eladásra, ezek közül 4 a Komáromi járásban, 4 az Érsekújvári járásban, 3 pedig a Lévai járásban. Az érdeklődők a felkínált ingatlanokat hamarosan megtalálják a megye honlapján, a www.unsk.sk címen.

A megyei képviselőtestület nem fogadta el az ekeli székhelyű Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola tevékenységének kiterjesztését a 15 évet meghaladó korosztály számára, a megye alelnökének javaslatára azonban elfogadta Mgr. Döme Gábor kérvényét, magán művészeti alapiskola létrehozására Érsekújvárban.
A Nyitra Megyei Önkormányzat képviselőtestülete jóváhagyta azt a 4/2015 sz. általános érvényű rendeletét, amely a kultúra és a sport megyei támogatása mellett lehetőséget nyújt a tanúsítvánnyal rendelkező idegenforgalmi létesítmények megyei támogatására. A 5/2015 sz. általános érvényű rendelet is elfogadásra került, amely az idegenforgalom fejlesztésének megyei támogatására szolgál.
A Regionális Operatív Program által támogatott közútfejlesztés pillanatnyi állapotáról szóló beszámolót is tudomásul vette a megyei kélpviselőtestület. Ebből kiderült, hogy a Nyitra járásban megpályázott burkolatfelújítás megvalósult, a Nagytapolcsányi járásban szintén befejeződött, a Pozba, Dedinka és Barsbese közötti szakaszok burolatfelújítása is – amely földcsuszamlás végett volt időszerű – befejezés előtt áll. Az Érsekújvári és a Komáromi járások közös pályázatán elnyert burkolatfelújítás 80 százaléka már megvalósult, csupán a Lévai járás szakaszain rekedt meg a közbeszerzés folyamata. Az ügy a Közbeszerzési Hivatal asztalára került és reményt keltő, hogy utólag, némi késéssel az ottani szakaszok burkolatfelújítása is megvalósulhat.

Farkas Iván, Felvidék.ma
Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője{iarelatednews articleid=”54999,54617,54439,54134,54558″}