56303

A Gömöri Református Egyházmegyében szeptember 19-én, szombaton rendezték meg a XIV. Gömöri Egyházmegyei Kórustalálkozót, melyen kilenc énekkar vett részt.
Idén a gömörhorkai református templomban tehettek énekes bizonyságot a Gömöri Református Egyházmegye gyülekezeteinek kórusai. Bán Zoltán, az egyházmegye főgondnoka minden esztendőben támogatást gyűjt két énekkarnak. Ezúttal a gömörhorkai énekkar és a nagybalogi Szivárvány Énekkar részesül az anyagi támogatásban.

Az ünnepségen megjelent mintegy 150 résztvevőt Balázs Sándor gondnok helyettes üdvözölte, majd énekkel a helyi gyerekek köszöntötték a kórusokat. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével Balázs Tibor, Gömörhorka polgármestere és a helyi képviselők hitvestársaikkal, az egyházmegye gyülekezeteiből a lelkészek és a gyülekezeteknek pár tagja.
A gyülekező ének a 135 Zsoltár, a fennálló ének 154. és a nagyének 264. számú dicséret volt. Áhítatot Szaszák Malvina helyi lelkipásztor tartott. Tömöl Gabriella, a Korona Énekegyüttes vezetője, karnagya orgonajátékkal kedveskedett a megjelenteknek.

Idén a Gömörhorkai Református Gyülekezet Női Kara, a Zádorháza – Rimaszécsi Női Kórus, a Nagybalogi Szivárvány Énekkar, a Tornaljai Református Egyházközség Vegyeskórusa, a Serkei Férfi Kórus, a Vály – Völgyi Énekkar, a simonyi Bárka Ökumenikus Női Kórus, a hanvai Tompa Mihály Vegyes Kar és Gömöri Lelkészek Kórusa mutatkozott be. A közös éneklést Máté László helybéli karnagy vezényelte.
Szarvas Erzsébet, egyházzenei előadó, a Gömöri Lelkészek Kórusának, a Nagybalogi Szivárvány Énekkarnak és a Vály-völgyi Énekkarnak a vezetője az értékelés során elmondta minden énekkar önmagához képest sokat fejlődött az eltelt egy év alatt. Örömét fejezte ki, hogy több énekkar is megfogadta abbéli javaslatát, hogy kotta és szövegkönyv nélkül, fejből adják elő énekeiket.

A kórustalálkozó arra is lehetőséget adott, hogy itt találkozhassanak, s önmagukat értékelhessék a kórusok. Szarvas Erzsébet, Szaszák Malvina lelkészek és Nagy Ákos Róbert esperes minden énekkar képviselőjének emléklapot adott át. A templomi együttlét a Himnusz közös eléneklésével ért véget. Majd szeretetvendégségre hívták és várták a résztvevőket.

Felvidék.ma
A kórustalálkozóról képeket ITT tekinthetnek meg. {iarelatednews articleid=”41803,49118,35624,29280,17278″}