rudolf schuster

A politika számomra másodlagos, mindenekelőtt építész vagyok – nyilatkozta Rudolf Schuster.

Az önálló Szlovákia második köztársasági elnökeként tartjuk számon. Amikor 1999-ben legyőzte Vladimír Mečiart, ő lett az első, közvetlenül megválasztott köztársasági elnök Szlovákiában. Rudolf Schuster ötéves megbízatási időszakának letelte után 2004-ben eltűnt a politikai életből, s azóta kedvteléseinek, az utazásnak, a fényképezésnek és az írásnak él.

„Összesen mintegy 50 művet jelentettem meg. Míg korábban detektívregények írásával is foglalkoztam, az utóbbi időben főleg útleírásokat adok ki. Jelenleg előkészületben van Csukcsföldön szerzett élményeim könyv alakban való megjelentetése, és emlékirataim kiadása” – mondja Schuster.
Az utóbbi időben ellátogatott Izlandra, Grönlandra, Alaszkába, Kamcsatkára, továbbá az Északi- és a Déli-sarkra. Unokájával utazik, tavaly együtt keresték fel Brazíliát.
„Immár 82 éves vagyok, tehát utazói álmaim megvalósításánál ezzel számolnom kell. El szeretnék még jutni az Antarktisz keleti részére, de orvosom erről hallani sem akar” – folytatja Schuster. A 2000-es évben csaknem életét vesztette, amikor elfakadt a vastagbele és kómába esett. Életét az osztrák Innsbruckban mentették meg az ottani orvosok.

Bár az emberek többsége személyét még mindig a politikához kapcsolja, ő elsősorban építészmérnöknek tartja magát.
„A politika számomra másodlagos volt. A nemzeti bizottságokba lényegében büntetésből kerültem, nem én akartam” – emlékezik vissza Schuster. A diplomáciai kapcsolatokat viszont máig ápolja.
„Az elmúlt évben Nemzetközi Elnöki Szimpóziumot szerveztem, ahol sok jelenlegi és volt elnökkel találkoztam” jegyezte meg. Kassán, ahol polgármester volt, nemrégiben elnöki könyvtárat nyitott magángyűjteményből. „Ez egész életem archívuma. Az összes könyvön, filmen és dokumentumon kívül, melyek hozzám kapcsolódnak, a könyvtárban még megközelítőleg 1 500 publikáció található, melyeket ajándékba kaptam más államfőktől” – mutatja be az újonnan nyitott könyvtárat.
Rudolf Schuster Hospodárske Noviny kérdéseire válaszolt.

Miként értékeli Szlovákia jelenlegi fejlődését, és mi a véleménye a jelenlegi köztársasági elnökről? Mi a véleménye Andrej Kiskáról?
Előnyére válik, hogy mielőtt köztársasági elnök lett volna, nem szerepelt a politikában. A másik oldalon viszont mindez hátrányt is jelent. Nem ismeri a pártok húzásait, melyeket az ember csak akkor tapasztal meg, ha közvetlen kapcsolatban áll és személyesen tárgyal a politikusokkal. Én azonban nem értékelhetem őt.
Szlovákia lakossága választotta meg, miután elnyerte bizalmukat, most már csak rajta múlik, hogy az ötéves választási időszak alatt rászolgál-e erre a bizalomra. Értékelni azért is nem akarom, mert véleményem szerint az elnök elődje vagy utódja soha ne értékeljen. Mindannyiunknak vannak előnyei és hátrányai, s azok a feltételek, amelyek mellett hivatali teendőinket ellátjuk, különbözőek.

Miként tekint vissza saját politikai tevékenységére?
Tudatában vagyok annak, hogy nem voltam tökéletes, és mint minden ember, én is követtem el hibákat. Minden kornak adottak a maga emberei és lehetőségei, és a társadalmon múlik, milyen mértékben használja ki ezeket. Mint Kassa polgármestere, megvalósítottam a város felújítását, kicseréltettem a százéves közműhálózatot, a város ezáltal kissé eladósodott, de ha mindezt akkor nem végezzük el, ma a magáncégek ilyen beruházásokat nem valósítanának meg. Ez akkor az utolsó lehetőség volt a privatizáció előtt álló állami vállalatok komoly beruházásaira. Jó érzéssel tölt el, hogy Kassát felújítottuk és a valamikori Csehszlovákia legszennyezettebb városából Európa kulturális fővárosa lett.

Jelenleg jó úton halad Szlovákia?
Úgy vélem, hogy a környező országokkal összehasonlítva nem állunk rosszul. Az ország számára meghatározó lépés volt, hogy az Európai Unió tagországává vált. Igaz, az uniót bíráljuk a bürokrácia miatt, de ha összevetjük a negatívumokat és a pozitívumokat, mellyel az uniós tagságunk jár, többségben vannak a pozitívumok. Jobban ki kéne használnunk V4-es tagságunkat saját érdekeink érvényesítésére. Amennyiben ez a négy ország összefog, szavuknak nagyobb a súlya, mint ha egyenként lépnének fel.

A HN online.sk nyomán
ford: nzs, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”44337,43919,43607,43456,39288,1354″}