54756

László Béla egyetemi tanár, a nyitrai magyar pedagógusképzés meghatározó alakja július 4-én ünnepli 75. születésnapját.
László Béla 1940. július 4-én Hanván született. 1963-tól Nyitrán él és dolgozik, az elmúlt több mint fél évszázadban tanárgenerációk sora került ki a keze alól. Szakmai érdeklődése középpontjában a számelmélet és a matematika oktatása áll, de figyelme kiterjed a szlovákiai magyarság művelődéstörténetére is.

Tanári munkája mellett a közéletbe is aktívan bekapcsolódik. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, a Magyar Professzorok Világtanácsának, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének és számos más szervezetnek. 2004 és 2008 között a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának első dékánja volt. Jelenleg is a kar oktatója.

Isten éltesse!
Laczkó Sándor, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”33133,33100,18410″}