54639

A felsőszeli evangélikus templomban ünnepélyes keretek között mutatták be június 28-án Oros László „Felsőszeli és az Endreffyek” című reprezentatív könyvét, amely Endreffy Zoltán egykori felsőszeli evangélikus lelkész születésének 100. évfordulója tiszteletére jelent meg.

A 410 oldalas, keménykötésű, reprezentatív könyv apró részletekbe menően mutatja be az Endreffy család három lelkésztagjának felbecsülhetetlen értékű életművét, életét, örökségét az utókor számára. Pontosan, precízen látja és láttatja a történelmi összefüggéseket, kitekint a Kárpát-medencébe is, hiszen ha három-négyszáz évvel ezelőtti történelmi személyiségekről írunk, akkor megkerülhetetlenek a történelmi Magyarország vonatkozásai. Mindezt Oros László gazdag fényképanyaggal és páratlan kordokumentumokkal gazdagítja.

A Bibliotheca Pro Patria nevű több ezer kötetet tartalmazó könyvtár tulajdonosa, Oros László, újabb kitűnő és hézagpótló kötettel lepte meg a közvéleményt. A szerző többek között ezt írja a kötet bevezetőjében: „Az alábbi történet megírása óriási kihívást jelentett számomra. Már csak azért is, mert az előző munkám megjelenése után azt is kérdezhetnénk, hogy mi újat lehet még elmondani a felsőszeli evangélikus egyházról, illetve az Endreffy családról. Nagyon sokat lehet, hiszen az egyháztörténeti munkámban csak a legfontosabb információkat közöltem, lehetőleg minden lelkészről arányosan, azonban egyikük életét sem részleteztem. Most viszont ilyen szándékkal fogtam a kutatáshoz és az íráshoz. Elmondani minél többet a három Endreffy lelkészről, akik élete és munkássága annak idején teljesen összefonódott Felsőszelivel. Meg aztán a család, amely több nemzedéken át meghatározó szerepet játszott egyházunk életében és minden erejével, tudásával és tehetségével a közösséget szolgálta, megérdemli ezt a különleges odafigyelést.”
Igen, ez a szellemiség határozza meg Oros László könyvének mondanivalóját, ami a hitelességgel, közérthetőséggel és az alapos kutatás pontosságával párosul. A valóságot írta meg könyvében: a szépet és a kellemeset ugyanúgy, mint a fájdalmasat és a rosszat, amelyek sok esetben igencsak személyesek lehetnek. A szerző saját bevallása szerint ugyanis mindez hozzátartozik az élethez, hiszen ezek a lelkészek is elsősorban emberek voltak.

A könyv értékét növeli, hogy Oros László személyében nemcsak egy szenvedélyes könyvgyűjtő és publicista, nemcsak a szülőfalujához, Felsőszelihez konokul hű polgár, hanem igazi, kitartó kutató alapozta meg a kötet mondanivalóját. Minden felvidéki magyar számára tiszta lelkiismerettel ajánlom Oros László legújabb könyvét, illetve páratlanul gazdag magánkönyvtárát.

A szerzőről röviden
Oros László 1952-ben született Felsőszeliben, a magyar tanítási nyelvű alapiskolát szülőfalujában, középiskolai tanulmányait pedig a komáromi Gépipari Szakközépiskolában végezte, ahol 1971-ben érettségizett. Ugyanebben az évben behívták katonának, a sors pedig úgy hozta, hogy hivatásos katonatiszt lett. Túrócszentmártonban a katonai főiskolán mérnöki oklevelet, majd a brünni akadémián teljes felsőfokú katonai képesítést szerzett.

Ezt követően főleg csehországi katonai alakulatoknál teljesített szolgálatot. 1992-ben – Csehszlovákia kettéválásakor – Pozsonyban került, majd – 22 évnyi katonáskodás után – alezredesi rangban szerelt le és visszatért szülőfalujába. Hatékonyan foglalkozott a (cseh)szlovákiai magyar irodalommal, az itteni magyar nemzeti közösség történetével és életével. Kapcsolatba került a felvidéki magyar írókkal, költőkkel, közéleti személyiségekkel. Még 1977-ben gyűjteni kezdte az 1918-tól napjainkig megjelent magyar kiadványokat és levelezést folytatott a már említett emberekkel. Jelenleg közel hétezer kötet található a gyűjteményében, melyek nagy része dedikált kötet. A könyvtár neve: Bibliotheca Pro Patria. Több helytörténeti kötete jelent meg az elmúlt időszakban, elsősorban szülőfalujáról, Felsőszeliről, illetve az evangélikus egyház történetéről.

Tarics Péter, Felvidék.ma