56265

Dinnyés József Dalaim 45 éve című összeállítása új az irodalmi ismeretterjesztés kiadványai között. Ezernégyszáz énekelt vers háromszáz költő tollából olvasható és hallgatható rajta.

Válogatás ötszáz év magyar költészetéből, köztük több felvidéki költővel, Zs. Nagy Lajossal, Tompa Mihály, Pósa Lajossal. A teljes lista itt érhető el.

“A versek barátai a DALAIM 45 ÉVE című összeállítás segítségével olyan válogatást ismerhetnek meg , amit közel fél évszázadon át írt dalaim közül válogattam. Ez nem lexikon, nem is tankönyv, még csak nem is szöveggyűjtemény. Ez a DVD a Nemzeti Kulturális Alap (Miniszteri támogatás) alkotói ösztöndíjának támogatásával készült. Az adatok képes vezetésével a tartalmat csoportokban ismerhetjük meg.
Ezek felhasználásával történelmi, irodalmi, ünnepi megemlékezésekhez kereshet az érdeklődő verseket. Az ABC betűi mögött értelemszerűen a költők sorakoznak. Rövid életrajzok és könyvek, kiadványok felsorolásával a könyvespolc felé terelhetjük az érdeklődőket. Iskolai és közkönyvtárak számára, továbbá nemcsak tankönyvi segédletként kitűnően alkalmazható az általános és középiskolai (irodalom) oktatásban” – ajánlja Dinnyés.

A versgyűjtemény irodalom és történelem órák oktatási kiegészítője lehet. A DVD célja, hogy a költők korhű társadalomszemléletét bemutassa, megismertesse. Iskolai könyvtáros tanárok, közkönyvtárosok, versbarátok és könyvtárlátogatók is nagy hasznát vehetik.
Eddig százötven magyarországi könyvtárban sikerült bemutatnia a Dalaim 45 éve című DVD kiadványát. Ebből sikerült 100 darabot ajándékoznom a felvidéki iskoláknak/könyvtáraknak, 30 darabot pedig a kárpátaljaiaknak. S most újabb körútra indul.

Dinnyés József kárpát-medencei turnét tervez, ahol a saját szövegű dalaival és régi sikereivel szólítja meg a közönséget. A szervezők szeretettel várják a művelődési házak, könyvtárak, iskolák, klubok megkeresését. A szervezést Hajnal Gábor vállalta, elérhető a 06-70-376-0180 telefonszámon vagy a gabor.hajnal@vipmail.hu e-mail címen.

“Ez a 70 perces összeállítás több ciklus 3-4 dalos részletei az én alkotói 45 évemből. A velünk történő, talán egyéni hibáinkból is bekövetkező jelenségek dalait hallhatja a közönség. Lesz aki fel- illetve megismer jellemeket, mert a dalok közösségünk döccenőiről, kerékkötőiről, árnyoldalairól beszélnek. Természetesen önmagamból indulok ki, amit szeretnék kérni a hallgatóságtól is.
Saját szövegű dalaimmal a progresszív szövegek kimondásával szeretném felhívni az olvasatlan, befolyásolható, közönybe taszított, kedveszegett polgárok figyelmét a szép szó bátorító, felemelő, lelkesítő erejére. Ennyire rosszul már régen éreztem magam. Még a tiltások csöndbe taszított hónapjai is biztatóbbak voltak, mert tudtam, hogy vége lesz egyszer.
Ma ismét szeretném talpammal feltérképezni hazánkat, mint akkor, amikor a protestáló műfajt elkezdtem. Elölről akarom kezdeni, vagy a nagy visszatérés a szándékom? Mind a kettő igaz. Egy évad kevés lesz minden táj újra-felfedezésére, de az elmúlt években több mint 150 könyvtárt és majdnem ugyanennyi gyülekezetet meglátogattam dalaimmal. Tehát tudom, hol élek. Meghallgattam az emberek gondjait, örömeit. Most újra el akarok mondani mindent, ahogy pályám kezdete óta. Mindent újra kimondani, azt, amit éreztem határon innen és túl” – mondta a turné előtt Dinnyés József, daltulajdonos.

Felvidék.ma
Fotó: Boda Gábor