55325

Mindannyian számtalanszor találkoztunk már különböző bankok hirdetéseivel és reklámjaival, amelyekben gyakorta tesznek ígéretet, hogy a kedves ügyfél érdekében „a csillagokat is lehozzák az égről”. Nos, sajnos meg kell állapítanom, hogy ez távolabb már nem is állhatna a valóságtól. Hovatovább, itt nemcsak a szolgáltatások minőségéről van szó, hanem az ügyféllel való kapcsolattartásról és bánásmódról, a panaszok orvoslásáról, s nem utolsósorban az idegennyelv-tudásról valamint a banki alkalmazottak releváns ismereteiről. Bátorkodtam felállítani egy ajánlási listát azoknak, akik a közeljövőben szeretnének belföldi banki szolgáltatást igénybe venni.

Mint magyar embernek, nekem is az volt a legfontosabb, hogy melyik bankban intézhetem ügyeimet anyanyelvemen. Ezt az aspektust a Lévai járásban vizsgáltam, s tartottam az egyik legfontosabbnak, legmeghatározóbbnak. A realitás azonban sajnos, merőben eltér a remélttől, a megismert viszonyokat bátran nevezném elszomorítónak.

Természetesen nem ez volt az egyetlen bankok felé irányított kérdés. Górcső alá helyeztem a szlovák adószámmal rendelkező külföldi cégek számlanyitási igényléseit, hogy nehezítsem a dolgukat, valamint a cégiratok elbírálásának időtartamát és minőségét. Továbbá bátorkodtam postai úton is a pénzintézetekhez fordulni ebben a kérdésben, illetve az esetleges elutasítás után az említett reklamációkkal is, s nem utolsósorban vizsgáltam az elektronikusan feltett kérdésekre kapott válaszok szakmaiságát és gyorsaságát. A következő bankokhoz fordultam az említett igénylésekkel: Poštová banka a.s., VÚB a.s., Slovenská sporiteľňa a.s., OTP Banka a.s., Prima banka a.s., Sberbank a.s., Unicredit bank a.s. és a Tatra banka a.s..

Kezdjük az elején. Elvártam volna legalább az OTP Banktól és a Postabanktól, hogy valaki alapszinten beszéljen magyarul, ugyanis ezeknek a bankoknak van a legtöbb magyarul beszélő ügyfele főleg az idősek köréből. A lévai fiókokban az említett két banknál a magyar nyelvű ügyfelek kiszolgálása elégtelen. A Postabankban senki, az OTP Banknál pedig egyedül a bankigazgató beszélt magyarul, aki ugyebár nem foglalkozik az „egyszerű” ügyfelekkel. Sajnos a többi vizsgált banknál sem jobb a helyzet. Lássuk tehát a többi kritérium eredményeit. Az ügyféllel való kapcsolatok terén az e-mailen feltett kérdésre kapott válaszok alapján végeztem a besorolást, amikor is szerepet játszott a válasz gyorsasága, a kapott válasz tartalma és az adott témában tapasztalható szaktudás. A legjobb helyezést egyértelműen az Unicredit érte el. Elégséges osztályzatot kapott a Prima Bank, a Sberbank, Tatra Bank és a Szlovák Takarékpénztár. Az utolsó helyen sajnos újból a Postabank végzett, az Általános Hitelbank társaságában. Ők válaszra sem méltattak, amit egyszerűen szégyenteljesnek kell, hogy tituláljak. Az első helyezett kimerítő és szaktudás tekintetében kiváló választ adott. A válaszadás gyorsasága órákban volt mérhető. Az utánuk következőknél már sajnos tapasztalhatók hiányosságok, főleg szakmai kompetenciák terén. Ami a válasz gyorsaságát illeti, 48 órán belül kerültem sorra az esetek döntő többségében.

A fent említett külföldi cégek általi igénylésre csak az Unicredit adott kimerítő és pontos választ, így őket tudom ajánlani a vállalkozóknak. Nem utolsósorban a számlanyitást is lehetővé tették az említett külföldi cég részére. A Tatra Bank válasza pontatlan volt, így esetükben nem jutottam előbbre. Ennek ellenére a számlanyitás lehetőségétől nem zárkóztak el, de mivel a sürgősség jegyében kerestem meg őket, így nem folytattam velük az egyeztetést. A Sberbank és a Prima Bank nem tudott mihez kezdeni a kérdéssel, így egy egyszerű és hanyag nemleges válasszal elintézettnek tekintették az ügyet. Az OTP Bank választ ugyan adott, de a cégiratok megtekintése után szintén nemleges választ kaptam. A Szlovák Takarékpénztár válasza szintén nem ütötte meg az elvárt szintet, lévén, hogy a cégdokumentációt ugyan ők is bekérték, de az áttanulmányozás után ugyancsak visszautasítóan reagáltak. Az Általános Hitelbanknál is hasonló volt a helyzet, azonban a Postabank ismét meredeken alulmúlta önmagát és a vele szemben támasztott elvárásokat: tőmondatos és hiányos válaszok az eredményoldalon. A cégdokumentáció leadásától számított egy hónap után sem kaptam választ, így ismét ők végeztek az utolsó helyen.

A panaszok orvoslása terén a sorrend gyakorlatilag tökéletesen illeszkedik az eddigiek alapján felállított listához, elkülönítvén a tömegből az Unicredit Bankot, ahol lényegében nem volt miért panaszt tennem, illetve reklamálnom. A többi bank az általuk feltüntetett határidőn belül adott választ a reklamációkra, illetve a panaszokra. Ismét csak a Postabank kapott elégtelent, mivel választ 60 nap elteltével sem találtam a postafiókomban. Úgy tűnik, nem minden a csillogás és a drága reklám – az érték minden kétséget kizáróan máshol rejtőzik.

Sajnos azt kell, hogy mondjam, ha az ember egy specifikus kérdéssel fordul az adott pénzintézethez, amely eltér a napi rutintól, nem kap rövid időn belül pontos és kimerítő választ, sem e-mailen, sem közvetlenül a bankfiókban. Természetesen kivételt képez az első helyezett. Ilyenkor azért fontos megemlíteni azt is, hogy ilyen kérdéseknél az ember kellemetlen helyzetbe hozhatja a dolgozót, illetve a felettesét is, akiknek kötelességük lenne tudni a választ minden kérdésre az általuk hirdetett kompetenciák körében, amiből azért egy bankban nincs olyan sok, mivel a szolgáltatások limitáltak. Nem egy nagyraktárban van az ember, ahol el lehet veszni a polcok közt.

Mindent összevetve a személyes ajánlásom a következő. Az összes aspektust számításba véve az Unicredit Bankot minden téren csak ajánlani tudom, kivéve a nyelvi jártasságot. A klasszikus „bankolásra” s a mindennapi tranzakciókra az összes többi bankot ajánlanám, kivéve a Postabankot, amelyet mindenképp kerülendőnek tartok, hiszen ha netalántán panaszra vagy reklamációra kerülne sor, akkor az ember nem sok jóra számíthat. Aki türelmes és egy nem mindennapi kérdés rejtőzik tarsolyában, ám nincs Unicredit bankfiók a közelében, annak a Tatra Bankot tudnám csak javasolni. Egy szó, mint száz, bankolás terén több egyéb témával egyetemben jelentős hátránnyal küzdünk a környező országokkal szemben.

*
*
*

Ha pontrendszerben akarnám kifejezni az elért eredményeket 1-től 10-ig, ahol az 1 elégtelen, s a 10 a kitűnő, akkor az én személyes tapasztalataim, illetve szubjektív értékítéletem alapján a lista a következőképpen alakulna:

Unicredit Bank                   8 pont

Tatra Bank                          6 pont

Szlovák Takarékpénztár  5 pont

OTP Bank                            5 pont

Prima Bank                         4 pont

Sberbank                            4 pont

Általános Hitelbank           3 pont

Postabank                           1 pont

Urbán Zoltán, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”54534,53378,52979,51949,50195,48023,47680,47832,47516″}