55592

A református egyház tagjai meghallották a segélykérést, és az elmúlt hónapokban jelentős támogatást gyűjtöttek össze a Kárpátalján élő testvéreink megsegítésére. A lehetőségeket és szükségeket egyeztetve a támogatást több részletben juttatják el Kárpátaljára. A korábbi támogatásokból élelmiszercsomagokat osztottak ki, a nyári gyermektáborok étkezését és ingyenkonyhák működését biztosítják. Augusztus 11-én a tűzifaprogram támogatása jutott el az érintettekhez.

Ezen a napon az egyház képviselői Dercenben, a beregi egyházmegye esperesi hivatalában találkoztak a Kárpátaljai Református Egyházkerület képviselőivel. A felvidékieket ezen a találkozón Ibos Henrietta diakóniai igazgató, Molnár Sándor zsinati főtanácsos, Kraus Viktor esperes, Széles Jaroslav a kassai szlovák gyülekezet lelkésze és felesége, valamint Géresi Róbert püspökhelyettes képviselték. A házigazdák részéről Zsukovszky Miklós beregi, Balogh Attila ungi, Hunyadi Attila ugocsai esperesek és Nagy Béla egyházkerületi főgondnok voltak jelen.

Kárpátalján ma hatalmas gondot jelent a gázárak megemelkedése. Jóval a tél beállta előtt kell megvásárolni a tűzifát a lehető legkedvezőbb áron. A vendéglátóink által már korábban megfogalmazott igény alapján 21.525 €, ebből az ungi egyházmegye 26 családja számára 4.875 €, a beregi egyházmegye 58 családja számára 10.650 € és az ugocsai egyházmegye 29 családja számára 6.000 € lett átadva. A pénzadományt az érintett esperesek vették át.

A kárpátaljai testvéreink jelezték, hogy mind a tűzifaprogram, mind más támogatások esetében a felhasználásról szóló dokumentációt eljuttatják egyházunk diakóniai szolgálatának. Jelen támogatással együtt mostanáig 46.525 € támogatást adtunk át kárpátaljai testvéreinknek.

Derceni tartózkodásunk során is kifejezték köszönetüket, hogy a sok esetben nehéz helyzetben lévő felvidéki testvérek gondolnak a kárpátaljaiakra és ilyen jelentős támogatást gyűjtöttek össze. A támogatás következő részének eljuttatása és felhasználása a felek egyeztetése alapján ősszel történik majd meg.

Géresi Róbert, reformata.sk/Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”55500,54950,54937,54714,54648,54371,54157″}