Vezetővé válni 3

Tizenegy napon keresztül összesen 162 cserkész tartózkodott a Lévai járásbeli Palást község közelében, hogy dacolva az időjárás viszontagságaival megtanulják mindazt, amire szükségük van ahhoz, hogy évközben megfelelően tudják vezetni a tőlük fiatalabb cserkészeket.

Július 20-30. között három hazai és egy nemzetközi vezetőképző tábor, egy segítő tábor valamint egy kiscserkésztábor valósult meg a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség szervezésében. A segédőrsvezető-képző táborban idén 34-en vettek részt. Ez a tábor a legfiatalabbaknak szól, 13-15 éves korosztálynak. A főként gyakorlati cserkésztudásra fókuszáló táborban a fiatalok az őrsvezető munkájának segítését tanulják meg. Az őrsvezetőképző táborban közel negyven 15-18 év közötti fiatal vett részt, akik a táborból hazaérve az új cserkészévet már egy-egy cserkészőrs élén kezdhetik meg.

Vezetővé válni 1A tábor a képzésvezetőknek is új kihívásokat tartogatott, mivel már az új nevelési módszert adták át a fiataloknak. A kiscserkészvezető-képző táborba ebben az évben 12-en jelentkeztek. A kiscserkészek nevelésének alapjait az őrsvezetők is elsajátítják, ide azok a cserkészvezetők jönnek, akik kifejezetten ezzel a korosztállyal szeretnének hosszú távon foglalkozni. A 18 év feletti cserkészeknek ez éven is az SZMCS segítségével szervezte meg a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma a nemzetközi segédtisztképzést.

A vezetőképző táborok mellett idén is működött a segítő tábor (SETA), 16 fős csapata élelemmel látta el a cserkészeket a közel két hét során, valamint szervezési és logisztikai kérdésekben is segítségükre voltak. A táborok mellett egy ötnapos kiscserkésztábor is megvalósult, hogy a vezetőjelöltek már a táborban saját tapasztalatot gyűjthessenek arról, milyen érzés, mikor már ők szervezik – és nem nekik – szervezik a programot.

„A fiatalok életében meghatározó szerepet játszik a vezetőképző tábor. Életük során itt találkoznak először a felismeréssel, hogy cserkészvezetővé válni nem csupán azt jelenti, hogy teljesítette a vezetőképző táborokat.
Vezetővé válni 2A völgyben az elmúlt két hét alatt a gyakorlati tudás mellett átélhették, hogy felelősséggel tartoznak a rájuk bízott gyermekeknek, szüleiknek, de ettől a felelősségtől nem ijednek meg. Életre szóló élmény, és ezt tapasztalatból mondhatom” – fejtette ki a vezetőképzés lényegét Gál Erik, az SZMCS vezetőképzésért felelős koordinátora.

Július 28-án kezdődött a 23. Cserkész Világdzsembori Japánban, ahol három szlovákiai magyar cserkész képviseli szövetségünket. A nyári táborozásból a családos cserkészek sem maradtak ki, a családosok nyári tábora ma fejeződik be.

szmcs-p/Felvidék.ma
Vezetővé válni 4Vezetővé válni 5Vezetővé válni 6Vezetővé válni 7